Excellente School

Wolfert Tweetalig heeft het predicaat Excellente School. Dit is een predicaat voor scholen met bijzondere kwaliteiten. Naast goed onderwijs, hebben excellente scholen een specifiek en uniek excellentieprofiel.

Lees hier het juryrapport.

Regelluw

In het kader van de Excellente School, maakt Wolfert Tweetalig deel uit van het experiment Regelluwe scholen. In dit experiment krijgen scholen met aantoonbaar goede onderwijskwaliteit ruimte voor eigen initiatieven.

Scholen die meedoen aan het experiment mogen met instemming van het ministerie van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) afwijken van bepaalde wet- en regelgeving. Middels het experiment wordt onderzocht of het afwijken van wet- en regelgeving leidt tot betere kwaliteit of grotere doelmatigheid van het onderwijs.