Hieronder lees je alle belangrijke informatie en tref je ook een lijst veelgestelde vragen aan.

Beste leerlingen,

Aanstaande maandag gaat de school weer open. Met deze mail willen we jullie informeren hoe het gaat verlopen. De klassen die als eerste naar school komen zijn maandagochtend (eerste les 8:50):

 • 2h1
 • 2h2
 • 2h4
 • 3h1
 • 3h2
 • 3h3
 • 5vckv1

Naar school
Niet iedereen kan tegelijk zijn fiets op het schoolplein neer zetten. Daarom moet je naar school komen op bepaalde momenten. We doen dit aan de hand van de eerste letters van je achternaam.

 • 8:20 – 8:27: leerlingen met achternaam A t/m F
 • 8:28 – 8:35: leerlingen met achternaam G t/m K
 • 8:36 – 8:43: leerlingen met achternaam L t/m R
 • 8:44 – 8:50: leerlingen met achternaam S t/m Z

Heb je in de middag les dan zijn de tijden als volgt:

 • 13:00 – 13:07: leerlingen met achternaam A t/m F
 • 13:08 – 13:15: leerlingen met achternaam G t/m K
 • 13:16 – 13:23: leerlingen met achternaam L t/m R
 • 13:24 – 13:30: leerlingen met achternaam S t/m Z

Lessen
Als je les hebt op school, begin je altijd met een mentorles. De eerste week zal deze vooral in het teken van de anderhalve-meter-school staan en de mentor besteedt veel tijd aan de sociale impact van de thuiswerk weken. Je kunt al je vragen kwijt bij je mentor.

Lessen LO
De lessen lichamelijke opvoeding worden op het veld gegeven. We gebruiken hiervoor de velden bij CVV Berkel (Het Hoge land 25). De LO docent vangt jullie daar op.

Op maandag hebben de klassen 1hv1 en 1hv2 de eerste lesuren LO.

Rooster
In Zermelo kun je het rooster zien. Kijk goed! De lestijden zijn namelijk ook aangepast.

De lokalen
In Zermelo zie je twee lokalen. Je mentor zal aangeven in welk lokaal groep A en in welk lokaal groep B zit. De indeling van de groepen vind je in bijgevoegd bestand* (klas is verdeeld op alfabet van je voornaam – alleen leerlingen met dyslexie uit een klas zitten bij elkaar in één lokaal ivm extra tijd bij toetsen). Als je het lokaal binnengaat, volg je de instructies van de docent. De docent geeft aan waar je moet gaan zitten. Dit is belangrijk omdat het lokaal in de juiste volgorde gevuld moet worden.

*) i.v.m. AVG staat de indeling van de groepen niet op de website, deze is uitsluitend gemaild naar de leerlingen.

Volg de instructies
Het is belangrijk dat je de instructies van het personeel opvolgt. Er zijn zogenaamde Corona coördinatoren in de school. Je herkent ze aan hun oranje hesje. Zij zorgen ervoor dat de logistiek in de school goed gaat en iedereen zich houdt aan de regels. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het goed gaat. Zie Veiligheidsinstructies Leerlingen

De anderhalve-meter-school
Op onze site kun je alles over de anderhalve-meter school terugvinden: versie 5-6-2020.

Klik HIER voor de nieuwsbrief

Beste leerling, ouder/verzorger,

We waren deze week druk bezig met het vormgeven van de anderhalve meter school. Daarnaast was de school open voor de examenkandidaten die herkansingen maakten en voor de leerlingen waar het thuis niet goed meer ging. Langzaam komt er meer bedrijvigheid in de school en dat voelt goed! Collega’s komen vaker de school in en we zien meer leerlingen op school. Lang niet zoveel als normaal, maar ‘normaal’ duurt waarschijnlijk een tijdje… Het begin is er in elk geval en dat geeft hoop voor de toekomst! Die ‘toekomst’ nadert overigens snel, want maandag 8 juni opent de school deels haar deuren.

 Maandag 25 mei stuurden we ons plan voor de anderhalve meter school naar de drie geledingen binnen onze school: de personeelsadviesraad, de leerlingenraad en de ouderraad. Dinsdagavond 26 mei namen de drie teamleiders (Judith Driece, Marinca van Gelder en Natasja Pompen) met de leerlingenraad het hele plan door. Ze kwamen met intelligente vragen en overwegingen die wij nog niet opgemerkt hadden. We kijken terug op een zeer nuttige inbreng van de leerlingenraad, waarvoor onze hartelijke dank!

 Woensdag 27 mei was het de beurt aan de ouderraad. Ook zij hebben kritisch meegedacht en ons plan van nuttige feedback voorzien. Tot slot boog de personeelsadviesraad zich donderdag 28 mei over onze plannen en ook zij gaven goedkeuring aan het plan voor de heropening van de school op 8 juni. Resultaat was van al deze overleggen, veel input en mogelijke keuzes. Uiteindelijk ook nog de klus om daar voor zowel leerlingen als personeel een werkbaar geheel van te maken. Binnen de mogelijkheden gaan we dus deels ‘open”.

Zijn we gelukkig met het resultaat. Ja, gezien hetgeen wat mogelijk is. Nee, want eigenlijk willen we weer terug naar normaal. Maar ja, wie wil dit niet…..

Met vriendelijke groet,
Peter Wind
directeur Wolfert Lyceum

Klik HIER voor de nieuwsbrief

Helaas staat in deze nieuwsbrief verkeerde informatie over de toetsweek voor 3 havo en 3 vwo. In tegenstelling tot eerder genoemd bericht worden ALLE vakken getoetst en dus niet alleen de gekozen profielvakken. Vanzelfsprekend worden ook voor alle vakken tot aan de  toetsweek (online) lessen gegegeven. In klas 3 wordt de basisvorming afgesloten en ongeacht de keuze van het profiel, moeten alle vakken afgerond worden tot en met het einde van klas 3. Onze excuses voor de eventueel ontstane verwarring.


Beste leerling, ouder/verzorger,

Nog steeds hebben we te maken met onzekere tijden en helaas zal dit de komende weken, zo niet maanden voortduren. Wie is het zo langzamerhand niet zat? Helaas houdt de ontwikkeling van het coronavirus zich niet aan dat soort menselijk gevoelens. Er zijn veel redenen om de voorzorgsmaatregelen te blijven handhaven; in het belang van ons allemaal.

Ik realiseer me dat het met name voor de leerlingen in deze leeftijdsgroep extra lastig is. Jongeren zijn (uitzonderingen daargelaten) geen risicogroep en mochten ze ziek worden, dan zijn de gevolgen meestal klein. Waar maak je je dan druk om?

Het gaat om de verspreiding. Het zijn je vader, moeder, opa, oma en andere dierbare en kwetsbare mensen in je omgeving die door dit virus echt gevaar lopen. Vanaf juni komen er meer leerlingen op school. Hou je aan de regels. Stay safe!

Met vriendelijke groet,
Peter Wind
directeur Wolfert Lyceum

Klik HIER voor de nieuwsbrief


Beste leerling, ouder/verzorger,

Moeilijke tijden voor iedereen. In het nieuws zijn er helaas veel zieken en sterfgevallen te betreuren en het eind is nog niet in zicht. We kunnen alleen de ontwikkeling van het virus beperken als wij goed op elkaar letten en ons houden aan de regels. De versoepeling geeft ruimte voor een voorzichtig optimisme, maar we moeten het eens zijn met premier Rutte “ We zijn er nog lang niet.”

Met de versoepeling moeten we verstandig omgaan. Goed nadenken en overleggen wat het beste is. Dit kost tijd en vereist medewerking van iedereen. Iedereen mist het sociaal samenzijn en het ‘live’ contact. Met de kleine stap voorwaarts moet dan ook zorgvuldig worden omgesprongen. Niemand wil terug naar de beperkende maatregelen.

Aan de leerlingen doe ik een dringend beroep: ga zorgvuldig met de geboden ruimte om. Natuurlijk hebben we uit de media begrepen, dat de groep jongeren minder kwetsbaar is. Echter het personeel en jullie familie zijn dat wel. Zorg voor elkaar. We kunnen dat gezamenlijk en daar heb ik alle vertrouwen in. Geniet van de meivakantie, ondanks dat ook dit anders is dan normaal. 

Met vriendelijke groet,

Peter Wind
Directeur Wolfert Lyceum

Beste leerlingen en meelezende ouder / verzorger,

Ondanks het mooie weer blijft het voor zowel docenten als leerlingen, saai zonder de sociale contacten op school. Het zoveel mogelijk binnen blijven is geen pretje. Maar dat geldt voor iedereen in de samenleving (aan de andere kant mogen we niet klagen, als we kijken naar alle ouderen in verpleeg- en verzorgingstehuizen die geen contact meer kunnen hebben met hun naasten). Zo zie je maar, alles is relatief.

Inmiddels zijn we weer een paar stappen verder. De slaag-zakregeling voor de examenkandidaten is bekend. Zij zijn bezig met de online PTA toetsen en de herkansingen komen er straks aan. Uiteindelijk is op donderdag 4 juni de examenuitslagdag. Daarna hebben zij recht op twee resultaatverbeteringstoetsen. Alle kans dus om het examen te halen. De examenkandidaten hebben de regelingen en afspraken ontvangen. We wensen ze veel succes toe!

Nu het voor het examenjaar duidelijk is wat en hoe de regelingen zijn, kunnen we de focus leggen op de andere leerjaren. Natuurlijk is daar ook veel gedaan en zijn er veel vragen hoe dit schooljaar verder gaat…  In de eerste plaats is dat afhankelijk van het besluit door het kabinet op dinsdag 21 april. Gaan na de meivakantie de scholen weer open en zo ja, in welke vorm? We kunnen verschillende scenario’s bedenken en we wachten dinsdag 21 april in spanning af. We antwoorden hieronder op een aantal vragen:

 1. Voor de voorexamenklassen (havo 4 en vwo 5) geldt dat zij zich moeten blijven richten op de stof van PTA 4. Daar zijn zij nu mee bezig. Deze stof zal online of op school worden getoetst. De stof van PTA 3, welke nog niet getoetst is, wordt mogelijk later getoetst. Dit is afhankelijk van het vak. Ook hierover kunnen we pas na 21 april meer over zeggen. Zo is het goed mogelijk, dat de stof van PTA 3 pas in het volgende schooljaar getoetst wordt. Het PTA voor zowel havo als vwo zal dan aangepast worden. Voor nu is de boodschap aan de leerlingen helder: richt je op de stof van PTA 4.
 2. Voor de andere klassen geldt dat er deels formatief getoetst wordt. De leerling krijgt door deze formatieve toetsen een goed beeld of hij de stof beheerst. De resultaten komen in Magister te staan met een O, V of G. Daarnaast zijn er online toetsen/opdrachten die een cijfer opleveren. Uiteindelijk ontstaat er een beeld hoe de leerling presteert voor het vak. Bij de overgangsvergaderingen aan het einde van het schooljaar zullen, naast de inzet bij de online lessen, de resultaten van de formatieve toetsen ook meegenomen worden in het eindoordeel of het verstandig is dat de leerling overgaat naar het volgende leerjaar.
 3. Door de corona crisis is er natuurlijk geen sprake van een normale leersituatie, hoe hard we allemaal ons best doen. We zorgen er gezamenlijk voor dat we goed bezig zijn met de lesstof, maar dit vervangt niet de school. Uiteindelijk zullen de resultaten in Magister bij veel leerlingen niet het juiste beeld geven. Wel wordt er bij vakdocenten en mentor een beeld opgebouwd van de inzet en prestaties van de leerling. Dit betekent dat wij op een andere wijze om moeten gaan met de bevorderingsnormen. Hierover wordt op dit moment vergaderd tussen de schoolbesturen en zodra hierover meer helder is, worden leerlingen en ouders zo snel mogelijk geïnformeerd. Uitgangspunt blijft natuurlijk dat de leerling op basis van zijn kwaliteiten en inzet op de juiste plek terecht komt.

Begin dit schooljaar hebben onze brugklassers een presentatie gekregen over de houding achter een bureau, computer, telefoon, tablet, enzovoorts. Julie Tol, de therapeut die deze presentatie verzorgde, heeft enkele tips met ons gedeeld over het voorkomen van houdingsklachten tijdens het thuiswerken. Wellicht zitten er nuttige tips bij: Tips Tegen Houdingsklachten.

Het is voor iedereen een periode met uitdagingen en zeker geen makkelijke periode. Voor de leerlingen om zelfstandig en verantwoordelijk aan de slag te blijven, voor de ouders om naast hun werk hun kinderen te begeleiden en te stimuleren, voor de docenten om leerlingen te onderwijzen, te begeleiden en te stimuleren op afstand. Een immense taak waar we elkaar allemaal moeten ondersteunen. Zeker in deze tijd: we doen het samen!

Blijf gezond en geniet thuis van het paasweekend.

Met vriendelijke groet,

Peter Wind
Directeur Wolfert Lyceum

PS. met de aanbouw gaat het goed, het gebouw is nu bijna glasdicht en alle wanden zijn geplaatst. Planning is dat het in de zomervakantie klaar is, zodat we in het nieuwe schooljaar goed starten met veel ruimte. Hieronder een impressie:

Beste leerling (en meelezende ouder),

Vandaag is de slaag-zakregeling bekend geworden. Dat is prettig, want dit geeft eindelijk duidelijkheid voor jullie. De regeling is helder. Lees onderstaand goed door:

200408 Exameneisen 2020 Havo
200408 Exameneisen 2020 Vwo

Mocht je hier specifieke vragen over hebben, dan kun je die via de mail aan mij stellen.

De afspraken zijn als volgt:

 • Het gehele schoolexamen moet voor 4 juni afgerond zijn inclusief de herkansingen.
 • Op 7 mei 15:00 uur staan alle resultaten tot en met PTA3 in Magister.
 • Je kunt tot en met vrijdag 8 mei 09:30 uur herkansingen aanvragen. Je hebt recht op vier herkansingen (zie hiervoor het eerdere bericht van 16-12-2019). Jullie krijgen daar nog apart een mail over hoe de inschrijving plaatsvindt.
 • Vanaf 11 mei gaat Magister ‘op slot’ en zijn er geen resultaten te zien.
 • Vanaf 11 mei starten de herkansingen volgens het rooster.
 • 4 juni is de officiële uitslagdag. Je wordt dan gebeld door je mentor met de uitslag van het examen.
 • Op 5 juni kun je je inschrijven voor een resultaatverbeteringstoets (RV-toets). Je kunt je maximaal voor twee vakken inschrijven. Deze toets beslaat het gehele PTA en bepaalt voor 50% je eindcijfer.

Voorbeeld:
Voor wiskunde A heb je het eindcijfer 5,2 behaald. Je doet de RV-toets en haalt een 7,0. Je eindcijfer wordt dan een 6,1. Is het resultaat van de RV-toets lager dan het eerder behaalde resultaat voor je SE, dan blijft het oude cijfer staan.

 • De RV-toetsen starten vanaf 15 juni. Het rooster van de RV-toetsen volgt later.

Eventuele vragen kun je via de mail stellen. Heel veel succes met de komende toetsen!

Met vriendelijke groet,

Casper Weijs (cwe@wolfert.nl)
Teamleider bedrijfsvoering / examensecretaris

Beste leerlingen,

Volgende week starten we na drie weken uiteindelijk toch met de laatste PTA toetsen. Zoals in een eerdere mail aangekondigd was, wordt vandaag het rooster met jullie gedeeld.

Hieronder staat het rooster. We hebben er voor gekozen om jullie maar 1 toets op een dag te laten maken. Daarna volgen er nog belangrijke tips, aanbevelingen, eisen om er voor te zorgen dat je de toetsen goed kunt maken.

De stof die je moet leren voor de toetsen is gelijk gebleven; daar is niets in veranderd.

Iedere toets begint om 09:30 uur

Staat er in het rooster middag, dan begint je toets om 13:00 uur (alleen voor 6v Grieks en Latijn).

datum 5 havo 6 vwo
vr 03-04 Wiskunde D Wiskunde D
week 15
ma 06-04
di 07-04 Duits Nederlands
wo 08-04 Scheikunde / Geschiedenis M&O
do 09-04 Aardrijkskunde Wiskunde A / Wiskunde B
vr 10-04 Goede vrijdag
week 16
ma 13-04 2e Paasdag
di 14-04 Frans Economie / middag: Grieks
wo 15-04 Aardrijkskunde
do 16-04 Biologie Engels
vr 17-04 Beco / M&O Natuurkunde
week 17
ma 20-04 Natuurkunde Duits / middag: Latijn
di 21-04 Biologie
wo 22-04 Wiskunde A / Wiskunde B Geschiedenis
do 23-04 Economie Frans
vr 24-04 Scheikunde
week 18
ma 27-04 meivakantie

Door de coronacrisis in Nederland is de manier van toetsen geheel anders geworden dan aan het begin van het schooljaar verwacht was. In plaats van een toetslokaal zitten de leerlingen nu thuis.

Het is wel belangrijk dat je als leerling een goed resultaat gaat neerzetten. Daarom hieronder een lijst met een aantal belangrijke tips:

 • zorg voor een rustige werkplek waar je niet gestoord kunt worden tijdens de gehele toets;
 • zorg voor een goed opgeruimde werkplek, zodat je genoeg ruimte hebt om al je spullen neer te leggen;
 • bespreek met iedereen in huis wanneer je een toets hebt;
 • geef aan dat iedereen in huis je niet moet storen tijdens het toetsmoment. Hang bijvoorbeeld een bordje op de deur;
 • zorg dat je alle spullen hebt die nodig zijn (BiNaS, Atlas, woordenboek, geodriehoek, passer, kladpapier, pennen en potloden);
 • zorg dat je wat te drinken en te eten hebt;
 • zorg voor een goede internetverbinding;
 • zorg ervoor dat je kunt inloggen in: Magister, Gmail, Google Meet, Google Classroom en alle andere websites die nodig zijn;
 • zorg ervoor dat de adapter aangesloten is, als je een laptop gebruikt;
 • zorg ervoor dat je alle randapparatuur hebt die nodig is bij het maken van de toets (oortjes, muis, camera, enz.);
 • zorg voor geen afleidingen: zet je mobiel uit en zorg dat deze niet in de ruimte is waar je de toets maakt;
 • zorg dat je minimaal vijf minuten voordat de toets begint, klaar zit;
 • volg verder de extra richtlijnen voor de toetsafname van de betreffende vakdocent (deze richtlijnen worden ruim van te voren gecommuniceerd en zijn leidend).

Heb je vragen over deze lijst of gaat het je niet lukken om alles goed georganiseerd te krijgen, neem dan contact op met je mentor. We zoeken dan naar een passende oplossing.

Aan het einde van deze week ontvang je informatie over hoe je de toetsen gaat krijgen en waar je de linkjes en alle andere informatie kunt vinden.

Heel veel succes met de voorbereidingen van alle toetsen.

Met vriendelijke groet,
Casper Weijs
Teamleider bedrijfsvoering / examensecretaris

Beste leerlingen en meelezende ouder/ verzorger,

We gaan de derde week in van het thuiswerken. We hoopten op 15 maart nog, bij het aankondigen dat de scholen dicht zouden zijn vanaf 16 maart, dat het bij deze drie weken zou blijven, maar alles wijst erop dat de scholen langer dicht zullen blijven. Morgen zullen we daarover geïnformeerd worden door de regering en uiteraard horen jullie het daarna ook van ons tot wanneer de school gesloten blijft en hoe wij daar mee omgaan.

Omdat het thuiswerken waarschijnlijk langer gaat duren, zijn we deze week gestart met minimaal één verplichte online les per vak per week. Vrijdagmiddag 27 maart hebben de docenten dat te horen gekregen en ze plannen zich nu in voor deze lessen.

Waarom werken we niet met een vast rooster? Goede vraag is dat. We nemen jullie even mee in onze overwegingen.

We zoeken balans tussen overzicht voor leerlingen en werkbaarheid voor docenten. De behoefte aan overzicht voor leerlingen begrijpen wij heel goed. Om de ingeplande lessen zinvol te laten zijn, is het echter van belang dat docenten er echt kunnen zijn en in deze tijden is dat niet vanzelfsprekend volgens een rooster dat hiervoor gebruikt werd of voor docenten gemaakt wordt (bijvoorbeeld omdat ze op hun normale werkdag nu jonge kinderen thuis hebben, ouderen moeten verzorgen, enz). Deze week gebruiken wij voor het zoeken naar dit evenwicht. Docenten plannen hun lessen en de school maakt op basis daarvan een rooster.

We hebben in ieder geval nu al geconcludeerd dat het voor jullie erg lastig is om goed overzicht te hebben over alle te volgen lessen. Jullie krijgen namelijk van iedere docent een uitnodiging en niet iedere leerling gebruikt Google agenda om het totaaloverzicht te behouden. Vanaf maandag 6 april volgt er daarom een overzichtsrooster in Zermelo. Je kunt dan zien welke les je wanneer hebt. Docenten geven aan wanneer zij een les geven en op vrijdag aan het einde van de dag wordt het rooster in Zermelo gepubliceerd  – in dit geval dus voor week 15. Dat geeft voor de jullie hopelijk meer duidelijkheid en overzicht.

Samengevat:

 • Deze week volg je de online lessen die aangekondigd zijn via de mails (of op andere manieren) van docenten.
 • Vanaf maandag 6 april werken we met een rooster in Zermelo. Op vrijdag 3 april aan het einde van de dag wordt het rooster voor week 15 gepubliceerd in Zermelo.
 • Online lessen zijn verplicht. Als je een les mist, stuurt de docent je een mail dat je afwezig was met de vraag om toe te lichten waarom je er niet was. De receptie en je mentor worden in de cc gezet. Bij afwezigheid, volgt direct een bericht naar je ouders. Vanaf 6 april wordt de aanwezigheid gemonitord. Deze week gebruiken we als opstartweek voor alle online lessen.

En verder nog:

 • De regels voor Google Meet lessen (voor zover ze nog niet bekend zijn) zijn: microfoon uit (alleen aanzetten als de docent daar toestemming voor geeft), video aan (zodat de docent jullie kan zien) en chat alleen gebruiken voor nuttige en noodzakelijke vragen, antwoorden, enzovoorts.
 • Je bent dagelijks beschikbaar voor online lessen van 9 tot 15 uur. De planning van de lessen wordt dus op vrijdagmiddag aan het einde van de dag via Zermelo met jullie gedeeld.
 • Krijg je een uitnodiging in je agenda voor een online les, dan hoef je die uitnodiging niet te accepteren. Docenten hebben soms wel tien klassen en als iedereen op ‘ja’ drukt dat ze aanwezig zijn, begrijp je dat de mailboxen van de docenten volstromen. We gaan ervanuit dat je aanwezig bent, dus niet bevestigen svp.

Heel veel succes ook deze week weer met het thuiswerken. Vraag de vakdocenten om hulp als je iets niet snapt en trek bij je mentor aan de bel voor mentorzaken. Bij vragen over de schoolorganisatie, mail je de teamleider van jouw afdeling. Algemene vragen kun je stellen via communicatiewl@wolfert.nl.

Met vriendelijke groet,

MT Wolfert Lyceum (Judith Driece, Marinca van Gelder, Els Meijknecht, Natasja Pompen, Casper Weijs en Peter Wind)

Beste leerlingen en ouder(s) / verzorger(s),

De tweede week dat de school fysiek gesloten is wegens de corona crisis zit erop. Er is een enkele leerling die op school werkt, van wie de ouders een cruciaal beroep hebben. Verder is het stil op school. Alhoewel… de bouw gaat gestaag voort, zonder dat iemand last heeft van de geluidsoverlast.

Door de vaksecties is veel opgepakt en er zijn tal van initiatieven uitgevoerd. Het is zoeken naar de juiste manier. We hebben daarom na de eerste week een enquête afgenomen onder de leerlingen, ouders, onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel. Daaruit kunnen we de volgende positieve conclusies trekken:

 • een aantal vakken loopt goed en leerlingen kunnen met de aangeboden stof aan de slag
 • een groot aantal mentoren en docenten heeft prima contact met de leerlingen
 • veel leerlingen pakken het werk thuis goed op
 • zowel leerlingen als personeel missen de school. Onderwijs is een sterk sociaal gebeuren!

Er zijn ook knelpunten te benoemen:

 • er zijn nog verschillen tussen de aanpak van vaksecties en docenten. Dit heeft o.a. te maken met de mate van ervaring in digitaal onderwijs. Hier worden wel flinke stappen in gemaakt in zeer korte tijd. Aan de andere kant bestaan er natuurlijk ook verschillen in aanpak als docenten op de reguliere wijze hun lessen verzorgen.
 • er is een grote diversiteit aan digitale middelen. Zowel leerlingen als docenten moeten wennen hiermee te werken en dit kan soms leiden tot verwarring.
 • veel leerlingen pakken de draad goed op; er zijn echter ook een aantal leerlingen die hiermee moeite hebben. De structuur van dagelijks naar school gaan en lessen volgen wordt gemist.

Als school hebben we daarom twee sleutelwoorden voor de komende tijd: structuur en betrokkenheid. We zijn hard bezig om meer structuur aan te bieden. Vanaf volgende week komen er vanuit de vakdocenten en de mentoren wekelijkse contactmomenten. De leerlingen krijgen van iedere vakdocent minimaal 1x per week een online les – als er behoefte is aan meer lessen, dan kan dat. Leerlingen worden hiervoor via Google Meet uitgenodigd. Als leerling is het belangrijk dat je je uitnodigingen goed in de gaten houdt en beschikbaar bent voor de online contactmomenten. We verwachten beschikbaarheid voor de online lessen tussen 9.00 en 15.00 uur van maandag t/m vrijdag.

De uitdaging waar we met elkaar voor staan is ervoor te zorgen dat leerlingen in de leerstand blijven staan en dat ze de draad weer snel op kunnen pakken als de school weer open kan gaan. Dat vergt inzet van leerlingen en personeel en de steun van u als ouders is hierbij ook cruciaal.

Wij merken dat er onder leerlingen en ouders nog veel vragen leven. Hieronder een overzicht van de meest gestelde vragen met de antwoorden die we op dit moment kunnen geven.

Met vriendelijke groet,
Peter Wind
Directeur Wolfert Lyceum


Hoe lang blijft de school nog dicht?
Dat is onduidelijk. Vanuit het ministerie is aangegeven dat hierover voor 6 april een uitspraak wordt gedaan – dinsdag 31 maart is er weer een persconferentie. Onze collega’s van het CVO ( waartoe o.a. het Melanchthon valt) heeft al bekend gemaakt dicht te blijven tot 7 mei (eind meivakantie). Ons bestuur BOOR heeft daar nog geen uitspraak over gedaan. Als school houden we er wel rekening mee dat de school langer dan 6 april dicht zal zijn, maar nogmaals, er ligt nog geen besluit van het ministerie.

Is de school voor examenkandidaten wel open?
Ja en nee. Er zijn nog enkele inhaaltoetsen waarbij leerlingen individueel hun toets kunnen maken. Alle PTA-toetsen worden nagenoeg op afstand afgenomen. Voor de docenten een flinke klus om de schriftelijke schoolexamentoets om te bouwen naar een toets op afstand.

De examenkandidaten worden apart geïnformeerd over gang van zaken rondom de schoolexamentoetsen.

Hoe verder met de voor-examenklassen (havo 4 en vwo 5)?
Voor deze leerlingen is de PTA 3 toetsweek niet doorgegaan. Via de studiewijzers zijn de leerlingen op dit moment bezig de stof ter voorbereiding op PTA-4 te verwerken.

Op dit moment is er nog veel onduidelijk en wordt er vanuit de school hard gewerkt aan een plan hoe de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het examenjaar. Na 6 april volgt er ook voor deze leerling meer informatie.

Leerjaar 1 t/m 3 en vwo 4
Zeker worden deze leerlingen niet vergeten. Afhankelijk van de besluiten van de overheid wordt gekeken welke activiteiten al dan niet doorgaan. In ieder geval zijn nagenoeg alle buitenschoolse activiteiten de komende maanden afgelast. De online lessen worden vanaf maandag 30 maart wekelijks per vakdocent gegeven en er volgt ook wekelijks een online mentorles.

Is er nog nieuws naast het coronavirus nieuws?
Jazeker. We zijn hard bezig met het komend schooljaar. De bouw gaat door. Zo zit in de kozijnen op de vierde verdieping al glas. Komend schooljaar kunnen we alle ruimte benutten. Een mooi vooruitzicht.

Hieronder een kijkje in de aanbouw:

Beste examenleerlingen (en ouders/verzorgers),

Nu bekend is dat het schoolexamencijfer het eindcijfer wordt, is een aantal vragen beantwoord, maar helaas zijn er weer een aantal nieuwe vragen opgekomen.

Helder is het volgende:

 • Voor 3 juni moet het schoolexamen inclusief de reguliere herkansingen zijn afgerond. Of je geslaagd bent is afhankelijk van de slaag-zakregeling. Deze is nog niet bekend gemaakt door de minister.
 • In de maand juni komt er een mogelijkheid om extra te herkansen, een soort herexamen. Hoe dit vorm krijgt, is nog niet bekend gemaakt door de minister.

De planning voor de komende weken, met de kennis van vandaag, is als volgt:

Week van 30 maart
Inhaaltoetsen voor kandidaten die nog toetsen moeten maken. Daar worden individuele afspraken mee gemaakt. Tevens worden op individuele basis mondelingen afgenomen, al dan niet via videobellen.

van 7 april t/m 24 april PTA toetsen
Omwille van de veiligheid van leerlingen en personeel worden de toetsen op een andere manier afgenomen dan schriftelijk op school. Binnen de VO scholen van de stichting BOOR is afgesproken om geen groepen leerlingen op school toetsen af te laten nemen.

Hoe toetsen worden afgenomen, wordt aan jullie gemaild (digitale toets, mondeling, enz).

Dinsdag 31 maart wordt een rooster gedeeld met jullie. De vakdocent zal alle benodigde instructies voor de toets aan de kandidaten doorgeven. Je kunt er dus vanuit gaan dat de inhoud omschrijving van het PTA3 leidend is voor de toets in nieuwe vorm.

11 mei
Vaststellen cijfers PTA3. Leerlingen moeten bepalen welke toetsen zij willen herkansen.

12 mei
Aanvragen herkansingen via Magister, informatie volgt.

van 14 mei t/m uiterlijk 29 mei
Reguliere herkansingen. We gaan er vanuit dat deze herkansingen gewoon op school plaatsvinden. Dit is natuurlijk afhankelijk van de regels van de overheid die dan gelden.

5 Juni
Vaststellen examenuitslag.
Planning herexamen volgt later.

NB. De minister heeft gesteld dat de leerling tot 3 juli de tijd heeft om het schoolexamen af te ronden. Wij zijn er vanuit gegaan dat de minister bedoelde dat deze planning inclusief de herexamens zijn. Mocht dit anders zijn, dan laten we het jullie weten.

Met vriendelijke groet,
Peter Wind
directeur Wolfert Lyceum

Beste examenleerlingen (en ouders/verzorgers),

Zoals jullie waarschijnlijk al via de media vernomen hebben gaat het Centraal Schriftelijk Examen niet door. Het examencijfer wordt bepaald door het schoolexamencijfer. Dit besluit geeft ruimte om het schoolexamen inclusief de herkansingen af te ronden. Wij weten nog niet hoe precies de spelregels van het ministerie worden, waardoor we nu nog geen planning kunnen maken. Houd er in ieder geval rekening mee dat er ook nog in juni toetsen worden afgenomen.

De mondelingen die digitaal gepland zijn, gaan natuurlijk gewoon door de komende dagen.

Uiterlijk vrijdag zullen jullie van ons informatie ontvangen hoe we verder gaan. Er liggen nog een aantal activiteiten die voor afronding van het schoolexamen moeten gebeuren. Ook de herkansingen zullen doorgaan. Je weet misschien nu al welke PTA-toets je wilt herkansen. Richt je daar op en vraag eventueel advies aan je docent.

Zodra er meer duidelijkheid is en we een planning hebben, krijgen jullie zo snel mogelijk bericht.

We begrijpen dat er veel vragen zijn. Die zijn er bij de school ook en we willen zo zorgvuldig mogelijk handelen. Vrijdag horen jullie meer.

Met vriendelijke groet,
Peter Wind
directeur Wolfert Lyceum

Beste leerling, beste ouder/verzorger,

We naderen het einde van de eerste week thuiswerken van al onze leerlingen en docenten. Ook veel ouders werken thuis. In deze dagen is er hard gewerkt om dit proces van thuiswerken in gang te zetten. Een unieke situatie waarin een immens onderwijsprogramma het moet doen zonder direct contact tussen docent en groepen leerlingen. Dat deze omwenteling niet geheel vlekkeloos loopt, is logisch. Zo bleken een aantal websites zoals Magister de stormvloed niet aan te kunnen en enkele uren buiten bedrijf te zijn.

Wat heel goed was en is, is de grote inspanning die iedereen levert om toch zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen. Een groot compliment voor allen.

Voor leerlingen is het heel vreemd. Zonder wakend oog van je docent en houvast van een rooster werken aan de lesstof. Nu echt eigenaar van je eigen leerproces. Dat is lastig en het roept heel veel vragen op. Eén zaak moet helder zijn: de school werkt aan verstandige en reële oplossingen. De angst dat dadelijk al die toetsen die gepland staan, afgenomen worden, is overbodig. De angst dat het jaarprogramma van alle vakken linksom of rechtsom af moet, is overbodig. Wees gerust, elk mogelijk probleem wordt bekeken en naar een goede oplossing gezocht. We laten het stof dalen en kijken rustig hoe we deze problemen gaan aanpakken.

Het is wel zo dat de leerlingen aan de slag moeten blijven. Vanuit de school hebben de leerlingen al veel mails van diverse docenten gehad. Het is soms lastig om in deze stortvloed aan mails structuur aan te brengen. Vanuit de mentoren zal daar ondersteuning in worden gegeven. Er is door de teamleiders constant overleg met de mentoren over hoe de gang van zaken in de klassen loopt. Stel uw kind dus gerust als het overzicht weg is, dat ze daar hulp voor mogen vragen en er niet direct op afgerekend worden.

Hoe gaat het verder? Dat is zeer onzeker. Als school met de docenten willen we alle energie stoppen in wat we zeker weten en kunnen. Vanuit het managementteam (teamleiders en directeur) is er veel overleg met andere scholen en het ministerie om mogelijke scenario’s uit te werken. Met leerlingen en ouders communiceren we alleen over zaken die we zeker weten. Voor examenkandidaten is er een aparte mail met meer informatie over het schoolexamen.

Ik wens iedereen veel succes toe met het oppakken van hun thuiswerk. Zijn er vragen, dan graag mailen naar communicatiewl@wolfert.nl. Ook zijn veel antwoorden al te vinden op onze website bij het nieuwsbericht ‘coronavirus’ (veelgestelde vragen).

Met vriendelijke groet,
Peter Wind
directeur Wolfert Lyceum

Beste leerling en ouder/verzorger,

Zoals eerder gemaild, komt er ruimte op de scholen om het schoolexamen af te ronden. Dit betekent zoals eerder geschreven is; geen lessen, maar wel toetsmomenten.

Met de informatie vanuit het ministerie van onderwijs hebben we de volgende planning gemaakt. Dit is met de wetenschap van nu. Mochten er andere richtlijnen komen, passen wij de organisatie aan.

We realiseren ons goed dat de situatie voor leerlingen lastig is. Je moet je wel weten te motiveren. Echter met de huidige planning kunnen examenkandidaten zich richten op hun schoolexamen activiteiten.

De organisatie gaat als volgt:

 • Vanaf maandag 23 maart starten de praktijkonderdelen voor het kunstvak beeldend. Mevrouw Zwijnenburg regelt dit met de kandidaten. Leerlingen kunnen apart werken in een ruimte van beeldende vorming aan hun werkstuk.
 • Vanaf maandag 23 maart starten de mondelingen. Deze mondelingen vinden online plaats of op school. Bij dit laatste geval nemen we natuurlijk alle voorzorgsmaatregelen. De leerlingen krijgen apart bericht met hoe de mondelingen zijn georganiseerd. De mondelingen zijn 1 op 1 (docent met de leerling), duren 15 minuten en worden opgenomen.
 • Op dinsdag 7 april starten de schriftelijke toetsen op school volgens dit rooster PTA Week 3 5h En 6v. De toetsen zijn in kleine groepen om de gepaste afstand tussen leerlingen te handhaven. Verdere toetsinstructies zullen voor 7 april nog met de leerlingen gedeeld worden.
 • Alleen leerlingen die volledig klachtenvrij zijn (nadere toelichting volgt voor 7 april) zullen toegang krijgen tot de school.
 • Om tijd te hebben om alle toetsen af te nemen, hebben we besloten om op vrijdag 10 april (goede vrijdag, voorheen een vrije dag) ook toetsen te plannen.
 • Na de toetsweek is er nog een aantal dagen de ruimte voor eventueel inhalen en toetsen. Ook houden we rekening met de herkansingen. Na maandag 6 april zullen we de planning met jullie delen.

Tevens wil ik er graag op wijzen dat de scholen veel moeten organiseren rond deze crisis. Dit is complex. Luister ook alleen naar de informatie vanuit de school. De media staan bol over het coronavirus en veel berichten zijn niet correct. Ook kunnen scholen kiezen voor een andere organisatie dan het Wolfert Lyceum. Laat je daar niet door in verwarring brengen.

Laten we elkaar niet gek maken en met gezond verstand afspraken maken. Het is in ieders belang dat we de leerlingen zo goed als de omstandigheden het toestaan naar het diploma laten toewerken. Het team van Wolfert Lyceum zal daar alles aan doen, samen met de leerlingen en de steun van ouders. Als er naar aanleiding van deze mail vragen zijn, mail ze naar: communicatiewl@wolfert.nl.

Met vriendelijke groet,
Peter Wind
directeur Wolfert Lyceum

Beste leerling 5h en 6v,

Naar aanleiding van de brief aan de Tweede Kamer inzake maatregelen examens voortgezet onderwijs vanwege het coronavirus, is er helaas in de media het misverstand ontstaan dat het onderwijs voor de examenkandidaten hervat kan worden. Dat is niet het geval. De scholen blijven gesloten voor onderwijsactiviteiten, ook voor examenkandidaten. Er wordt uitsluitend ruimte geboden om een andere inrichting van de laatste toetsen te kiezen en desgewenst op school schoolexamens af te nemen.

Vanmorgen is er overleg geweest tussen de directies van de Wolfert van Borselen scholengroep. Vanmiddag is er weer verder overleg op allerlei niveau’s. We moeten afwachten wat uit deze overleggen komt. Wat we nu weten is helaas onvolledig en zou alleen verwarring scheppen bij leerlingen en docenten. Morgen worden jullie verder en volledig (met de wijsheid van dan) geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Peter Wind
directeur Wolfert Lyceum

Beste leerling, ouder/verzorger en collega,

Zojuist hebben wij via de NOS vernomen dat de schoolexamens doorgaan. Er zijn wel allerlei restricties en de PTA’s kunnen/moeten aangepast worden. Aangezien wij als school nog geen officieel bericht hebben, kunnen wij nog geen definitieve stappen nemen.

Morgenochtend is er binnen de Wolfert van Borselen groep een bijeenkomst. We begrijpen dat het besluit veel vragen oproept, die wij helaas op dit moment niet kunnen beantwoorden. Wij zullen iedereen zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Met vriendelijke groet,
Peter Wind
directeur Wolfert Lyceum

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Vandaag zijn we als team hard bezig geweest met het organiseren van het thuisonderwijs. We hebben morgen nog nodig om alles in gang te zetten. De leerlingen zullen via mails en Magister instructies krijgen hoe zij verder kunnen werken. Vanaf woensdag kan uw kind thuis dus hard aan de slag met schoolwerk.

Uitgangspunt is de studiewijzer in Magister. Dit is de basis. De secties zijn met behulp van allerlei applicaties aan het regelen dat de leerlingen verder kunnen met de lesstof. Vragen over de stof kunnen de leerlingen mailen naar hun vakdocent. Algemene vragen kunnen gesteld worden per mail aan communicatiewl@wolfert.nl

Helaas hebben wij nog geen bericht gehad over de voortgang van het examen. Dit maakt elke planning lastig. De docenten zullen de examenkandidaten berichten wat ze in de tussentijd kunnen doen. Zodra er bericht komt, brengen we iedereen op de hoogte.

Aan u vragen we een extra inspanning om uw kind te begeleiden. Op afstand de leerlingen begeleiden zonder ze te zien op school, is alles behalve ideaal, maar met uw en onze inspanning zou het moeten lukken.

De komende dagen zullen nog veel mails volgen, want we willen jullie zo goed mogelijk op de hoogte houden. We wensen de leerlingen veel succes toe bij het plannen van hun werk en hopen natuurlijk dat ze ondanks de situatie, verder kunnen met hun schoolwerk. We vertrouwen op een prettige samenwerking om deze thuiswerkperiode in goede banen te leiden.

Namens het team van Wolfert Lyceum,
Peter Wind
directeur Wolfert Lyceum

Beste leerling,

Vandaag zijn we als team hard bezig geweest met het organiseren van thuisonderwijs. Misschien hebben jullie al mails gehad van enkele docenten. We hebben morgen nog nodig om alles in gang te zetten. Vanaf woensdag kunnen jullie dus thuis hard aan de slag met schoolwerk. Ga er vanuit dat je docent lessen / contactmomenten kan plannen tussen 9.00 – 15.00 uur.

Uitgangspunt is de studiewijzer in Magister en kijk daarnaast regelmatig in je schoolmail. De secties zijn, met behulp van allerlei applicaties, aan het regelen dat jullie verder kunnen met de lesstof (jullie studie). Heb je vragen over de lesstof, dan kun je de vakdocent altijd mailen. Algemene vragen kun je stellen aan: communicatiewl@wolfert.nl

Helaas is er nog geen bericht over de voortgang van het examen. Dit maakt het plannen voor de examenkandidaten lastig. De docenten informeren de examenkandidaten wat ze in de tussentijd kunnen doen. Zodra er bericht komt, brengen we jullie op de hoogte. We verwachten deze week meer nieuws.

De komende dagen volgen nog veel mails. We wensen jullie veel succes toe bij het plannen van het werk en hopen natuurlijk dat jullie (zo min mogelijk last hebben van het virus) ondanks de situatie, verder kunnen met jullie schoolwerk.

We vertrouwen op jullie inzet.

Namens het team van Wolfert Lyceum,
Peter Wind
directeur Wolfert Lyceum

Beste ouder/verzorger,

Zoals bekend is gemaakt gaan de scholen opvang regelen voor ouders met een cruciaal beroep, die niet voor opvang kunnen zorgen van hun kind thuis. Behoort u tot één van deze beroepsgroepen, dan gelden de volgende afspraken:

 • Als scholen Wolfert Dalton, Wolfert Lansing en Wolfert Lyceum werken we hierin samen. Dit om de inzet van ons personeel te beperken.
 • De opvang van de leerlingen vindt plaats op het Wolfert Lyceum (De Zijde 5 in Bergschenhoek).
 • De opvang is van 9.00 tot 15.00 uur.
 • Leerlingen kunnen zelfstandig werken aan hun programma onder begeleiding.
 • Er is wifi aanwezig. Als leerlingen geen eigen laptop hebben, dan kunnen ze deze voor deze dag lenen.
 • De kantine is niet open. Wel zijn de automaten gevuld. Eten (en drinken) dus zelf meenemen.
 • Ouders moeten hun kind aanmelden via: Wolfertopvangnoord@wolfert.nl

Graag in de mail melden:

 • naam kind
 • klas
 • dag dat leerling aanwezig is
 • uw telefoonnummer.
 • U kunt voor meerdere dagen de aanwezigheid van uw kind doorgeven.
 • Als uw kind afwezig is, nemen we telefonisch contact met u op. Immers wij willen weten waar onze leerlingen zijn.

Helaas kunnen we pas dinsdag 17 maart met de opvang starten. Wij hebben de maandag nodig om het één en ander te organiseren. Graag hiervoor uw begrip.

Wij wensen u veel succes toe met het voor onze samenleving cruciale werk.

Met vriendelijke groet,

M. van Loo – directeur Wolfert Dalton
A. Koot – directeur Wolfert Lansing
P. Wind – directeur Wolfert Lyceum

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Zoals u uit het nieuws heeft kunnen vernemen, zijn de scholen in verband met het Coronavirus gesloten. De sluiting is in ieder geval tot en met 6 april, maar de kans is groot dat dit langer zal duren. Hoe lang is voor iedereen een grote vraag. Dit is een unieke situatie die we eigenlijk alleen kennen uit de Tweede Wereldoorlog.

Wij hebben vandaag gewacht tot de persconferentie of er echt duidelijkheid zou zijn o.a. met betrekking tot het examen. Helaas moesten wij daar ook op wachten en wilden niet onvolledig jullie berichten. Dit is er nu en duidelijk is dat de PTA week niet doorgaat. Over het examen komt nog apart nieuws vanuit het ministerie.

De school zal ervoor zorgen dat uw kind(eren) vanuit huis verder kan met de meeste vakken. De komende dagen zullen de leerlingen daarover diverse mails ontvangen. De docenten hebben daar zeker de eerste dagen voor nodig om alles in gang te zetten.

De school gaat er vanuit dat de leerlingen de instructies van de vakken opvolgen, zodat als de school weer start, zij de lesstof bijgehouden hebben vanuit huis en bij zijn met de weektaken. Dat vergt wel de discipline om thuis aan de slag te blijven, maar daar hebben we alle vertrouwen in. Het is essentieel dat uw kind de schoolmail goed in de gaten houdt.

Dit vraagt ook een rol van de ouders. Wij kunnen uw kind niet zo begeleiden alsof hij/zij op school zit. Een deel van de begeleiding zal door u thuis moeten gebeuren.

Veel leerlingen hebben nog spullen in hun kluisjes. We geven daarom de ruimte om het kluisje leeg te halen. Omdat we niet alle leerlingen tegelijk in school willen hebben, staat in Zermelo op welk lesuur de kluisjes leeg gehaald kunnen worden.

Er is een mogelijkheid voor leerlingen met ouders in vitale beroepen die thuis niet kunnen werken om op school te werken. De school blijft voor deze groep open van 9.00 tot 15.00 uur. Zij kunnen onder begeleiding werken in de aula. Hoe de leerling zich hiervoor kan aanmelden, zal maandag in een aparte mail uitgelegd worden.

Als u algemene vragen hebt, dan verwijzen we naar de FAQ op de website. Staat het antwoord er niet op, dan kunt u deze mailen naar communicatieWL@wolfert.nl. Vragen over specifieke vakken kunnen aan de docenten gericht worden per mail.

Deze situatie is zoals eerder gezegd heel bijzonder en vraagt ook om speciale maatregelen. We kunnen alleen vooruit als iedereen zich positief inzet. Daar gaan we vanuit! Ga thuis aan de slag voor school is de boodschap voor uw kind. En we vragen aan u om over de schouder mee te kijken. Heel hartelijk dank daarvoor.

Ik wens u en uw familie veel succes en gezondheid de komende weken.

Met vriendelijke groet,
Peter Wind
directeur Wolfert Lyceum

Beste leerling,

Zoals jullie uit het nieuws hebben kunnen vernemen, zijn de scholen in verband met het Coronavirus gesloten. De sluiting is in ieder geval tot en met 6 april, maar de kans is groot dat dit langer zal duren. Hoe lang is voor iedereen een grote vraag. Dit is een unieke situatie die we eigenlijk alleen kennen uit de Tweede Wereldoorlog.

Wij hebben vandaag gewacht tot de persconferentie of er echt duidelijkheid zou zijn o.a. met betrekking tot het examen. Helaas moesten wij daar ook op wachten en wilden niet onvolledig jullie berichten. Dit is er nu en duidelijk is dat de PTA week niet doorgaat. Over het examen komt nog apart nieuws vanuit het ministerie.

De school zal ervoor zorgen dat jullie vanuit thuis verder kunnen met de meeste vakken. De komende dagen zullen jullie daarover diverse mails ontvangen. De docenten hebben daar zeker de eerste dagen voor nodig om alles in gang te zetten. De school gaat er vanuit dat jullie de instructies van de vakken opvolgen, zodat als de school weer start, jullie de lesstof bijgehouden hebben vanuit huis en bij zijn met de weektaken. Dat vergt wel de discipline om thuis aan de slag te blijven, maar daar hebben we alle vertrouwen in. Het is belangrijk dat je de schoolmail goed in de gaten houdt.

Veel van jullie hebben nog spullen in hun kluisjes liggen. We geven daarom de ruimte om je kluisje leeg te halen. Omdat we niet alle leerlingen tegelijk in school willen hebben, staat in Zermelo op welk lesuur je je kluisje leeg kan halen. Zorg ervoor dat je dit snel doet en niet te lang op school bent.

Er is een mogelijkheid voor leerlingen met ouders in vitale beroepen die thuis niet kunnen werken om op school te werken. De school blijft voor deze groep open van 9.00 tot 15.00 uur. Jullie kunnen onder begeleiding werken in de aula. Hoe je je hiervoor kan aanmelden, zal maandag in een aparte mail uitgelegd worden.

Als je algemene vragen hebt, dan verwijzen we naar de FAQ op de website. Staat het antwoord er niet op, dan kun je deze mailen naar communicatieWL@wolfert.nl. Vragen over specifieke vakken kunnen aan de docenten gericht worden via hun mailadres.

Deze situatie is zoals eerder gezegd heel bijzonder en vraagt ook om speciale maatregelen. We kunnen alleen vooruit als iedereen zich positief inzet. Daar gaan we vanuit! Ga thuis aan de slag voor school is de boodschap voor jullie.

Ik wens jullie veel succes de komende weken.

Met vriendelijke groet,
Peter Wind
directeur Wolfert Lyceum

Er is een mogelijkheid dat de overheid in het weekend een besluit neemt, dat de scholen na het weekend niet meer open zijn. Alle leerlingen kunnen vanuit huis doorgaan met de lesstof, Studiewijzers zijn gevuld. We raden iedereen aan de boeken uit de kluisjes mee naar huis te nemen. Ben je nu thuis en blijkt dat de school maandag dicht is, dan zorgen we dat je maandag je spullen kunt (laten) ophalen. Let op: zoals het er nu naar uitziet is de school maandag gewoon open.

Mocht je vraag niet in de lijst voorkomen, mail ons gerust. Vragen over specifieke vakken kunnen aan de docenten gericht worden via hun mailadres. Algemene vragen kun je stellen aan: lyceum@wolfert.nl

Veelgestelde vragen

Alle leerlingen hebben de mail ontvangen dat zij via de studiewijzer kunnen zien wat zij thuis aan schoolwerk moeten doen. Alle docenten zijn per mail goed bereikbaar voor vragen inzake de aangeboden stof. Er zullen diverse digitale lesvormen worden aangeboden via Magister zodat u als ouder ook kan zien wat de desbetreffende docent van de leerling verwacht.

We zijn ons ervan bewust dat in de huidige situatie het onderwijs niet op hetzelfde niveau kan gegeven worden. Vanzelfsprekend zal hiermee rekening worden gehouden bij het eventueel toetsen van deze lesstof.

Als de school weer start, wordt gekeken hoe de lesstof van afgelopen weken getoetst kan worden. De focus ligt nu op het bijhouden van de aangeboden lesstof en huiswerk.

Op dit moment kunnen wij geen extra voorzieningen treffen voor leerlingen met dyslexie. Sommige docenten zullen echter wel met filmpjes en andere vormen van visuele instructie gaan werken en plaatsen hiervoor een link in Magister. Ook zijn de docenten altijd beschikbaar voor extra uitleg en vragen. Tenslotte kunnen we niet anders dan ter ondersteuning ook een beroep doen op u als ouder. U kunt bijvoorbeeld de lesstof voorlezen en eventueel uitleggen.

Stem dit vooraf svp af per mail: lyceum@wolfert.nl (of telefonisch via 010-3401440). Het Wolfert Lyceum is open tussen 7.30-17 uur.

Via school kun je een Chromebook lenen. Stem dit vooraf svp af per mail: lyceum@wolfert.nl (of telefonisch via 010-3401440). Het Wolfert Lyceum is open tussen 7.30-17 uur.

De duur van de sluiting is mede afhankelijk van wat het kabinet besluit, lees hier meer.

Als ouder kunt u denken aan het dagelijks motiveren en positief in gesprek blijven met uw kind. De leerlingen in de onderbouw hebben een planningsschema, waarin ze doelen opschrijven en waarom die wel / niet behaald zijn met tips hoe ze de dagen kunnen vullen.

Wij vinden het ook erg vervelend dat door de sluiting de toetsweek niet op het geplande moment kan starten. Op dit moment is er (ook voor ons) nog veel onduidelijk. We wachten op berichtgeving van de overheid. Op de algemene site staat nu:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/vragen-over-voortgezet-onderwijs

Zodra wij meer weten, zullen we met de leerlingen en ouders contact opnemen. Op dit moment werken de docenten van de eindexamenklassen aan online lessen voor de leerlingen. Indien de school dicht moet blijven, kunnen de leerlingen ook vanuit huis lessen volgen en zich alsnog voorbereiden.

Zojuist, 17 maart, is een mail gestuurd naar ouders/verzorgers en leerlingen over het doorgaan van de schoolexamens voor eindexamenleerlingen.  Op de algemene site van de overheid staat nu:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/examens

Het einde van het schooljaar nadert. Als je nog boeken van de mediatheek thuis heb, wil je deze dan z.s.m. inleveren bij de receptie op school? De school is iedere dag open van 9.00 – 15.00 uur. Bij de receptie staat een doos waar de boeken in moeten, zodat deze boeken 72 uur in quarantaine kunnen, volgens de gestelde regels. Hierna worden de boek(en) van je schoolpas gehaald. Dit schooljaar leveren we géén nieuwe leesboeken meer uit.

Wil je thuis meer lezen? Kijk dan op deze pagina van onze mediatheek.

De PTA toetsweek voor 4h, 4v en 5v gaat niet door. De toetsweek stond gepland vanaf 18 maart maar door de sluiting van de school kunnen de toetsen niet doorgaan. Zodra de school weer opengaat voor alle leerlingen, zullen we met een passende oplossing komen. Wat de oplossing gaat worden, is nu niet duidelijk. Zodra er meer duidelijk is, zullen we iedereen informeren.

Op dit moment kunnen ouders in de Studiewijzer in Magister zien wat de leerlingen voor een vak moeten doen. U kunt dit ook zien als u met uw ouderaccount inlogt. De voortgang kunt u echter niet met 1 druk op de knop volgen. Sommige opdrachten maken leerlingen gewoon in het boek. Andere opdrachten maken leerlingen online bij de uitgeverij en andere opdrachten maken leerlingen weer op een specifieke website.

Veel docenten / mentoren hebben afspraken gemaakt met hun leerlingen over het bijhouden van het gemaakte werk. Mogelijk kunt u hierover met uw kind in gesprek gaan.

Helaas zijn wij als school ook beperkt in onze mogelijkheden door deze crisis. We vragen dan ook aan de ouders om (o.a.) over de voortgang van het werk in gesprek te gaan met hun kind.

Ja en nee. Er zijn nog enkele inhaaltoetsen waarbij leerlingen individueel hun toets kunnen maken. Alle PTA-toetsen worden nagenoeg op afstand afgenomen. Voor de docenten een flinke klus om de schriftelijke schoolexamentoets om te bouwen naar een toets op afstand.

De examenkandidaten worden apart geïnformeerd over gang van zaken rondom de schoolexamentoetsen.

Voor deze leerlingen is de PTA 3 toetsweek niet doorgegaan. Via de studiewijzers zijn de leerlingen op dit moment bezig de stof ter voorbereiding op PTA-4 te verwerken.

Op dit moment is er nog veel onduidelijk en wordt er vanuit de school hard gewerkt aan een plan hoe de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het examenjaar. Na 6 april volgt er ook voor deze leerling meer informatie.

Zeker worden deze leerlingen niet vergeten. Afhankelijk van de besluiten van de overheid wordt gekeken welke activiteiten al dan niet doorgaan. In ieder geval zijn nagenoeg alle buitenschoolse activiteiten de komende maanden afgelast. De online lessen worden vanaf maandag 30 maart wekelijks per vakdocent gegeven en er volgt ook wekelijks een online mentorles. 

Jazeker. We zijn hard bezig met het komend schooljaar. De bouw gaat door. Zo zit in de kozijnen op de vierde verdieping al glas. Komend schooljaar kunnen we alle ruimte benutten. Een mooi vooruitzicht. Neem hier een kijkje in de aanbouw.