Ons bijlesprogramma

Het Coronavirus heeft de kwaliteit van het onderwijs geen goed gedaan. De volledige ‘lockdown’ in het afgelopen jaar en het langzaam en slechts gedeeltelijk opstarten van de scholen aan het einde van schooljaar 2019-2020 heeft landelijk gezien tot, soms grote, achterstanden geleid. Het ministerie van OC&W heeft nu subsidies beschikbaar gesteld om deze achterstanden weg te werken. Wolfert Lansing doet daar vanzelfsprekend ook aan mee.

De teamleiders hebben in overleg met de mentoren en de lesgevende docenten en mentor een selectie  van leerlingen gemaakt, die volgens hen extra bijlessen nodig heeft om (weer) op het juiste niveau te komen. De nadruk ligt hierbij op de vakken Nederlands en wiskunde c.q. rekenen.

Wolfert Lansing schaft hiervoor een speciaal programma aan waarmee de leerling op het juiste niveau wordt aangesproken c.q. uitgedaagd. Tevens hebben wij studenten ingehuurd om de leerlingen extra te kunnen begeleiden.

Doelstellingen

Aan het begin van elke periode worden er 2 doelstellingen geformuleerd. De eerste doelstelling wordt vastgesteld met behulp van de diatoets en de landelijke benchmark. Samen met de tutor stelt uw zoon/dochter vast op welk niveau hij/zij zich nu bevindt en waar naartoe gewerkt wordt in de aankomende weken. Het programma Numo wordt ingezet om te werken aan de gestelde doelen van uw zoon of dochter.

De tweede doelstelling heeft betrekking op het vak zoals dit gegeven wordt op Wolfert Lansing. In overleg met de vakdocent zal er een onderdeel toegewezen worden waar aan gewerkt dient te worden. Voor dit onderdeel zal de tutor gerichte ondersteuning bieden in de vorm van bijles.

Leerlingvolgsysteem

Om de voortgang bij te houden zal er zowel halverwege als aan het einde van de periode een test worden afgenomen.

Mocht het zo zijn dat uw zoon/dochter al na de eerste periode op zijn/haar niveau zit, dan zullen wij met elkaar overleggen of het noodzakelijk is om de begeleiding door te zetten.

Tijdsduur en moment

Het bijlesprogramma loopt tot en met 11 juni 2021.. Tot deze tijd zal uw zoon/dochter in een groep van maximaal 6 leerlingen bijles krijgen voor dit vak.

Uw zoon/dochter zal op van 15:00 tot 17:00 uur het bijlesprogramma volgen. Mocht hij/zij les hebben dan zal er met de mentor bekeken worden waar de prioriteit komt te liggen.

De Bijlesstudent

Studenten van DeBijlesStudent ondersteunen sinds het begin van dit schooljaar het Wolfert Lansing in Bergschenhoek bij de pauze- en toets- surveillance. Ook zijn de studenten actief als invaldocent ter voorkoming van lesuitval. Op deze manier werken we samen om goed onderwijs te bieden in lastige tijden. Het is knap om te zien dat ook onze leerlingen groot aanpassingsvermogen hebben en met ons meedenken. De leerlingen, de studenten van DeBijlesStudent en de docenten op het Wolfert Lansing staan zo samen sterk!

KlasseStudent

KlasseStudent ondersteunt het Wolfert Lansing al enkele jaren met veel plezier bij verschillende werkzaamheden. In november 2020 zijn we begonnen met een bijles programma om de door Corona opgelopen achterstanden van leerlingen in te halen. Studenten begeleiden de leerlingen hierbij in kleine groepjes met een speciaal programma aangepast aan het niveau van de leerling. Onze studenten worden met zorg geselecteerd en ingezet zodat zij goed kunnen voldoen aan de behoeftes van de school en leerling. Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op klasseStudent.nl.