Coronavirus & school FAQ

Op Wolfert Tweetalig handelen we altijd volgens de meest recente inzichten en de richtlijnen van het RIVM. We verzoeken je om eerst na te gaan of jouw vraag misschien in onderstaande Frequently Asked Questions (FAQ) opgenomen is en daarmee wordt beantwoord, voordat je contact met school zoekt.

Mocht er na het lezen van deze FAQ toch nog onduidelijkheid zijn:

English FAQ below

FAQ (Nederlands)

Laatste update: 26 maart 2021 (punt 6)

4 maart 2021:

Op donderdag 4 maart 2021 starten we met fysieke lessen op school. Met uitzondering van de examenklassen, zijn alle klassen/clusters verdeeld in een a/b/c groep. Dat betekent dat je één keer in de drie dagen fysiek op school je lessen volgt. Als er een icoontje van een camera bij jouw les staat, volg je die dag de lessen vanuit huis, staat er geen camera, dan volg je de lessen op school.

13 januari:

Eindexamenkandidaten zijn de enige leerlingen die in deze bijzondere periode les krijgen op school. Om dit veilig en verantwoord te laten gebeuren, is een aantal dingen belangrijk:

Regels voor 1,5 meter afstand op scholen
Overal in de school zal de 1,5 meter afstand tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en personeel gelden. Daardoor moeten de examenleerlingen die op school komen over meerdere lokalen worden verspreid. Deze leerlingen zien daarom in hun rooster achter iedere les 3 à 4 lokalen staan.

Mondkapje
De 1,5 meter afstand is geen vervanging van het mondkapje. Dat moet nog steeds gedragen worden buiten de klas. Ook als voldoende afstand gehouden wordt. In klassikale lessituaties waarbij leerlingen zitten, kan het mondkapje af.

Pauze op school
Voor de examenleerlingen staan tafeltjes en stoelen in de gymzaal en de aula klaar. Daar kunnen zij de pauzes en tussenuren op voldoende afstand van elkaar doorbrengen. We willen je vragen om direct naar huis te gaan als je lesdag is afgelopen.

Heb je problemen met inloggen op je online lesmethode? Volg dan deze stappen:

 • Je moet de pop-ups aanzetten. Zorg ervoor dat je AdBlocker uitstaat; deze kan namelijk bepaalde verbindingen blokkeren.
 • Als je op de pagina komt van de uitgever en je ziet “Inloggen”, dan hoor je normaal een pop-up te krijgen met “Kies school”.

Voor Google Chrome: (het is beter om Chrome hiervoor te gebruiken)

 1. Ga naar: chrome://settings/content (als link niet werkt kopieer en plak deze in de adresbalk).
 2. Zoek naar pop-ups en sta deze toe (zie screenshot).
 3. Zoek naar Flash en zorg ervoor dat deze ook wordt toegestaan.

Voor Safari:

 1. Safari openen;
 2. klik linksboven op Safari en dan “Preferences”;
 3. ga naar “Websites”;
 4. klik links op “Pop-up Windows” en rechts staat als het goed is “Block and Notify”;
 5. kies daarna voor “Allow” om pop-up meldingen toe te staan.

Sluit het tabblad en laad Magister opnieuw.
Daarna kies je voor de juiste lesmateriaal en zou het op deze manier moeten werken.

Kom je er dan nog niet uit, neem dan contact op met ano@wolfert.nl.

Bij elk lesuur in Magister staat huiswerk met instructies. Mochten de instructies jou niet helemaal duidelijk zijn, dan kan je navraag bij een klasgenoot doen. Check ook even Google Classroom waar misschien meer informatie te vinden is. Mocht je echt niet goed weten hoe je de komende tijd aan de slag kunt, mail dan je docent en teamleider.

Nee, dit hoeft niet, maar het mag wel. Je moet je wel af laten melden via de Magister-app door één van je ouder(s)/verzorger(s). Je volgt het onderwijs dan op afstand. Zie punt 1.

Bij alle mensen met een bevestigde coronavirusinfectie doet de GGD bron- en contactonderzoek. De GGD vraagt dan met wie de persoon precies contact heeft gehad in de besmettelijke periode en neemt zo nodig maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan.

Welke maatregelen precies genomen moeten worden op de school, en of er meer personen getest moeten worden, is afhankelijk van de omstandigheden en wordt bepaald door de GGD. De GGD neemt daarover contact op met de school.

26 maart:

Bericht van het examensecretariaat over de internationale examens in mei 2021. Lees hier het volledige bericht.

15 februari:

Lees het servicedocument over de (centrale) eindexamens van schooljaar 2020-2021 voor de laatste ontwikkelingen (bron: Examenblad.nl)

13 januari:

Wij gaan ervan uit dat er in mei 2021 gewoon centrale eindexamens zullen zijn. Vanwege de coronacrisis hebben leerlingen in 2021 ruimere mogelijkheden om het examen af te leggen. Het tweede tijdvak voor het centraal examen wordt verlengd naar 10 dagen. Ook krijgen leerlingen een extra herkansing voor het centraal examen.
Bekijk alle informatie over de eindexamens van schooljaar 2020-2021 op de website van de Rijksoverheid.

De International Baccalaureate Organization (IB) heeft al wel een aangepast examenprogramma gepubliceerd. Vraag je docent Engels voor meer informatie.

Wij zijn druk in gesprek met onze internationale contacten om online samenwerkingsmogelijkheden op te zetten. We hopen dit schooljaar weer daadwerkelijk naar het buitenland af te kunnen reizen, waarbij gezondheid en veiligheid natuurlijk altijd voorop staan.

Deze tijd valt echt niet altijd mee. Daarom is het wel heel erg belangrijk dat je met ons praat als het niet zo heel goed lukt allemaal. Heb je een probleem? Geef het dan door aan je mentor of je coach en dan proberen we samen met jou tot een oplossing te komen.

Bij terugkomst in Nederland ga je 10 dagen in quarantaine. Zie punt 1.

De ramen en deuren van alle lokalen en ruimtes staan de hele dag open zodat we zeker weten dat de ventilatie goed is.

13 januari:

Aanvullend op de maatregelen van 1 oktober 2020 geldt dat leerlingen 1,5 meter afstand houden van elkaar en het personeel.

Per 1 oktober geldt dat iedereen:

 • bij verplaatsing in het schoolgebouw een mondkapje draagt;
 • in de gangen en trappenhuizen een mondkapje draagt;
 • voordat je in het schoolgebouw binnenkomt, het mondkapje al op zet;
 • bij het verlaten van het lokaal een mondkapje opzet.

Let op dat je het mondkapje over je neus en mond draagt. Hou je mondkapje dus altijd bij je en leg het niet in je kluis of in je tas. Als je je er prettig bij voelt, mag je je mondkapje natuurlijk ook in de les dragen.

13 januari: 

Tot en met 1 maart 2021 zal het schoolgebouw gesloten zijn; alle lessen worden online gegeven. Er wordt een uitzondering gemaakt voor leerlingen die schoolexamens doen en voor leerlingen met ouder(s)/verzorger(s) in vitale sectoren. Zij kunnen naar school komen. Wilt u gebruikmaken van deze mogelijkheid? Stuur dan een e-mail naar tweetalig@wolfert.nl.

Maak jij gebruik van deze regeling of zit je in de eindexamenklassen en ben je op school aanwezig? Houd dan altijd 1,5 meter afstand van elkaar en van het personeel. Draag bij verplaatsing in het gebouw altijd een mondkapje.

4 maart 2021:

Op donderdag 4 maart starten we met fysieke lessen op school. Omdat we niet altijd voldoende plaats hebben voor alle leerlingen, kan het zijn dat je ergens anders les krijgt dan in ons schoolgebouw. Het Luxor Theater Rotterdam biedt Wolfert Tweetalig extra ruimte. Jij krijgt straks dus ook lessen in het Luxor, uniek toch?

Met uitzondering van de examenklassen, zijn alle klassen/clusters verdeeld in een a/b/c groep. Dat betekent dat je één keer in de drie dagen fysiek op school je lessen volgt. Als er een icoontje van een camera bij jouw les staat, volg je die dag de lessen vanuit huis, staat er geen camera, dan volg je de lessen op school.

Alle informatie over het schoolgebouw in tijden van de coronacrisis, vind je in het ‘Protocol volledige opening schoolgebouw september 2020‘ en de ‘Re-opening Matrix september 2020‘.

In verband met de corona-maatregelen kun je alleen maar boeken lenen als je deze van tevoren reserveert; wij zullen er dan voor zorgen dat jij jouw reservering op een veilige manier op kunt halen.
Voor alle duidelijkheid: je kunt dus niet zelf in de boekenkasten op zoek naar een boek, maar jouw reservering wordt door ons op jouw naam gezet en klaargelegd.

In onze catalogus kun je zien of het boek/de boeken beschikbaar is/zijn.

Deze reservering is mogelijk op twee manieren:

We willen wél graag weten wanneer je komt, dus horen wij dit graag via eerder vermeld e-mailadres.

Andere belangrijke informatie is dat je bij ons geleend materiaal tot 15 maart boetevrij kunt inleveren.
Hierna gaat onze normale boeteregeling weer in.

We willen graag alle uitgeleende boeken weer terug; er zijn namelijk leerlingen die sommige boeken hebben gereserveerd. Vergeet deze dan ook niet direct in te leveren zodra je weer op school bent.

Ook mogen er weer rekenmachines, opladers, etc. worden geleend, maar deze moeten wel worden schoongemaakt als je deze weer inlevert.

FAQ (English)

Last update: 26 March 2021 (point 6)

Wolfert Bilingual acts on the latest guidelines of the RIVM. We have compiled a list of the most frequently asked questions below.

3 February

Our school building is closed until 1 March 2021; students will participate in online classes through Google Meets. However, the school building remains open for students who are sitting their school exams and for students whose parents work in vital sectors.

The timetable has been adjusted to the online lessons; see the example below

Click the image for a larger version.

In gray: timetable for student in exam years; in yellow: the online lessons for students in online lessons. This new timetable decreases the screen time for students in online classes.

Because we think it is important to stay fit, we have put your PE lessons back into the timetable.

13 January:

Students that are sitting their final exams are the only students permitted in the building. To make sure the school is safe for everybody, please make sure you follow these rules:

Keep 1,5 metres apart from each other and from staff

Students will have to keep 1,5 metres apart from each other and from staff. To ensure a safe learning environment, only 8 students will be permitted in each classroom. This means one class is taught in 3 to 4 different classrooms.

Face mask

The 1,5 metre-rule is not a substitute for the face mask. You are still required to wear one outside of the classroom and when you’re moving throughout the building. If you are in an actual classroom and you’re seated, you may take off your mask.

Breaks at school

We have placed chairs and tables at a safe distance in the auditorium and in the gym halls. Exam students will keep their breaks in these areas. If you are done with your lessons you are kindly requested to go home after your last lesson has finished.

Make sure you disable any AdBlocker you have installed in your browser. It may also be necessary to allow pop-ups. AdBlocker plugins can sometimes cause interference in the network connection.

Homework with instructions is provided at every lesson in Magister. If the instructions are not completely clear to you, you can ask a classmate. Also check out Google Classroom where you may find more information. If you then still do not know what to do, please email your teacher and team leader.

No, it’s not mandatory, but you may choose to do so. However, please have your parent(s)/carer(s) mark you as ill in the Magister app. You can attend classes online. See point 1.

If you have a positive test result for the Corona virus, the local GGD will contact you for additional research. If necessary, the local GGD will contact the school.

26 March:

Read the service document about the international exams in May 2021 (Dutch only).

15 February:

Read the service document (Dutch only) for the latest information concerning the ‘Centrale eindexamens’ (source: Examenblad.nl)

13 January

We assume the ‘Centrale eindexamens’ of May 2021 will proceed. Due to the corona virus outbreak, the examination period has been extended. The ‘tweede tijdvak’ will take place over the course of 10 days. Students are also granted an extra resit opportunity.

The International Baccalaureate Organization (IB) has adapted its exam programme. Please contact your English teacher for more information.

We are currently exploring the possibility of online collaborations with our international partners. We hope to start traveling during this school year. Of course, health and safety are our top priorities!

It’s not easy to be a student during these times. It’s important to talk to us if you need help. Make sure you tell your mentor or coach and we’ll try to find a solution to your problem.

You will have to quarantine for the duration of 10 days. See point 1.

In our building, all windows and doors of all classrooms and other spaces, such as the auditorium, are opened all day long to ensure good ventilation.

You will not be able to use the showers near the P.E. department. As autumn is setting in, please be prepared for a colder environment. So bring a big sweater or a scarf to avoid getting cold.

Additionally, as of 13 January all students are required to keep 1,5 metres distance between eachother and between staff.

As of 1 October everyone in the building is required to wear a face mask in the following situations:

 • while walking from one place to another;
 • while in the hallways and stairwells;
 • before entering the school;
 • while leaving the classroom.

Make sure you wear your face mask correctly (over your nose and mouth). Keep your face mask with you at all times (don’t put it in your bag or locker). If it makes you feel more comfortable, you are permitted to wear your face mask during class.

13 January:

Our school building is closed until 1 March 2021. However, the school building remains open for students who are sitting their school exams and for students whose parents work in vital sectors.

13 January:

Our school building is closed until 7 February; all lessons will be held online. There is, however, an exception for students in the exam years and for students who require ‘noodopvang’.

If you are in the school building, you are required to keep 1,5 metres distance from other students and members of staff. If you are walking through the building, wear a face mask.

All books and other materials have been renewed until 5 March 2021.


Students of in the exam years and students of (t)havo 4 and (t)vwo 5 can request books by making a reservation through our Aura app (more information can be found here) or by sending an e-mail to mediatheek280@wolfert.nl.

Book pick-ups are possible on Mondays, Wednesdays and Fridays from 13:00 – 15:00 hours. Please confirm a pick-up time and date with the library staff. Don’t forget to bring your school card.

13 January 2021: Extended school closure until 7 February (NL only)
18 December 2020: Online onderwijs start 2021 (NL only)
15 December 2020: Schoolsluiting tot 18 januari 2021 (NL only)
29 October 2020: Maatregelen Wolfert Tweetalig m.b.t. het coronavirus (NL only)