Van bendelid tot hulpverlener

Vanuit het vak maatschappijleer met als thema ‘rechtsstaat’, kregen onze havoleerlingen uit de vierde klassen bijzonder bezoek van Jonathan Martinez, oprichter van stichting Waarheid, waarmee hij jongeren ondersteuning biedt bij het oplossen van problemen. 

Jonathan heeft in zijn leven genoeg ervaring opgedaan in het ‘in de problemen komen’, aangezien hij vanaf zijn twaalfde tot en met zijn zeventiende in het criminele circuit zat, zowel in Amerika als in Nederland. 

Als ex-gedetineerde wist hij onze leerlingen ruim anderhalf uur te boeien met zijn levensverhaal, met als vertrekpunt zijn geboorteland: de Dominicaanse Republiek, waar hij zonder vader opgroeide. Vanaf zijn twaalfde woonde Jonathan in Amerika, waar hij gevormd werd door een sterk georganiseerde criminele bende. In Nederland ging het niet beter; hij nam uiteindelijk deel aan het programma van het opleidingsinstituut de Glen Mills School en belandde onschuldig in de gevangenis. 

Verschillende levenslessen passeerden de revue, zoals: het belang van een VOG, volgens Jonathan ‘je tweede diploma’; het gevaar van drank en drugs; en de omgang tussen mannen en vrouwen ‘jullie komen immers allemaal uit een vrouw, dus daar heb je respect voor.’ Tot slot de vraag: wie zijn je echte vrienden? 

Dit bezoek en zijn verhaal maakten zichtbaar indruk op onze leerlingen. Zijn vragen zetten hen aan tot nadenken. De tijd vloog om en er was nog zoveel dat we wilden weten. 

De leerlingen krijgen de gelegenheid om de indrukken te verwerken in een verslag waarin de leerstof van het thema ‘rechtsstaat’ tot leven komt.

http://www.stichtingwaarheid.nl/jonathan-martinez/