The Last Straw

Analyse van de overmatige afvalproductie en een afvalvrij bestaan

Naam leerling en klas

  • Sanne Spruit, 6V

Vak

Aardrijkskunde

Introductie
We leven in een tijd waar gebruiksgemak de standaard is geworden. We denken niet na of de producten die we kopen wel ecologisch verantwoord zijn. De wereldwijde afvalproductie neemt steeds sterker toe met alle gevolgen voor milieu van dien. We zullen bepaalde luxes moeten opofferen en onze gewoontes aan moeten passen willen we ervoor zorgen dat het draagvlak van de aarde ons kan blijven onderhouden. Afvalvrij leven is daarbij een goede start.