Junior Company – Force Bootcamps

Naam leerling en klas

  • Milan de Jong, 5H
  • Julia Romers, 5H
  • Iesa Bejdad, 5H
  • Sil Lamens, 5H
  • Gijs van der Poel, 6V

Vak
Economie

Introductie
Hierbij onze presentatie van onze PWS over ons bedrijf Force Bootcamps. Het beschrijft ons proces tot waar we nu zijn gekomen en geeft een goed beeld weer.