Lees hieronder de veelgestelde vragen over het coronavirus en de maatregelen die we nemen. Mocht je vraag niet in de onderstaande lijst voorkomen, mail ons gerust: lyceum@wolfert.nl

Algemene vragen

(vragen over mondkapjes staan onderaan)

De school is natuurlijk afhankelijk van berichtgeving van ouders en/of de GGD. We hebben voor deze communicatie protocollen. Als eerste berichten we alle direct betrokkenen. Dit zijn mensen die nauw contact hebben gehad met de persoon in kwestie. Vaak zijn dit medeleerlingen en personeel. Ook bij deze communicatie houden we de AVG in de gaten. Indien nodig is er berichtgeving aan iedereen op school inclusief ouders. Wij volgen de adviezen van de GGD.

Onderling moet iedereen anderhalve meter afstand houden, zowel in het gebouw als op het schoolplein. Alleen de duo’s hoeven geen afstand van elkaar te houden.

Ja, vanaf donderdag 1 oktober 2020 is het voor iedereen verplicht om een mondkapje te dragen zodra je de school binnenkomt en door de gangen of verblijfsruimten (bijv. OLC of aula) loopt. Belangrijkste is natuurlijk de anderhalve meter afstand tot iedereen, behalve je duo.

In de klas tijdens de les hoef je het mondkapje niet te dragen (dat mag wel). De regel m.b.t. het dragen van een mondkapje zal streng gehandhaafd worden. Bij het niet dragen van een mondkapje word je naar huis gestuurd en worden je ouders/verzorgers geïnformeerd.*

Deze aangescherpte regel is absoluut niet leuk, maar als wij verdere, nog vervelendere maatregelen willen voorkomen, moeten we ons aan deze nieuwe regel houden. Met zijn allen! 

*) ontheffing is mogelijk na gesprek directie (bijv. medische / principiële redenen).

Vanaf donderdag 1 oktober 2020 is het voor iedereen verplicht om een mondkapje te dragen zodra je de school binnenkomt en door de gangen of verblijfsruimten (bijv. OLC of aula) loopt. 

In de klas, tijdens de les, hoeft een docent geen mondkapje te dragen (mag wel). Docenten wordt geadviseerd als zij zich verplaatsen in de klas dat zij wel een mondkapje dragen.

Op elk bureau staat een scherm voor de docent. Tevens kunnen docenten ervoor kiezen een gezichtsscherm te dragen. Belangrijkste is natuurlijk de anderhalve meter afstand.

Ja. In de vakantie is de installatie nogmaals getest en volgens de normen goedgekeurd.

De belangrijkste klachten zijn keel/luchtwegklachten en koorts (meer dan 38 graden). Meldt het bij de school als uw kind getest wordt. We willen ook graag de uitslag van de test horen. Wilt u dat laten weten via receptiewl@wolfert.nl

Ja. Is uw kind 24 uur klachtenvrij, dan kan hij/zij weer naar school. Is er een test aangevraagd, maar voelt het kind zich goed en zijn de klachten allemaal verdwenen, meldt dan de test af. Als uw kind getest is, wacht dan eerst de uitslag van de test af, voordat uw kind weer naar school komt. Ook als uw kind geen klachten meer heeft, maar wel getest is, wacht dan eerst de uitslag af, voordat uw kind weer op school komt.

Als u kind hoest en verkouden is, maar uit de Corona test is gebleken dat uw kind negatief getest is, dan mag uw kind weer naar school. Alleen als uw kind zich uiteraard goed genoeg voelt om naar school te komen. Als uw kind zich ziek voelt, dan kan uw kind rustig thuis uitzieken en dan weer naar school komen. Omdat de klachten kunnen duiden op Corona, moet uw kind bij verkoudheid en hoesten thuis blijven. Blijkt dat het, na een test, niet te zijn, dan is uw kind weer welkom op school.

U krijgt dan instructies van de GGD. Standaard is dat uw kind na zeven dagen klachten inclusief laatste 24 uur klachtenvrij, weer naar school mag. Heeft uw kind na zeven dagen nog klachten dan wordt u aangeraden om contact op te nemen met de huisarts/GGD.

Vanaf 2 maart 2021 is de school weer open en daar zijn we heel blij om. De opening van de school brengt echter ook risico’s met zich mee. Wilt u, in het geval dat uw kind positief bevonden is, het volgende doen:

– een mail sturen aan de mentor en teamleider van uw kind.
– dezelfde dag voor 17.00 uur of de eerste werkdag na de positieve test om 7.30 uur bellen naar de receptie en ze informeren (010-3401440).
– duo van uw kind informeren (waar uw kind iedere les op school naast zit).
– appgroep van de klas (als de klas van uw kind dat heeft) op de hoogte stellen van de besmetting.

Als deze kanalen allemaal op de hoogte zijn van de besmetting van uw kind, kunnen wij de A- of B-groep van de klas op de hoogte stellen, ouders / verzorgers mailen en kunnen leerlingen die langer dan 15 minuten binnen de anderhalve meter van uw kind zijn geweest, thuisblijven om zich te laten testen. Zo hopen we de besmetting spoedig in te perken. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. Hopelijk is het afleggen van deze route niet nodig en blijven de besmettingscijfers laag op school. Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met de teamleider van uw kind. 

Standaard is dat uw kind na zeven dagen klachten inclusief laatste 24 uur klachtenvrij, weer naar school mag. Meld bij school dat uw kind weer naar school komt.

Als de klasgenoot de duo is van het positief geteste kind,  moet deze duo in quarantaine en zich laten testen. Ook als de duo zelf geen klachten heeft. Iedereen die langer van 15 minuten binnen de anderhalve meter van de positief geteste leerling is geweest, moet in quarantaine en zich testen. Na vijf dagen en een negatief testresultaat, is uw kind weer welkom op school. Als u uw kind niet wil laten testen, is uw kind na 10 dagen weer welkom op school.

Uw kind mag, uitgaande dat hij/zij geen klachten heeft, gewoon naar school. Als uw kind zelf klachten krijgt, dan moet hij/zij getest worden en tot de uitslag binnen is / 24 uur klachtenvrij is, thuis blijven.

Alle gezinsleden moeten in quarantaine. Uw kind moet 10 dagen in quarantaine en mag niet naar school. Als u uw kind na 5 dagen quarantaine laat testen en het is negatief, mag uw kind dan alweer naar school.

Als het contact langer is geweest dan 15 minuten en binnen de 1,5 meter dan is het verstandig om uw kind te laten testen. Doet u dat niet, dan moet uw kind 10 dagen in quarantaine.

Uw kind kan via de studiewijzer per vak in Magister zien welk schoolwerk er per week gedaan moet worden. Daarnaast moet uw kind online de lessen volgen. Dat zijn alleen de theorielessen, dus geen beeldende vorming, drama en lichamelijke opvoeding. De theorielessen worden gevolgd in door in te loggen op de ‘klassencomputer’. Per klas komt er een Chromebook en een klassenlink. Dit systeem is in de loop van week 41 operationeel (deze zin kan vervallen). Als uw kind ziek thuis is, maar wel in staat is om lessen te volgen, dan logt hij/zij in via de klassenlink en kan uw kind de les volgen.

Uiteraard komt het erg dichtbij als er mensen op school positief getest zijn. De GGD doet een omgevingsonderzoek bij positief geteste mensen. Andere mensen die 15 minuten binnen de 1,5 meter in contact zijn geweest met een positief getest persoon, moeten getest worden en anders tien dagen in quarantaine. Het is dus veilig om uw kind naar school te laten gaan, want personen die het virus eventueel door kunnen geven, zijn dan thuis i.p.v. op school.

Gelukkig niet, maar dat willen we wel zo houden. 

Ja. gelukkig wel en men hoeft niet lang te wachten. In de praktijk betekent dit wel dat een docent minimaal twee dagen niet op school is. Online lesgeven is niet altijd mogelijk.

Bij een besmetting wordt er een mail gestuurd naar ouders en leerlingen om hen hierover te informeren. Extra waakzaamheid bij klachten is dan vereist. De GGD wordt dan geraadpleegd door school. Als de GGD in het bron- en contactonderzoek concludeert dat de besmettingshaard zich niet op school bevindt, dan kan het onderwijs in die klas gewoon doorgang vinden.

Kinderen die ziek thuis zijn of in quarantaine zitten, kunnen de lessen online volgen (hierover hebben ze een instructie ontvangen).

Vragen over mondkapjes verplichting

Ja*. Als wij onze leerlingen en personeel zoveel mogelijk willen beschermen, moeten er aanvullende maatregelen genomen worden.
*) ontheffing is mogelijk na gesprek directie (bijv. medische / principiële redenen)

Uw kind krijgt dan ontheffing. Dat kan hij/zij regelen met de teamleider.

Nee. Los van het feit dat dit met 1050 leerlingen kostbaar is, wijst de praktijk uit de leerlingen helemaal niet zo’n standaard Wolfert mondkapje willen hebben.

Dan is uw kind niet welkom op onze school. We doen dit om de kans van besmetting te beperken. De nobele taak voor u als ouder om het goede gesprek aan te gaan. We willen graag zoveel mogelijk leerlingen en personeelsleden gezond op school hebben.

Dit hoeft niet, maar mag wel. Het mondkapje moet op als je je verplaatst. Bijvoorbeeld als je tijdens de les naar het toilet moet.

Tijdens deze lessen moet je geen mondkapje op. Ook bij deze lessen moeten leerlingen anderhalve meter afstand houden tot de docent. Bij LO hoeven leerlingen geen anderhalve meter afstand te houden. Bij drama en BV houden zij geen anderhalve meter afstand van hun duo, maar wel van de overige leerlingen en het personeel.

Ja, als je door de aula loopt, dus verplaatst moet een mondkapje op. Zit je aan tafel dan mag het mondkapje af. Het is natuurlijk lastig eten/drinken met een mondkapje op. Blijf de anderhalve meter afstand houden tot volwassenen en overige leerlingen, behalve je eigen duo.

Het dragen van een mondkapje geldt voor iedereen. Voor bezoekers zijn er wegwerp mondkapjes te krijgen bij de receptie, waar zij zich moeten melden voor een registratie.

Er zijn groepen die twijfelen aan het nut. Toch is er veel bewijs dat deze maatregel bescherming biedt. Als deze maatregel de kans groter maakt, dat er minder mensen ziek worden en de school open kan blijven, dan moeten we dit samen doen.

Strikt formeel is het een dienstopdracht voor de school. Wij staan achter de maatregel. Leuk vindt niemand het, maar het is noodzakelijk.

De maatregel blijft van kracht. We houden iedereen op de hoogte.