Coronavirus & school FAQ

Op Wolfert Tweetalig handelen we altijd volgens de meest recente inzichten en de richtlijnen van het RIVM. We verzoeken je om eerst na te gaan of jouw vraag misschien in onderstaande Frequently Asked Questions (FAQ) opgenomen is en daarmee wordt beantwoord, voordat je contact met school zoekt.

Mocht er na het lezen van deze FAQ toch nog onduidelijkheid zijn:

English FAQ below

FAQ (Nederlands)

Laatste update: 15 februari 2021 (punt 6)

13 januari:

Online lessen
Van de klassen die thuisonderwijs volgen zullen met ingang van maandag 18 januari de lestijden zoals die in het basisrooster (gepubliceerd begin schooljaar) stonden worden gehalveerd. Met andere woorden: een blokuur in het normale basisrooster (90 minuten) wordt een les van 45 minuten, een enkel lesuur wordt 20 minuten.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

In grijs de lestijden van de examenklassen op school en in geel de andere lessen online. De hoeveelheid tijd achter het computerscherm blijft zo compact. Het 12e, 13e en 14e uur zullen niet veel gebruikt hoeven worden.

Het nieuwe lesrooster wordt uiterlijk vrijdag 15 januari gepubliceerd in Magister. Omdat we het belangrijk vinden dat je tussendoor in beweging blijft, zetten we ook de gymlessen terug in je rooster.

13 januari:

Eindexamenkandidaten zijn de enige leerlingen die in deze bijzondere periode les krijgen op school. Om dit veilig en verantwoord te laten gebeuren, is een aantal dingen belangrijk:

Regels voor 1,5 meter afstand op scholen
Overal in de school zal de 1,5 meter afstand tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en personeel gelden. Daardoor moeten de examenleerlingen die op school komen over meerdere lokalen worden verspreid. Deze leerlingen zien daarom in hun rooster achter iedere les 3 à 4 lokalen staan.

Mondkapje
De 1,5 meter afstand is geen vervanging van het mondkapje. Dat moet nog steeds gedragen worden buiten de klas. Ook als voldoende afstand gehouden wordt. In klassikale lessituaties waarbij leerlingen zitten, kan het mondkapje af.

Pauze op school
Voor de examenleerlingen staan tafeltjes en stoelen in de gymzaal en de aula klaar. Daar kunnen zij de pauzes en tussenuren op voldoende afstand van elkaar doorbrengen. We willen je vragen om direct naar huis te gaan als je lesdag is afgelopen.

Heb je problemen met inloggen op je online lesmethode? Volg dan deze stappen:

 • Je moet de pop-ups aanzetten. Zorg ervoor dat je AdBlocker uitstaat; deze kan namelijk bepaalde verbindingen blokkeren.
 • Als je op de pagina komt van de uitgever en je ziet “Inloggen”, dan hoor je normaal een pop-up te krijgen met “Kies school”.

Voor Google Chrome: (het is beter om Chrome hiervoor te gebruiken)

 1. Ga naar: chrome://settings/content (als link niet werkt kopieer en plak deze in de adresbalk).
 2. Zoek naar pop-ups en sta deze toe (zie screenshot).
 3. Zoek naar Flash en zorg ervoor dat deze ook wordt toegestaan.

Voor Safari:

 1. Safari openen;
 2. klik linksboven op Safari en dan “Preferences”;
 3. ga naar “Websites”;
 4. klik links op “Pop-up Windows” en rechts staat als het goed is “Block and Notify”;
 5. kies daarna voor “Allow” om pop-up meldingen toe te staan.

Sluit het tabblad en laad Magister opnieuw.
Daarna kies je voor de juiste lesmateriaal en zou het op deze manier moeten werken.

Kom je er dan nog niet uit, neem dan contact op met ano@wolfert.nl.

Bij elk lesuur in Magister staat huiswerk met instructies. Mochten de instructies jou niet helemaal duidelijk zijn, dan kan je navraag bij een klasgenoot doen. Check ook even Google Classroom waar misschien meer informatie te vinden is. Mocht je echt niet goed weten hoe je de komende tijd aan de slag kunt, mail dan je docent en teamleider.

Nee, dit hoeft niet, maar het mag wel. Je moet je wel af laten melden via de Magister-app door één van je ouder(s)/verzorger(s). Je volgt het onderwijs dan op afstand. Zie punt 1.

Bij alle mensen met een bevestigde coronavirusinfectie doet de GGD bron- en contactonderzoek. De GGD vraagt dan met wie de persoon precies contact heeft gehad in de besmettelijke periode en neemt zo nodig maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan.

Welke maatregelen precies genomen moeten worden op de school, en of er meer personen getest moeten worden, is afhankelijk van de omstandigheden en wordt bepaald door de GGD. De GGD neemt daarover contact op met de school.

15 februari:

Lees het servicedocument over de (centrale) eindexamens van schooljaar 2020-2021 voor de laatste ontwikkelingen (bron: Examenblad.nl)

13 januari:

Wij gaan ervan uit dat er in mei 2021 gewoon centrale eindexamens zullen zijn. Vanwege de coronacrisis hebben leerlingen in 2021 ruimere mogelijkheden om het examen af te leggen. Het tweede tijdvak voor het centraal examen wordt verlengd naar 10 dagen. Ook krijgen leerlingen een extra herkansing voor het centraal examen.
Bekijk alle informatie over de eindexamens van schooljaar 2020-2021 op de website van de Rijksoverheid.

De International Baccalaureate Organization (IB) heeft al wel een aangepast examenprogramma gepubliceerd. Vraag je docent Engels voor meer informatie.

Wij zijn druk in gesprek met onze internationale contacten om online samenwerkingsmogelijkheden op te zetten. We hopen dit schooljaar weer daadwerkelijk naar het buitenland af te kunnen reizen, waarbij gezondheid en veiligheid natuurlijk altijd voorop staan.

Deze tijd valt echt niet altijd mee. Daarom is het wel heel erg belangrijk dat je met ons praat als het niet zo heel goed lukt allemaal. Heb je een probleem? Geef het dan door aan je mentor of je coach en dan proberen we samen met jou tot een oplossing te komen.

Bij terugkomst in Nederland ga je 10 dagen in quarantaine. Zie punt 1.

De ramen en deuren van alle lokalen en ruimtes staan de hele dag open zodat we zeker weten dat de ventilatie goed is.

13 januari:

Aanvullend op de maatregelen van 1 oktober 2020 geldt dat leerlingen 1,5 meter afstand houden van elkaar en het personeel.

Per 1 oktober geldt dat iedereen:

 • bij verplaatsing in het schoolgebouw een mondkapje draagt;
 • in de gangen en trappenhuizen een mondkapje draagt;
 • voordat je in het schoolgebouw binnenkomt, het mondkapje al op zet;
 • bij het verlaten van het lokaal een mondkapje opzet.

Let op dat je het mondkapje over je neus en mond draagt. Hou je mondkapje dus altijd bij je en leg het niet in je kluis of in je tas. Als je je er prettig bij voelt, mag je je mondkapje natuurlijk ook in de les dragen.

13 januari: 

Tot en met 1 maart 2021 zal het schoolgebouw gesloten zijn; alle lessen worden online gegeven. Er wordt een uitzondering gemaakt voor leerlingen die schoolexamens doen en voor leerlingen met ouder(s)/verzorger(s) in vitale sectoren. Zij kunnen naar school komen. Wilt u gebruikmaken van deze mogelijkheid? Stuur dan een e-mail naar tweetalig@wolfert.nl.

Maak jij gebruik van deze regeling of zit je in de eindexamenklassen en ben je op school aanwezig? Houd dan altijd 1,5 meter afstand van elkaar en van het personeel. Draag bij verplaatsing in het gebouw altijd een mondkapje.

13 januari:

Het schoolgebouw is alleen geopend voor leerlingen die schoolexamens maken en voor leerlingen van wie ouder(s)/verzorger(s) een vitaal beroep hebben.

Eindexamenleerlingen volgen hun lessen op school. Zie voor verdere uitleg punt 2.

Alle informatie over het schoolgebouw in tijden van de coronacrisis, vind je in het ‘Protocol volledige opening schoolgebouw september 2020‘ en de ‘Re-opening Matrix september 2020‘.

Alle boeken en overige materialen zijn verlengd tot 5 maart 2021.


Na overleg met de docenten Nederlands is besloten om ook tijdens deze lockdown de leerlingen uit (t)havo-4 en (t)vwo-5 de gelegenheid te bieden boeken te reserveren in de mediatheek.

Wij zullen er dan voor zorgen dat jij jouw reservering op vastgestelde dagen/tijden en op een veilige manier op kan halen.

In onze catalogus kun je zien of het boek/de boeken beschikbaar is/zijn.

Deze reservering is mogelijk op twee manieren:

Je kunt jouw reservering ophalen op maandag, woensdag of vrijdag tussen 13:00 – 15:00 uur.
We willen wél graag weten wanneer je komt, dus horen wij dit graag via eerder vermeld e-mailadres.

FAQ (English)

Last update: 15 February 2021 (point 6)

Wolfert Bilingual acts on the latest guidelines of the RIVM. We have compiled a list of the most frequently asked questions below.

3 February

Our school building is closed until 1 March 2021; students will participate in online classes through Google Meets. However, the school building remains open for students who are sitting their school exams and for students whose parents work in vital sectors.

The timetable has been adjusted to the online lessons; see the example below

Click the image for a larger version.

In gray: timetable for student in exam years; in yellow: the online lessons for students in online lessons. This new timetable decreases the screen time for students in online classes.

Because we think it is important to stay fit, we have put your PE lessons back into the timetable.

13 January:

Students that are sitting their final exams are the only students permitted in the building. To make sure the school is safe for everybody, please make sure you follow these rules:

Keep 1,5 metres apart from each other and from staff

Students will have to keep 1,5 metres apart from each other and from staff. To ensure a safe learning environment, only 8 students will be permitted in each classroom. This means one class is taught in 3 to 4 different classrooms.

Face mask

The 1,5 metre-rule is not a substitute for the face mask. You are still required to wear one outside of the classroom and when you’re moving throughout the building. If you are in an actual classroom and you’re seated, you may take off your mask.

Breaks at school

We have placed chairs and tables at a safe distance in the auditorium and in the gym halls. Exam students will keep their breaks in these areas. If you are done with your lessons you are kindly requested to go home after your last lesson has finished.

Make sure you disable any AdBlocker you have installed in your browser. It may also be necessary to allow pop-ups. AdBlocker plugins can sometimes cause interference in the network connection.

Homework with instructions is provided at every lesson in Magister. If the instructions are not completely clear to you, you can ask a classmate. Also check out Google Classroom where you may find more information. If you then still do not know what to do, please email your teacher and team leader.

No, it’s not mandatory, but you may choose to do so. However, please have your parent(s)/carer(s) mark you as ill in the Magister app. You can attend classes online. See point 1.

If you have a positive test result for the Corona virus, the local GGD will contact you for additional research. If necessary, the local GGD will contact the school.

15 February:

Read the service document (Dutch only) for the latest information concerning the ‘Centrale eindexamens’ (source: Examenblad.nl)

13 January

We assume the ‘Centrale eindexamens’ of May 2021 will proceed. Due to the corona virus outbreak, the examination period has been extended. The ‘tweede tijdvak’ will take place over the course of 10 days. Students are also granted an extra resit opportunity.

The International Baccalaureate Organization (IB) has adapted its exam programme. Please contact your English teacher for more information.

We are currently exploring the possibility of online collaborations with our international partners. We hope to start traveling during this school year. Of course, health and safety are our top priorities!

It’s not easy to be a student during these times. It’s important to talk to us if you need help. Make sure you tell your mentor or coach and we’ll try to find a solution to your problem.

You will have to quarantine for the duration of 10 days. See point 1.

In our building, all windows and doors of all classrooms and other spaces, such as the auditorium, are opened all day long to ensure good ventilation.

You will not be able to use the showers near the P.E. department. As autumn is setting in, please be prepared for a colder environment. So bring a big sweater or a scarf to avoid getting cold.

Additionally, as of 13 January all students are required to keep 1,5 metres distance between eachother and between staff.

As of 1 October everyone in the building is required to wear a face mask in the following situations:

 • while walking from one place to another;
 • while in the hallways and stairwells;
 • before entering the school;
 • while leaving the classroom.

Make sure you wear your face mask correctly (over your nose and mouth). Keep your face mask with you at all times (don’t put it in your bag or locker). If it makes you feel more comfortable, you are permitted to wear your face mask during class.

13 January:

Our school building is closed until 1 March 2021. However, the school building remains open for students who are sitting their school exams and for students whose parents work in vital sectors.

13 January:

Our school building is closed until 7 February; all lessons will be held online. There is, however, an exception for students in the exam years and for students who require ‘noodopvang’.

If you are in the school building, you are required to keep 1,5 metres distance from other students and members of staff. If you are walking through the building, wear a face mask.

All books and other materials have been renewed until 5 March 2021.


Students of in the exam years and students of (t)havo 4 and (t)vwo 5 can request books by making a reservation through our Aura app (more information can be found here) or by sending an e-mail to mediatheek280@wolfert.nl.

Book pick-ups are possible on Mondays, Wednesdays and Fridays from 13:00 – 15:00 hours. Please confirm a pick-up time and date with the library staff. Don’t forget to bring your school card.

13 January 2021: Extended school closure until 7 February (NL only)
18 December 2020: Online onderwijs start 2021 (NL only)
15 December 2020: Schoolsluiting tot 18 januari 2021 (NL only)
29 October 2020: Maatregelen Wolfert Tweetalig m.b.t. het coronavirus (NL only)