Onze ambitieklassen

De onderbouw van Wolfert Lansing omvat het eerste en tweede leerjaar welke wij de brugklas noemen. In deze twee jaar wordt de leerling op zijn “eigen niveau” uitgedaagd.

Bepaling van het “eigen niveau” geschiedt op basis van de gegevens die aangeleverd worden door de basisschool en de gesprekken die er plaatsvinden tussen de school, de ouder, het kind en de basisschool.

Wanneer de leerling gedurende het schooljaar een ander niveau laat zien dan wordt er aan het einde van elke periode gekeken of de betreffende leerling uitgedaagd kan worden op een ander lesniveau. Deze uitdaging bestaat dan uit een verzwaring van de lesstof en het toetsen op een hoger opleidingsniveau.

Op Wolfert Lansing ziet dat er als volgt uit: