Examens

Powerpoint presentaties PTA voorlichtingsavond oktober 2020

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2021

Het schoolexamenprogramma wordt vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Daarin worden alle toetsen en opdrachten opgenomen die de leerlingen in het kader van het schoolexamen krijgen voorgelegd. Dit schoolexamen begint op de  mavo in leerjaar 3 en op de havo en het vwo in leerjaar 4. Het PTA wordt ieder jaar door de school aangeleverd.

Het PTA is voor de leerling een belangrijk document, waarin hij kan zien welke stof op welk moment door de docent wordt getoetst en waarin hij vaak zal kijken om te zien aan welke eisen hij moet voldoen bij een bepaalde toets. Leerstof die niet wordt beschreven in het PTA, mag geen onderdeel zijn van een schoolexamentoets.

Bij verzuim tijdens een schoolexamen moeten de leerlingen deze verklaring invullen en inleveren bij de teamleider.

PTA 2019-2020 (Pdf)

Het PTA 2019-2020 is te vinden onder deze link

Rooster Centrale Examens 2021

De afnamemomenten van het centraal examen zijn later in het jaar te vinden op examenblad.