Oudervereniging

Oudervereniging Tweetalig

Het bestuur bestaat uit een afvaardiging van ongeveer 10-13 leden van de oudervereniging; ouders die enthousiast betrokken zijn bij het tweetalig onderwijs binnen de Wolfert van Borselen Scholengroep.

Bestuur

Op dit moment is het bestuur van de oudervereniging als volgt samengesteld (genoemd in volgorde van links naar rechts zoals op de foto) :

Paul Smulders (voorzitter), Jan van Raamsdonk (ApPARENTly), Nora van der Steen, Veerle Naudts, Nicole Baars, Daria Scagliola, Tanya Mehra, Pauline Olbertz, Antonio Delgado, Paulien Siegman, Rossitza Petrova Jong-Dikidjieva en Joan Nunnely.

Oudervereniging Wolfert Tweetalig

Actuele foto volgt.

—————————

Werkzaamheden

Het bestuur komt 6 – 8 keer per jaar in vergadering bijeen, samen met een vertegenwoordiging van de schoolleiding. Zij hebben als doel om de belangen van de ouders en leerlingen te behartigen en om het tweetalig onderwijs van de Wolfert continu te verbeteren. Van iedere vergadering wordt een korte samenvatting gemaakt.

ApPARENTly

Het bestuur coördineert ook de ouderkrant “ApPARENTly” die twee keer per jaar verschijnt, met nieuws en wetenswaardigheden over de school en de leerlingen.

Medezeggenschapsraad

Ook is er vaak een lid van de oudervereniging vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad van de scholengroep van Wolfert van Borselen.

Commissie Ouder Inzet

Een commissie binnen de oudervereniging is Commissie Ouder Inzet. Deze commissie bestaat uit contactouders die de communicatie verzorgen binnen en buiten de klassen. In de onderbouw heeft elke klas een contactouder. Zij zorgen voor de betrokkenheid van alle ouders bij bijeenkomsten en bijzondere gebeurtenissen van de school.

Profiel contactouder

Als contactouder ben je bereid de verbinding te leggen van contact tussen ouders van de klas van je kind, de mentor en teamleiders, over lichte onderwerpen rondom de gang van zaken op school dan wel in de klas.

Drie keer per jaar bezoek  je een vergadering met andere contactouders, en voorafgaand daaraan maak je een inventarisatie van zaken die ouders opvallen.

Daarnaast organiseer je de vertegenwoordiging van gastouders  bij activiteitenavonden op school. Deze avonden worden besproken en bepaald tijdens de vergaderingen met de contactouders. Twee  contactouders hebben een specifieke taak: de voorzitter heeft zitting in de oudervereniging. De voorzitter bezoekt daarvoor de vergaderingen van de oudervereniging. Op deze manier vindt er een uitwisseling plaats van informatie en meningen tussen ouders en school over algemene schoolse zaken. De secretaris zorgt voor de activiteiten agenda en de herinneringen voor gastouders.

De rol van contactouder stelt een geïnteresseerde ouder in staat om  betrokken te zijn bij de school van hun kind. Een contactouder heeft geen inspraak of beslissingsbevoegdheid aangaande het beleid van of gang van zaken binnen de school.

Profiel gastouders

De school heeft veel activiteiten gepland in de avonden om betrokkenen te informeren. Tijdens deze avonden kunnen betrokken ouders een handje helpen door zich als gastouder in te zetten. Deze gastouder heeft deze avond  de zorg voor het schenken van een kopje thee of koffie en een vriendelijk woord. Deze taak stelt een ouder in de gelegenheid de school te leren kennen en ervaringen uit te wisselen met anderen.

Contact

Loopt u als ouder/verzorger aan tegen zaken op school waar u vragen over heeft of heeft u zorgen die het individu of de enkele klas overstijgen? Wij zijn regelmatig met de schoolleiding in gesprek en kunnen uw probleem/wens in de vergadering naar voren brengen.

U kunt contact opnemen met de voorzitter via: tweetalig@wolfert.nl of via de contactouder van de klas van uw kind.