Decanaat

De decaan helpt jou en je ouders bij het maken van keuzes die bepalend zijn voor je toekomst. Bijvoorbeeld bij het kiezen van een profiel en bij de oriëntatie op een vervolgstudie of beroep.

Samen met de mentor verzorgt de decaan de keuzebegeleiding en loopbaanoriëntatie. Tijdens de schoolloopbaan spreekt iedere leerling verschillende keren met de decaan. Ook kun je bij de decaan terecht voor informatie en voorlichting over vervolgopleidingen.

decanaat profielkeuze

Het decanaat op Wolfert Dalton is in handen van decanen Sandra Testa (vmbo/havo) en Sylvia Hoogmoed (havo/vwo).

      Wat doet een decaan?

Zij begeleiden de leerlingen in de tweede en derde klas bij het kiezen van een profiel. Voor de havo- en vwo-leerlingen maken we gebruik van de methode Qompas. Dit is een computerprogramma, dat de leerling helpt de eigen interesses te verkennen om te zien welk profiel het best bij hem past. Ook bezoeken we hogescholen of universiteiten. Bovendien zorgen de decanen er mede voor dat het vakkenpakket goed in magister komt. Meestal vindt in november de avond plaats waarop de decanen alles vertellen over de verschillende profielen en mogelijkheden.

Verder begeleiden de decanen de leerlingen bij het kiezen van een studie. Voor havo- en vwo-leerlingen gebeurt dit in het voorexamenjaar. Om tot een goede keuze te komen, moeten de leerlingen gaan proefstuderen, hogescholen of universiteiten bezoeken en meeloopdagen organiseren. In december vindt er tevens een studiekeuzeavond plaats, waarbij oud-leerlingen komen vertellen over hun studie. De decanen organiseren deze avond in samenwerking met de alumnivereniging. Uit onderzoek is gebleken dat een derde van de studenten afhaakt na het eerste studiejaar, een overwogen keuze van de vervolgstudie is dus erg belangrijk.

      Loopbaanoriëntatie en begeleiding

In mavo 2 en 3 besteden we aandacht aan loopbaanoriëntatie en begeleiding (lob). De leerlingen krijgen informatie over beroepen en opleidingen en maken opdrachten die hen laten nadenken over wie je bent, wat je wilt en wat je kunt.
In klas 3 en 4 bezoeken zij mbo-scholen ter introductie op het mbo. Hierdoor krijgen de leerlingen een goed beeld van de vervolgopleidingen. Ook is het mogelijk voor mavo 4 leerlingen om uit verschillende opleidingen te kiezen om te gaan proefstuderen. Dit is een initiatief van zowel het Zadkine en het Albeda om leerlingen de mogelijkheid te geven om wat meer van de opleidingen te zien en de opleiding te kiezen die bij hen past.

Als leerlingen of ouders vragen hebben over vakkenpakketten, studies, profielen, sectoren of andere zaken kunnen zij het decanaat bezoeken. Ook kunnen zij de decanen altijd mailen of bellen. Hieronder vindt u onze mailgegevens.

Uit bovenstaande blijkt dat kinderen regelmatig voor belangrijke keuzes komen te staan in hun schoolcarrière . De decanen hopen dat zij bij deze keuzeprocessen steun kunnen bieden en de leerlingen op hun mogelijkheden kunnen wijzen.

Mailgegevens van de decanen:

Sandra Testa:         ste@wolfert.nl

Sylvia Hoogmoed: sho@wolfert.nl