De invloed van cafeïne-inname op het welzijn van jongeren

Naam leerling en klas

  • Jaan Smit, 5H
  • Cato van Blijswijk, 5H

Vak
Biologie

Introductie
Ons pws gaat over de invloed van cafeïne op het welzijn van jongeren. We vertellen over wat cafeïne is en hoe snel het werkt. Wat de mentale, fysieke en emotionele effecten ervan zijn op de mens. Om dit te toetsen hebben twee onderzoeken gedaan. Een onderzoek bestaat uit een enquête over cafeïne inname die naar ouderen boven de 40 gaat en naar jongeren tussen de 11 en 21. Voor het andere onderzoek hebben we proefpersonen geselecteerd in de leeftijdscategorie van jongeren tussen de 11 en 21 jaar. Een week lang hebben we bij deze proefpersonen testen gedaan.