Veelgestelde vragen

Wat betekent een tweejarige brugklas?

Leerlingen zitten bij ons in een tweejarige brugklas. Gedurende deze twee schooljaren kan uw kind zich verder ontwikkelen en dagen wij uw kind uit om het beste uit zichzelf te halen. Daar waar het kan, krijgt uw kind bijvoorbeeld extra leerstof aangeboden, extra ondersteuning bij het plannen of leren. Wij bespreken ook samen met u en uw kind welke leerroute uiteindelijk de meest geschikte is.

Hoe laat beginnen de lessen en hoe laat is een leerling gemiddeld uit?

De lessen starten om 8:15 uur. De lesdag eindigt gemiddeld om 15:00 uur. De laatste les eindigt om 15.45 uur. De lessen duren 45 minuten. In sommige gevallen geven we lessen van een blokuur. De blokuur lessen duren 90 minuten.

Hoe leert mijn kind om te gaan met huiswerk en hoeveel krijgt mijn kind mee naar huis?

Zoals op elke school krijgen leerlingen van Wolfert Lansing ook huiswerk. Voor het leren plannen en organiseren krijgt uw kind tijdens de mentorles tips en trucs aangeleerd om hier vaardiger in te worden. Gemiddeld heeft een leerling een uur per dag nodig om het huiswerk te maken en/of thuis te leren. Ook bieden wij de mogelijkheid aan leerlingen om deel te nemen aan de huiswerkklas.

Welke vakken krijgt mijn kind in de brugklas?

In de brugklas krijgt uw kind in het vmbo (bbl & kbl) de volgende vakken: Nederlands, Engels, Spaans, wiskunde, mens & natuur, mens & maatschappij, koken, beeldende vorming, burgerschapsvorming,  drama, technology en lichamelijke opvoeding.

Op de mavo/havo krijgt uw kind in de brugklas de volgende vakken: Nederlands, Engels, Spaans, Duits, aardrijkskunde, history, biology, NASK, global studies, wiskunde, beeldende vorming, burgerschapsvorming, drama, technology en physical education.

De schuingedrukte vakken worden in het Engels gegeven.

Wat doen jullie op het gebied van zorg, dyslexie, adhd en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?

Wolfert Lansing heeft een ondersteuningscoördinator die zorgdraagt voor de zorg voor leerlingen. Samen met de mentor stelt zij een groepsoverzicht op waarin wordt beschreven waar elke leerling behoefte aan heeft tijdens de les. Voor leerlingen met LWOO bieden wij kleinere klassen en specifieke ondersteuning waar dat nodig is. Iedere leerling met dyslexie krijgt een dyslexiekaart met daarop zijn/haar faciliteiten. Er is aandacht voor:

  • extra tijd bij toetsen en opdrachten (20% meer tijd)
  • niet onverwachts een leesbeurt geven
  • bij slecht handschrift mag de leerling zijn toetsen op de computer maken
  • voorlezen van toetsen d.m.v. Kurzweil
  • persoonlijke begeleiding door een speciaal opgeleide dyslexiecoach

Klik hier voor meer informatie over passend onderwijs.

Tweetalig onderwijs in de mavo/havo klassen, wat betekent dat?

Dit houdt in dat een aantal vakken in het Engels wordt gegeven. Natuurlijk houden we daarbij rekening met de mogelijkheden van uw kind en proberen wij haar/hem zoveel mogelijk positief uit te dagen en te stimuleren. De lesstof in de brugklas bestaat voor ongeveer 30% uit lessen in het Engels. De vakken Engels, biologie, sport & bewegen, global studies en drama worden in het Engels gegeven.

Doorstroom naar havo 3

Als uw kind zich gedurende de eerste twee leerjaren bovengemiddeld ontwikkelt, is een overstap naar havo 3 op Wolfert Dalton of Wolfert Lyceum mogelijk. Als richtlijn houden wij aan dat de leerling een 7 moet scoren op de kernvakken (Nederlands, Engels, wiskunde, aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, natuur-/scheikunde), het gemiddelde van alle vakken tenminste een 7,5 moet zijn en er in de eindcijfers van de vakken geen onvoldoendes zijn. Het advies van het docententeam moet positief zijn. Bij eventuele tekortpunten zal de leerling een bespreekgeval zijn. Zie voor meer informatie de bevorderingsnormen.

Waar bestaat de samenwerking met Wolfert Dalton en Wolfert Lyceum uit?

De scholen van de Wolfert van Borselen scholengroep werken op tal van terreinen samen. Voor de overstap naar havo 3 stemmen de vakgroepen van mavo-2 Wolfert Lansing hun lesmateriaal en toetsen af op het niveau van havo-2 van Wolfert Dalton en Wolfert Lyceum. Zo hanteren we eveneens voor een groot deel dezelfde lesmethodes. In leerjaar mavo-2 bieden we de leerlingen die mogelijk naar havo-3 opstromen een kennismakingsprogramma aan met aandacht voor onder meer dalton-uren, huiswerk, zelfredzaamheid en profielkeuzes.

Wat doen jullie digitaal?

Op Wolfert Lansing werken wij met een Chromebook. Meer informatie hierover ontvangt u bij de inschrijving. Wij maken veel gebruik van digitale leermiddelen en Google-faciliteiten. Alle leerlingen hebben ook een eigen e-mailaccount van Google. Digitale leermiddelen dragen bij aan meer differentiatiemogelijkheden, betere analyses en soms een efficiëntere toetsing. Naast digitaal onderwijs bieden wij zonodig ook onderwijs met een boek en een schrift.

Hoe zit het met de veiligheid op school?

Wolfert Lansing is een kleinschalige school waar je elkaar dagelijks ziet en waar je ook gezien mag worden. Er is veel aandacht voor de sfeer en omgang met elkaar. De school heeft naast mentoren ook een vertrouwenspersoon en een ondersteuningscoördinator. In de onderbouw besteden we in de lessen drama en burgerschapsvorming veel aandacht aan sociale vaardigheden, omgangsvormen en weerbaarheid. Wolfert Lansing heeft in 2017 als eerste school in Lansingerland het certificaat ‘Veilige School’ van de gemeente ontvangen.