Afgelopen week (na de toetsen) hebben alle leerlingen een NPO-les gehad. NPO staat voor Nationaal Programma Onderwijs en is door het ministerie van Onderwijs in het leven geroepen om achterstanden vanwege de coronacrisis in te lopen. Het woord ‘achterstand’ gebruiken we bij gebrek aan een beter woord. Leerlingen hebben namelijk ook veel geleerd in de twee lockdowns, bijvoorbeeld over hun zelfstandigheid en hun manier van reageren op een lockdown. Dat zijn nuttige lessen. We spreken daarom in het vervolg over ‘ontwikkeling’. Wellicht hebben leerlingen daarbij meer ondersteuning nodig in het komende schooljaar dan anders het geval was geweest, denk aan vakgerichte daltonuren en bijlessen.

Om deze ondersteuning te kunnen geven, moeten leerlingen, mentoren en de teamleiders een goed beeld van deze ontwikkeling hebben. Op drie gebieden gaan we de ontwikkeling in kaart brengen en verzamelen. Dit vormt namelijk de start van het nieuwe schooljaar. Waarom dan niet direct in september? Omdat we dit schooljaar willen afronden en het niet fijn is om naar het afgelopen schooljaar te kijken als je een verse start gaat maken.

We gaan ons richten op drie gebieden:
1. Cognitieve ontwikkeling: dit is een overzicht van de cijfers en aanwezigheid gedurende het hele schooljaar. Deze krijgen leerlingen na de overgangsvergadering per mail.
2. Executieve ontwikkeling: dit zijn vaardigheden waarmee leerlingen hun schoolwerk uitvoeren, zoals plannen en samenwerken. Uitslag volgt per mail.
3. Sociaal-emotionele ontwikkeling: dit is hoe een leerling in zijn/haar vel zit. Uitslag volgt per mail.

Wat hebben leerlingen gedaan in de NPO-les?
De leerlingen hebben twee enquêtes gekregen om in te vullen (ontwikkeling 2 en 3) en een map in je drive gemaakt om alles (1, 2 en 3) te verzamelen. De map is gedeeld met de huidige mentor, omdat hij/zij zo kan meekijken of de gegevens goed verzameld worden. In het nieuwe schooljaar delen leerlingen de map met hun nieuwe mentor.

In de zomervakantie krijgen leerlingen mail met het overzicht van de cognitieve ontwikkeling en de uitslagen van de twee enquêtes. De overzichten moeten leerlingen in hun drive-map zetten. In de eerste schoolweek hebben ze allemaal een kennismakingsgesprek met hun mentor en daarvoor is deze goed gevulde map nodig.