Examen

Examens
Op Wolfert Tweetalig zijn zaken rond het Schoolexamen (SE) en Centraal Examen (CE) nauwkeurig geregeld. Welke rechten en plichten er zijn en de examennormen en de -eisen zijn vastgelegd in het examenreglement (volgt binnenkort).

Programma voor Toetsing en Afsluiting
Het schoolexamen heet officieel het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA). Het PTA is van toepassing voor leerlingen in havo 4 en havo 5 en in vwo 4, vwo 5 en vwo 6. In het PTA is een deel van het examenreglement opgenomen. Van ouders en leerlingen wordt verwacht dat zij kennis genomen hebben van de inhoud van het PTA. Het PTA van elke afdeling is hier te vinden.

Absentie
Bij wettig verzuim van een schoolexamen moeten een leerling een absentieverklaring laten invullen en ondertekenen door zijn ouder c.q. verzorger.

Rooster Schoolexamen

klik hier voor het rooster SE3 (T)H5
Examennummers (T)H5

klik hier voor het rooster SE3 (T)V6
Examennummers (T)V6

Rooster mondelinge examens en practica

Mondelinge roosters HAVO

(T)H5 mondeling Frans JDI

H5A+H5B+TH5D mondeling Nederlands HSI

TH5C mondeling Nederlands ICL

TH5E mondeling Nederlands NBO

Mondelinge rooster VWO

(T)V6 mondeling Duits MAD

(T)V6 mondeling Duits MVT

(T)V6 mondeling Frans AFL

V6A+TV6B mondeling Nederlands TRN

TV6C+TV6D mondeling Nederlands RMI

Rooster Centraal Examen
Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft een site waar alle informatie over het Centraal Examen te vinden is. Actuele informatie over het Centraal Examen is ook te vinden op examenblad.nl.

International Baccalaureate English
Leerlingen van Wolfert Tweetalig nemen in hun eindexamenjaar deel aan het examen English van de International Baccalaureate Organisation. Het behaalde certificaat vormt een integraal onderdeel van het Senior tto-programma van de school en geniet wereldwijd een hoge status.

Uitbesteding naar het VAVO
In uitzonderlijke gevallen kan Wolfert Tweetalig een leerling uitbesteden aan het vavo (voortgezet algemeen volwassenen onderwijs). Hiervoor zijn een aantal uitbestedingsrichtlijnen opgesteld.

Extra examenbegeleiding op school

De slagingskans van uw zoon/dochter vergroten? Om ervoor te zorgen dat uw kind zich optimaal kan voorbereiden op de examens, organiseert Wolfert Tweetalig, in samenwerking met Lyceo, examentrainingen.

Nu inschrijven

Om het u zo makkelijk mogelijk te maken, is er op de website van Lyceo een speciale pagina gemaakt waarop leerlingen van Wolfert Tweetalig zich kunnen inschrijven voor één examentraining. Dankzij de samenwerking met Lyceo kunt u een examentraining boeken tegen een sterk gereduceerd tarief. U vindt de tarieven op de inschrijfpagina van de school: www.lyceo.nl/wolferttt. Wij raden u van harte aan niet te lang te wachten met inschrijven, aangezien het aantal plaatsen beperkt is.

Voor het complete aanbod van Lyceo kunt u terecht op onze website www.lyceo.nl, of bellen
naar 071- 79 000 40.