Van welk dier is dit bot afkomstig?

Naam leerling en klas

  • Faya Siemerink, 5H
  • Marie Veldhuizen, 5H

Vak
Biologie

Introductie
Voor ons pws hebben we onderzocht hoe je via botonderzoek allerlei dingen te weten komt over diersoorten vroeger en nu.