Toelatingscriteria 2021-2022

Op deze pagina staat alle informatie over de toelatingsvoorwaarden van Wolfert Lansing vermeld.

Aanmelding

  • De basisschool geeft een advies. Dit advies is bindend voor de toelating op Wolfert Lansing. Als dit advies van de basisschool op basis van de eindtoets naar boven wordt bijgesteld, zal Wolfert Lansing de leerling plaatsen op basis van het herziene, hogere advies;
  • Alle leerlingen met een advies van bbl, kbl, vmbo gl, vmbo tl, mavo en mavo/havo, zijn van harte welkom;
  • Leerlingen dienen aangemeld te worden vóór 20 maart 2021 via de website van de school;
  • Leerlingen die zich later aanmelden dan 19 maart 2021, kunnen alleen geplaatst worden indien er op dat moment nog plaatsen beschikbaar zijn.

Aanmelding LWOO

Kennismakings- en inschrijfgesprekken

Met alle leerlingen die zich aanmelden voeren we een gesprek om elkaar beter te leren kennen en te bespreken wat het betekent om een leerling van Wolfert Lansing te worden. Voor dit gesprek worden de leerlingen en hun ouders uitgenodigd.

Plaatsing

Wolfert Lansing maakt uiterlijk 19 maart 2021 bekend of de leerling geplaatst kan worden. Dit geldt zowel voor de gemeente Lansingerland als Rotterdam.

NB Pas na deze datum (vanaf 20 maart) kan onze zorgplicht ingaan.

Hoeveel plaats is er op Wolfert Lansing?

Wolfert Lansing kan in het schooljaar 2021-2022 in de brugklas 175 leerlingen aannemen. Er is plaats voor 84 mavo/havo-leerlingen, 46 vmbo kader-leerlingen en 45 vmbo basis-leerlingen.

Op Wolfert Lansing is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor leerlingen met een LWOO-advies. De LWOO-afdeling richt zich daarbij op leerlingen met een leerachterstand en/of leerlingen met lichte leerbelemmering. Wolfert Lansing is niet ingericht op LWOO-leerlingen met (ernstige) gedragsproblematiek.

Wat als er zich meer leerlingen aanmelden dan Wolfert Lansing kan plaatsen?

Wolfert Lansing kan in het schooljaar 2021-2022 in de brugklas 175 leerlingen aannemen. Indien er meer aanmeldingen zijn, zal Wolfert Lansing voorrang geven aan leerlingen uit Lansingerland, Rotterdam-Noord, Pijnacker en Zoetermeer (in deze volgorde).

Op Wolfert Lansing is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor leerlingen met een LWOO advies. De LWOO-afdeling richt zich daarbij op leerlingen met een leerachterstand en/of leerlingen met een lichte leerbelemmering. Wolfert Lansing is niet ingericht op LWOO-leerlingen met (ernstige) gedragsproblematiek.

Passend Onderwijs en Zorgplicht

Volgens de wet Passend Onderwijs heeft Wolfert Lansing zorgplicht. Dat betekent dat wij verantwoordelijk zijn de leerling met een extra ondersteuningsbehoefte een passende onderwijsplek aan te bieden. Wij hebben een professioneel docententeam dat zeer ervaren is binnen het vmbo. Er kunnen echter factoren meespelen op grond waarvan de school kan besluiten een leerling af te wijzen. Indien de kenmerken van de leerling (cognitief, didactisch en/of sociaal-emotioneel) een zodanig beeld weergeven dat deze een risico in zich draagt voor de schoolontwikkeling van de leerling en dat het zorgprogramma van Wolfert Lansing niet in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien, behoudt de commissie van toelating zich het recht voor deze leerling naar een ander type onderwijs te verwijzen. In dat geval zal Wolfert Lansing een onderbouwd advies formuleren en zoeken naar een passende onderwijsplek in het samenwerkingsverband van Koers VO.

Hardheidsclausule

In het geval van bijzondere omstandigheden kan van bovenstaande criteria worden afgeweken. Dan zal de directeur van de school een beslissing nemen.