Het advies van de basisschool

De basisschool geeft een advies over het niveau waarop uw kind kan instromen op het Voortgezet Onderwijs. Dit advies is voor alle scholen leidend en daarin kan alleen afgeweken worden in overleg met ouder(s)/verzorger(s).

Op Wolfert Lansing kunnen kinderen instromen met de volgende adviezen:

BBL, KBL, GL & TL. Dit met of zonder LWOO.

Wat betekent dat advies?

BBL advies (Basisberoepsgerichte leerweg)

In de bbl is de hoeveelheid theorie beperkt. Bij Nederlands en wiskunde ligt de nadruk op taal- en rekenonderwijs. De andere algemeen vormende vakken werken met thema’s die dicht bij de belangstelling van de leerling liggen. De kinderen werken volgens een gegeven planning en volgens een duidelijke structuur.

KBL advies (Kaderberoepsgerichte leerweg)

In de kbl krijgt de theorie meer diepgang. De algemeen vormende vakken worden op een vergelijkbaar niveau als de mavo afgesloten. De praktische opdrachten zijn ingewikkelder en de leerling krijgt steeds meer ruimte om op eigen wijze te plannen en zijn werk te organiseren.

GL & TL advies (Gemengde & theoretische leerweg)

De theoretische leerweg (VMBO-tl of VMBO TL) is het beste te vergelijken met de oude MAVO. Met een diploma van de theoretische leerweg kunnen leerlingen op het MBO vakopleidingen op niveau 3 volgen of middenkaderopleidingen op niveau 4. Een diploma van de theoretische leerweg geeft ook toegang tot de HAVO.

De gemengde en de theoretische leerweg worden de komende jaren (landelijk) samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Hoe die leerweg gaat heten weten we nog niet. Wel weten we dat die leerweg een beroepsvoorbereidend vak zal hebben en dat je met het diploma van die nieuwe leerweg door kunt stromen naar het mbo (niveau 4) en de havo (als je examen hebt gedaan in een extra vak).

Heeft uw kind het advies GL gekregen. Dan kijken we graag samen met u naar wat voor uw kind het beste past op dit moment. Dit kan  zijn kader of TL.

Mavo & mavo/havo advies

Tweejarige brugklas – tussentijds opstromen