Recreatief gebruik van lachgas

Naam leerling en klas

  • Judith Haarsma 6V
  • Wouter Mooij 6V

Vak
Biologie

Introductie
In ons profielwerkstuk hebben wij uitgebreid onderzoek gedaan naar het recreatief gebruik van lachgas. We hebben daarbij onder andere onderzoek gedaan naar de effecten en de gezondheidsrisico’s van lachgas. Ook hebben we door middel van een enquête onderzocht of de mensen van het Wolfert Dalton veel in contact komen met lachgas. In deze presentatie vertellen wij kort over ons onderzoek en de resultaten die daaruit zijn gekomen.