Coronavirus & school FAQ

Op Wolfert Tweetalig handelen we altijd volgens de meest recente inzichten en de richtlijnen van het RIVM. We verzoeken je om eerst na te gaan of jouw vraag misschien in onderstaande Frequently Asked Questions (FAQ) opgenomen is en daarmee wordt beantwoord, voordat je contact met school zoekt.

Mocht er na het lezen van deze FAQ toch nog onduidelijkheid zijn:

English FAQ below

FAQ (Nederlands)

Laatste update: 1 september

In het geval dat je volgens de richtlijnen vanuit huis onderwijs moet volgen, vraag je één van je ouder(s)/verzorger(s) om je via de Magister-app af te melden. Je gaat thuis aan de slag met je les volgens rooster.

Open je agenda in Magister en ga naar de les. Daar zie je aantekeningen en/of opdrachten staan die je gaat maken. Als er bij de les een link naar een videoconference staat, dan klik je daar aan het begin van de les op. En zo volg je de les met jouw docent en klasgenoten.

Je gaat gewoon volgens het rooster naar het lokaal waar één van onze klassenstudenten je opvangt. Nadat je je handen hebt gewassen, ga je op je plaats zitten en open je je MacBook en doe je je koptelefoon op (of je oortjes in).

Via je agenda in Magister ga je naar de les. Daar zie je aantekeningen en/of opdrachten staan. Er staat bij de les in Magister een link naar een videoconference. Daar klik je aan het begin van de les op en zo volg je de les online met jouw docent.

Heb je problemen met inloggen op je online lesmethode? Volg dan deze stappen:

  • Je moet de pop-ups aanzetten. Zorg ervoor dat je AdBlocker uitstaat; deze kan namelijk bepaalde verbindingen blokkeren.
  • Als je op de pagina komt van de uitgever en je ziet “Inloggen”, dan hoor je normaal een pop-up te krijgen met “Kies school”.

Voor Google Chrome: (het is beter om Chrome hiervoor te gebruiken)

  1. Ga naar: chrome://settings/content (als link niet werkt kopieer en plak deze in de adresbalk).
  2. Zoek naar pop-ups en sta deze toe (zie screenshot).
  3. Zoek naar Flash en zorg ervoor dat deze ook wordt toegestaan.

Voor Safari:

  1. Safari openen;
  2. klik linksboven op Safari en dan “Preferences”;
  3. ga naar “Websites”;
  4. klik links op “Pop-up Windows” en rechts staat als het goed is “Block and Notify”;
  5. kies daarna voor “Allow” om pop-up meldingen toe te staan.

Sluit het tabblad en laad Magister opnieuw.
Daarna kies je voor de juiste lesmateriaal en zou het op deze manier moeten werken.

Kom je er dan nog niet uit, neem dan contact op met ano@wolfert.nl.

Bij elk lesuur in Magister staat huiswerk met instructies. Mochten de instructies jou niet helemaal duidelijk zijn, dan kan je navraag bij een klasgenoot doen. Check ook even Google Classroom waar misschien meer informatie te vinden is. Mocht je echt niet goed weten hoe je de komende tijd aan de slag kunt, mail dan je docent en teamleider.

Nee, dit hoeft niet, maar het mag wel. Je moet je wel af laten melden via de Magister-app door één van je ouder(s)/verzorger(s). Je volgt het onderwijs dan op afstand. Zie punt 1.

Bij alle mensen met een bevestigde coronavirusinfectie doet de GGD bron- en contactonderzoek. De GGD vraagt dan met wie de persoon precies contact heeft gehad in de besmettelijke periode en neemt zo nodig maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan.

Welke maatregelen precies genomen moeten worden op de school, en of er meer personen getest moeten worden, is afhankelijk van de omstandigheden en wordt bepaald door de GGD. De GGD neemt daarover contact op met de school.

Wij gaan ervan uit dat er in mei 2021 gewoon centrale eindexamens zullen zijn. De International Baccalaureate Organization (IB) heeft al wel een aangepast examenprogramma gepubliceerd. Vraag je docent Engels voor meer informatie.

Wij zijn druk in gesprek met onze internationale contacten om online samenwerkingsmogelijkheden op te zetten. Ook hopen we vanaf maart 2021 weer daadwerkelijk naar het buitenland af te kunnen reizen, waarbij gezondheid en veiligheid natuurlijk altijd voorop staan.

Deze tijd valt echt niet altijd mee. Daarom is het wel heel erg belangrijk dat je met ons praat als het niet zo heel goed lukt allemaal. Heb je een probleem? Geef het dan door aan je mentor of je coach en dan proberen we samen met jou tot een oplossing te komen.

Bij terugkomst in Nederland ga je 10 dagen in quarantaine. Zie punt 1.

De ramen en deuren van alle lokalen en ruimtes staan de hele dag open zodat we zeker weten dat de ventilatie goed is.

De doucheruimtes bij de gymlokalen zijn niet geschikt meer om te gebruiken; je kunt dus niet douchen na gym. Je moet je er op frissere dagen op voorbereiden dat het in de lokalen wat kouder kan zijn en dus een (extra) trui meenemen.

Leerlingen en personeel wordt dringend geadviseerd mondkapjes te dragen bij alle leswisselingen en in de gangen. Als je je er prettig bij voelt, mag je hem natuurlijk ook in de les dragen.

Lees hier het protocol “Volledig openen schoolgebouw september 2020”

FAQ (English)

Last update: 1 September

If you are required to self-isolate, we kindly ask your parent(s)/carer(s) to use the Magister-app to mark you absent. You will work on the subject material according to your time table.

Open your calendar in Magister and select your class. You will be able to read class notes and find assignments you can do. If there is a link to a video conference, you click on this link to join the video conference with your teacher and fellow students at the very start of your lesson.

Students attend their lessons according to their schedule. One of our ‘klassenstudenten’ will be present in the classroom. After washing your hands, find a seat and open your MacBook and plug in your headset.

Open your calendar in Magister and select your class. You will be able to read class notes and find assignments you can do. You will find a link to a video conference in Magister. Click on this link right at the beginning of your lesson to join the video conference with your teacher and fellow students.

Make sure you disable any AdBlocker you have installed in your browser. It may also be necessary to allow pop-ups. AdBlocker plugins can sometimes cause interference in the network connection.

Homework with instructions is provided at every lesson in Magister. If the instructions are not completely clear to you, you can ask a classmate. Also check out Google Classroom where you may find more information. If you then still do not know what to do, please email your teacher and team leader.

No, it’s not mandatory, but you may choose to do so. However, please have your parent(s)/carer(s) mark you as ill in the Magister app. You can attend classes online. See point 1.

If you have a positive test result for the Corona virus, the local GGD will contact you for additional research. If necessary, the local GGD will contact the school.

We assume the ‘Centrale eindexamens’ of May 2021 will proceed. The International Baccalaureate Organization (IB) has adapted its exam programme. Please contact your English teacher for more information.

We are currently exploring the possibility of online collaborations with our international partners. We hope to start traveling from March 2021 onwards. Of course, health and safety are our top priorities!

It’s not easy to be a student during these times. It’s important to talk to us if you need help. Make sure you tell your mentor or coach and we’ll try to find a solution to your problem.

You will have to quarantine for the duration of 10 days. See point 1.

In our building, all windows and doors of all classrooms and other spaces, such as the auditorium, are opened all day long to ensure good ventilation.

You will not be able to use the showers near the P.E. department. As autumn is setting in, please be prepared for a colder environment. So bring a big sweater or a scarf to avoid getting cold.

Students and staff are strongly adviced to wear a face mask while walking in the building. This includes the hallways. If it makes you feel comfortable, you are also allowed to wear your face mask in class.

Please read the protocol ‘Volledig openen schoolgebouw september 2020’ (Dutch only).