Toepassing van de vierde dimensie

Naam leerling en klas

  • Fabio van ‘t Hoff 5H
  • Sager Chinkoe 5H

Vak
Wiskunde B

Introductie
Ons pws gaat over de vierde dimensie en de mogelijke toepassing hiervan. Wij hebben onderzocht of de vierde dimensie interessant is voor onze toekomst.