Formulieren

Bij wettig verzuim van een schoolexamen moeten leerlingen onderstaande verklaring laten invullen en ondertekenen door hun ouder c.q. verzorger. Download:

ABSENTIEVERKLARING 2020-2021

Bent u onlangs verhuisd? Nieuw (mobiel) telefoonnummer gekregen? Of iets anders? Met onderstaand formulier kunt u de administratie van Wolfert Lyceum wijzigingen doorgeven. Vul altijd de verplichte velden (*) in. Verder moet u alleen de velden invullen die gewijzigd moeten worden. 

Vergeet niet om uw gewijzigde gegevens 
zelf door te geven aan de klantenservice van de boekhandel Van Dijk (https://www.vandijk.nl).


Wijzigingsformulier Magistergegevens

 • Wijziging NAW-gegevens

 • Telefoon

 • Emailadres

 • Tussentijdse uitschrijving

 • Verplaatsing / pakketwijziging

 • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ

Om de absentieregistratie goed te laten verlopen, is het noodzakelijk uw zoon/dochter beter te melden via het onderstaande formulier.

Let op: bij schoolexamens is het inleveren van een absentieverklaring verplicht!

 • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
Als uw zoon of dochter naar bijvoorbeeld de tandarts, orthodontist, arts of orthopedagoog moet, wilt u dan dit formulier invullen en versturen?

Tandarts ed

 • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ

Doe je niet mee aan de LO les (bijvoorbeeld door een blessure) dan geef je aan het begin van de les een schriftelijke verklaring van je ouder/verzorger aan de docent LO. Neem wel je sportkleding mee, zodat je met de docent LO overlegt aan welke onderdelen je mee doet. Als blijkt dat je nergens aan mee kan doen, krijg je een vervangende opdracht(en) (regelend of schriftelijk). Zie regels en afspraken LO.

Als je een blessure hebt en je kunt geen/lastig trappen lopen, kun je gebruik maken van de lift en een liftpas aanvragen. Je ouders schrijven een briefje, bellen of mailen naar de receptie (receptiewl@wolfert.nl) om een aanvraag te doen. Je schoolpas wordt geautoriseerd voor de lift. Vaak wordt de liftpas dezelfde dag geregeld en tot die tijd opent een personeelslid de lift voor je.


Om verlof buiten de schoolvakanties om aan te vragen, dient onderstaand formulier ingevuld te worden. Het gaat hier om verlof van tien schooldagen of minder. Lees hier meer.

Buitengewoon verlof

 • In te vullen door ouders / verzorgers

 • Verzoekt toestemming extra verlof voor de leerling

 • Datumnotatie:DD dash MM dash JJJJ
 • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
 • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
 • Reden voor aanvraag verlof buiten de schoolvakanties

 • Vakantie vanwege de specifieke aard van het beroep

Een klacht? Of bent u gewoon ergens ontevreden over? Laat het óns weten. Vult u onderstaand klachtenformulier in en klik op ‘verstuur formulier’. Bent u tevreden? Laat het dan ánderen weten.

Klachten of ontevredenheid over Wolfert Lyceum of over een medewerker in het bijzonder? Net als overal kunnen zich ook op scholen zaken voordoen waarover iemand wil klagen. Een goede afhandeling van klachten of ontevredenheid is in het belang van de klager, maar ook in het belang van de school. Klachten hebben immers ook een signaalfunctie en kunnen er toe leiden dat de kwaliteit van het onderwijs en de gang van zaken op school verbeteren.

Niet tevreden formulier

Contactformulier

We horen graag van u! Vul dit formulier in en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Ben je ziek en kun je niet op school komen, dan moet één van je ouders dit telefonisch melden bij onze receptie via het nummer 010-3401440 tussen 7.45 – 8.15 uur.

Vermeld bij het gesprek s.v.p. de klas, naam van de mentor, ​reden van het verzuim, ​inschatting hoelang het verzuim gaat duren en eventuele ​zaken die blijven liggen door afwezigheid en ​later moeten worden opgepakt (bijvoorbeeld inhalen toetsen, inleveren werkstukken, enzovoorts).

Voel je je gedurende de schooldag ziek, loop dan bij de receptie langs en meld je eventueel af.

Ben je weer beter, meld dit persoonlijk voor je les start bij de receptie. Beter melden kan ook via dit formulier beter melden.

Let op: bij schoolexamens is het inleveren van een absentieverklaring verplicht!

Foutje gezien? Mail ons. We zijn je dankbaar!