Stageverslag MFG

Naam leerling en klas

  • Sydney van de Wijgaart 4M

Introductie
Ik heb stage gelopen bij Maritime Filming Group en dat ga ik presenteren.