Leefregels binnen onze school

Op school zijn bepaalde afspraken gemaakt om te zorgen dat we elkaar niet in de weg zitten. We kunnen dat simpel en kort doen en dan zijn de vijf onderstaande punten eigenlijk genoeg:

  1. Heb respect voor elkaar
  2. Werk mee aan goed onderwijs
  3. Kom je afspraken na
  4. Zorg voor elkaar
  5. Houd alles heel en schoon

Onze huisregels kun je terugvinden onder de downloads.

Leerlingenstatuut

De Wolfert van Borselen scholengroep heeft een leerlingenstatuut, dat geldt op alle locaties. Het leerlingenstatuut bevat de rechten en plichten van onze leerlingen. Het statuut wordt elke twee jaar herzien in overleg met een delegatie van onze leerlingen. De Medezeggenschapsraad stelt het statuut vast.

Bekijk het leerlingenstatuut.

Netwerk, mail en social media

Wolfert Lansing kent een richtlijn voor leerlingen en personeel over hoe je om moet gaan met het netwerk, mail en sociale media. Wij spreken duidelijk over een richtlijn, waarbij we uitgaan van het gezond verstand van een ieder die met deze ICT-middelen omgaat.

Bekijk de richtlijnen.

Sociale veiligheid

Op een sociaal veilige school is geen plaats voor (ongewenst) grensoverschrijdend gedrag. Sociale veiligheid is het zich beschermd weten en voelen tegen (dreiging van) gevaar. Grensoverschrijdend gedrag kan daarbij allerlei vormen aannemen zoals agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, homo-intimidatie en pesten.

Lees voor meer informatie het document “sociale veiligheid op school en internet“.

Sociale media en schoolveiligheid

In de brochure “pingen, whappen, tweeten, taggen en liken” van de politie wordt helder ingegaan op wat jongeren zoal online doen, hoe dat de veiligheid op school kan raken en wat de eventuele (strafrechtelijke) gevolgen kunnen zijn.