Aanmelden brugklas

Voor alle informatie over het aanmelden voor de brugklas verwijzen wij u door naar dit deel op de site.
Voor meer informatie kunt u terecht bij onze teamleider: Dhr. Van den Brink (sbn@wolfert.nl).

Aanmelden vanaf leerjaar 2

Op deze pagina kunt u uw zoon/dochter aanmelden voor een eventuele overstap gedurende het schooljaar

Wilt u een leerling gedurende het schooljaar naar Wolfert Dalton verplaatsen, neemt u dan eerst contact op met de leerlingbegeleider, Mevr. Pizanias, (api@wolfert.nl)van de school om uw u uw kind wilt aanmelden.

Hiervoor kunt u het formulier hieronder invullen.

Wilt u meer informatie?

  • De afdelingsleiders zijn telefonisch te bereiken op nummer 010 – 8928300.

aanmelding leerjaar 2 of hoger