We are looking for a multi talented, enthusiastic Art and Design teacher, with a degree qualification! Are you available? Our vacancy comprehends 21 lessons, 0,7 fte, but applying for part of the job is possible.

Click here for the Dutch version of this vacancy

Wolfert Bilingual

Wolfert Bilingual is the largest and best-known bilingual education for pre-university education and havo in the Netherlands. We offer our students contemporary, innovative education in an internationally oriented environment in which they learn what it means to be a global citizen. Not only through the curriculum, but also through collaboration with students abroad, exchanges, travel and international internships. They learn to use English at a near native level.

The school wants to be more and more versatile than a learning institute. The coaching program of Wolfert Bilingual supports our students to use their self-regulating capacity from a growth mindset so that they are in charge of their learning process. In this way we contribute to the fact that our students approach the world with an open mind and full of initiative and self-confidence.

We are WOLF; Worldly-wise, enterprising, eager to learn and flexible.
Providing education that is fit for the future means giving students the opportunity to be worldly wise, enterprising, inquisitive and flexible. And that is exactly what Wolfert Bilingual does.

Vacancy teacher Art and Design

As of 01/10/2023, we are looking for an Art and Design teacher who will teach classes in the lower llevels of havo and vwo. Are you completely at home in the artistic world? Are you technically skilled and can you teach students how to apply art in practice? Then you might be the Art and Design teacher we are looking for.

From Hieronymus Bosch to Ai Wei Wei and from Renaissance to Baroque, you know better than anyone how to make it a fun lesson and how to take the students along in the different art and culture movements. As an Art and Design teacher, you have a passion for art and culture and you know how to make students enthusiastic about it. You like to make challenging lessons where students are actively engaged in delving into art and you can teach students the use of different techniques. You show your students why it is a fun subject. You also use creative (new) working methods that match your target group.

Job requirements

 • You are a qualified visual arts teacher and CKV;
 • you have internship/work experience as a visual arts teacher and CKV;
 • you are flexible;
 • you are available from 1st of October on;
 • you are pedagogically and didactically sound;
 • your English is at a level that allows you to teach in English.

What do we ask of you

 • You are a didactic talent and you are open to innovation and developments;
 • you provide a safe learning environment and are able to get the most out of a student;
 • you are good at classroom management and you are creative in executing the curriculum;
 • you know how to convey the teaching material well and you guide and coach the students in achieving their learning goals;
 • your digital skills are up to date;
 • you enjoy developing activities for students in an international context;
 • you have excellent communication skills and are able to communicate at a high level with students, parents and colleagues.

What do we have to offer you

 • An innovative and enterprising working environment;
 • training opportunities to develop as a teacher and coach;
 • introduction program Wolf Skills;
 • a MacBook from school;
 • the chance to travel internationally with students;
 • a lively staff association.

Vacature docent Art & Design

Wij zijn op zoek naar een bevoegde, multi-getalenteerde, enthousiaste docent Art and Design. Voel je je aangesproken en heb je zin in een wervelende baan, lees dan verder. Onze vacature bestaat uit 21 lessen, 0,7 fte. Solliciteren op een deel van de uren is mogelijk. We zijn nieuwsgierig naar wat je beweegt in het onderwijs en je motivatie voor het Wolfert Tweetalig!

Wolfert Tweetalig

Wolfert Tweetalig is de grootste en bekendste tweetalige opleiding voor vwo en havo in Nederland. Wij bieden onze leerlingen eigentijds, innovatief onderwijs in een internationaal georiënteerde omgeving waarin ze leren wat het betekent om wereldburger te zijn. Niet alleen door het curriculum, maar ook door samenwerking met leerlingen in het buitenland, uitwisselingen, reizen en internationale stages. Zij leren Engels op near native niveau te gebruiken.

De school wil meer en veelzijdiger zijn dan een leerinstituut. Het coachingsprogramma van Wolfert Tweetalig ondersteunt onze leerlingen om vanuit een growth mindset hun zelfregulerend vermogen aan te spreken zodat zij regisseur over hun leerproces zijn.  Zo dragen we eraan bij dat onze leerlingen de wereld met open vizier en vol initiatief en zelfvertrouwen tegemoet treden.

Wij zijn WOLF; Wereldwijs, Ondernemend, Leergierig en Flexibel.
Onderwijs aanbieden dat passend is voor de toekomst, betekent leerlingen de gelegenheid geven wereldwijs, ondernemend, leergierig en flexibel te zijn. En dat is precies wat Wolfert Tweetalig doet.

Vacature docent Art and Design

Wij zijn per 01/10/2023 op zoek naar een docent Art and Design (bevoegd) die voornamelijk in de onderbouw havo en vwo les gaat geven. Ben jij helemaal thuis in de artistieke wereld? Ben jij technisch onderlegd en kan jij leerlingen aanleren hoe ze kunst toe kunnen passen in de praktijk? Dan ben jij wellicht de Art and Design docent waar we naar op zoek zijn.

Van Jheronimus Bosch tot Ai Wei Wei en van renaissance tot barok, jij weet als geen ander hoe je er een leuke les van maakt en hoe je de leerlingen meeneemt in de verschillende kunst- en cultuurstromen. Als docent Art en Design heb jij een passie voor kunst en cultuur en weet jij hoe je leerlingen hier ook enthousiast over maakt. Jij maakt als docent Art and Design graag uitdagende lessen waar leerlingen actief bezig zijn met zich verdiepen in kunst en jij kan de leerlingen het gebruik van verschillende technieken aanleren. Jij laat je leerlingen zien waarom het een leuk vak is. Je gebruikt dan ook creatieve (nieuwe) werkvormen die aansluiten bij jouw doelgroep.

Functie-eisen

 • Je bent een bevoegd docent beeldende vorming en CKV;
 • je hebt stage/werkervaring als docent beeldende vorming en CKV;
 • je bent flexibel;
 • je bent beschikbaar vanaf 1 oktober aanstaande;
 • je staat pedagogisch en didactisch stevig in je schoenen;
 • je Engels is op een dusdanig niveau dat je les kunt geven in het Engels.

Wat vragen wij van jou

 • Je bent een didactisch talent en staat open voor vernieuwing en ontwikkelingen;
 • je zorgt voor een veilige leeromgeving en bent in staat het maximale uit een leerling te halen;
 • je bent goed in klassenmanagement en je bent creatief in het uitvoeren van het lesprogramma;
 • de lesstof weet jij goed over te brengen en je begeleidt en coacht de leerlingen bij het behalen van hun leerdoelen;
 • je digitale vaardigheden zijn up to date;
 • het ontwikkelen van activiteiten voor de leerlingen in een internationale context vind jij leuk om te doen;
 • je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en bent in staat om met leerlingen, ouders en collega’s op niveau te communiceren.

Wat hebben wij jou te bieden

 • Een innovatieve en initiatiefrijke werkomgeving;
 • opleidingsmogelijkheden om je als docent en coach te ontplooien;
 • introductieprogramma Wolf Skills;
 • een MacBook van school;
 • de kans om met leerlingen op reis te gaan;
 • een levendige personeelsvereniging.

Further information and application

Please mail your CV and motivational letter in PDF format to wtsollicitaties@wolfert.nl.  For more information about this position, please contact Flint van de Gronden at email fgr@wolfert.nl
_______________________________

Nadere informatie en solliciteren:

Jouw CV en motivatiebrief in pdf-formaat mail je naar wtsollicitaties@wolfert.nl.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Flint van de Gronden via email fgr@wolfert.nl