Kinderarbeid in de kledingindustrie in India

Naam leerling en klas

  • Arwen Blom, 5H
  • Nienke Bok, 5H

Vak
Geschiedenis

Introductie
Zijn kinderen van onze leeftijd zich bewust van het feit dat er nog steeds veel kinderarbeid in de wereld is en dat ze kleding dragen die door kinderen is gemaakt? Dat was de centrale vraag van ons pws. We hebben literatuuronderzoek gedaan en klas 4havo van onze school ondervraagd en voorgelicht. In deze presentatie vertellen we erover.