Rooster, mail & media

Wolfert Gmail

Alle leerlingen op het Wolfert Dalton hebben een e-mail van school. Dit werkt via gmail. Via de knop hieronder kan jij met jouw Wolfert gmail account inloggen.

Zermelo – Rooster

In zermelo wordt het rooster gemaakt en later ingeladen in magister. Als je wilt inloggen in zermelo kan dat via de knop hieronder.

Magister

Magister is er voor ouders, leerlingen en docenten. Kom op de website waar je kunt inloggen in magister via deze knop.

Peppels

Peppels (peppels.net) is een overkoepelende digitale onderwijsomgeving waar lesmateriaal, portfolioleren, loopbaanbegeleiding en persoonlijke ontwikkeling allemaal een geïntegreerde plek hebben gevonden. Dit helpt leerlingen, docenten en mentoren om inzicht te verkrijgen in de groei en ontwikkeling van elke leerling en deze te borgen.

In Peppels houdt de school de regie, maar door het verzamelen van feedback, terugkijken, reflecteren en analyseren, ontwikkelen leerlingen zelfkennis om zo, samen met de mentor, vakdocenten en ouders persoonlijke activiteitenplannen en leerdoelen op te stellen.

Via de werkomgeving en agenda houden leerlingen overzicht van de lesstof. Leerlingen kunnen grote opdrachten opdelen in kleinere stappen en zo leren plannen. Gemaakt werk wordt in het digitale Peppelsarchief bewaard om uiteindelijk in een presentatieportfolio meegenomen te kunnen worden naar een vervolgopleiding.

Voordelen van deze manier van leren:

  • leerlingen kunnen een eigen ontwikkelroute volgen

  • leerlingen worden deels verantwoordelijk voor hun eigen leerproces

  • leerlingen krijgen inzicht in de manier waarop ze leren en kunnen daardoor hun leerproces optimaliseren

Inloggen: www.peppels.net

ICT

Bijna alle communicatie op school loopt via e-mail. Er wordt van je verwacht dat je regelmatig je schoolmail controleert. Ben je jouw inloggegevens van gmail of magister kwijt zoek dan contact met de ICT op school.

Mediatheek

Je kunt gebruik maken van de mediatheek van Wolfert Dalton.

In de mediatheek kan je o.a. terecht voor het lenen van boeken; van literatuur tot poëzie, van geschiedenis tot wetenschap en nog veel meer. Daarnaast kan je in de mediatheek rustig werken aan werkstukken en verslagen, gebruik maken van een computer, printen met hulp van je schoolpas, of zoeken naar een naslagwerk over bepaalde onderwerpen. De mediatheek wordt ook klassikaal gebruikt bij bv. projecten, reken- en taaltoetsen. Op die momenten zullen er minder computers beschikbaar zijn voor individuele leerlingen. Eten en drinken is verboden i.v.m veiligheid van schoolmateriaal. Je dient respectvol met schoolmateriaal omgaan. Voor de mediatheek gelden openingstijden die op de deur vermeld staan. Tijdens die uren is er altijd een mediathecaris aanwezig om je te helpen.

Klik hieronder voor de lezerslounge, het digitale boekenbestand van de mediatheek.