Nieuwbouw Wolfert Lansing

In schooljaar 2020-2021 gaat Wolfert Lansing verder in een nieuw en eigentijds gebouw.

Blijf via deze pagina op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Update Nieuwbouw
Iedere twee weken komen de leden van de stuurgroep voor de nieuwbouw bij elkaar. Hierin ben ik als directeur van Wolfert Lansing vertegenwoordigd, samen met vertegenwoordigers van BOOR-Huisvesting, de centrale directie van de Wolfert van Borselen scholengroep en de bouwbegeleider Penta Rho. Met elkaar bespreken we de voortgang van verschillende processen.

De belangrijkste boodschap die te geven valt, is uiteraard DAT DE BOUW ECHT DOOR GAAT! Hieronder kunt u lezen over de stand van zaken.

Bouwproces
Momenteel zitten we in de laatste fase van het ontwerp, het zogeheten Technisch Ontwerp (TO). Dit betekent dat het ontwerp van de architect omgezet is naar volledige en gedetailleerde bouwtekeningen en er een exacte kostenraming aan gehangen is. Het TO wordt op de stuurgroepbijeenkomst van 21 december 2018 vastgesteld.

De aanbestedingsvraag komt dus in december bij de geselecteerde bouwpartijen. Die hebben dan ca. 6 weken om een prijsopgaaf te doen. Effectief is dit dus half februari. Dan wordt direct de voorlopige gunning gedaan. Er volgt dan een wettelijke stiltetermijn van 3 weken. In maart wordt de definitieve gunning verleend en kan de aannemer beginnen. De planning van de start van de bouw in april/mei staat daarmee dus overeind.

Ter ondersteuning is al productiecapaciteit vooraf ingekocht bij de leverancier van de bouwdelen. Ook liggen er alternatieve plannen klaar voor het geval dat de traditionele heipalen een te lange levertijd zouden geven. Oplevering blijft zodoende staan voor mei/juni 2020 zodat er verhuisd kan worden en schooljaar 2020-2021 in de nieuwbouw gestart kan worden.

Communicatie
Het belang van communicatie is uiteraard groot en wordt ook door de stuurgroep sterk gevoeld en blijvend benadrukt. De volgende zaken lopen hierin, zijn gedaan of kunnen ingezet worden:

  • Op de afgelopen informatieavonden is de start van de bouw en opleverdatum benoemd.
  • Momenteel wordt door de architect gewerkt aan een 3D virtuele kijk in het nieuwe gebouw.
  • We kunnen vervolgens 3 vr-brillen van hen in bruikleen krijgen om op de informatieavonden en open middagen in januari/februari beschikbaar te hebben. Zo kunnen potentiële ouders ook werkelijk een gevoel van de nieuwbouw van binnen krijgen. We kijken dan direct ook hoe we de huidige leerlingen een kijkje kunnen laten nemen.
  • Penta Rho is in gesprek met de gemeente over het afgraven van het zand van de voorbelasting. De gemeente zoekt momenteel een aannemer om dat te doen. Streven is om dit in januari te laten plaatsvinden. Er is dan gedurende enkele dagen zichtbare activiteit op de bouwplaats.
  • Het idee is om na het afgraven (een aantal) leerlingen piketpaaltjes te laten maken bij beeldende vorming. Vervolgens willen we een persmoment creëren waarin in februari de leerlingen de outline van het nieuwe gebouw op de afgegraven bouwplaats uitzetten. Ook dat zorgt voor zichtbaarheid.
  • Als in maart de gunning gedaan is, wordt het bouwbord vervangen door een ander bord waarop ook de bouwpartijen vermeld staan.
  • In april/mei vangt de bouw daadwerkelijk aan. De aannemer wordt gevraagd om al vlot zaken als hekwerk te plaatsen zodat ook daardoor de bouw zichtbaar wordt gemaakt.