Stel je verkiesbaar voor de Medezeggenschapsraad!

De Medezeggenschapsraad van de Wolfert van Borselen scholengroep zoekt personeels- en leerling vertegenwoordigers. Wil je meedenken over het schoolbeleid? Stel je dan kandidaat voor de verkiezingen. Tussen 28 mei en 15 juni a.s. vinden de verkiezingen plaats voor de Medezeggenschapsraad (MR). We roepen je graag op om je verkiesbaar te stellen als MR-kandidaat! Dat kan vanaf nu tot en met 17 mei.

 

De Wolfert van Borselen Scholengroep heeft één Medezeggenschapsraad die alle 6 locaties vertegenwoordigt. Ze bestaat uit 8 personeelsleden, 4 ouders en 4 leerlingen. We denken positief kritisch mee met de centrale directie over het schoolbeleid; van de scholengroep en van individuele locaties. In veel zaken heeft de MR een adviserende bevoegdheid in een aantal gevallen het recht op instemming. Dat wil zeggen dat de school bepaalde zaken alleen kan invoeren als de MR een akkoord heeft gegeven . Daarmee kan de MR een doorslaggevende invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. Het gaat over onderwerpen als het leerlingenstatuut, de bevorderingsnormen of de schoolgids, ouderbijdrage, formatieplan of vakantieregeling.
Bij deze komende verkiezingen is er plek voor twee nieuwe leerlingen en vier nieuwe personeelsleden.
Vragen of interesse? We zijn bereikbaar via mrsecretariswvb@wolfert.nl.

 

Op de Wolfert-website staat meer over de MR: https://www.wolfert.nl/schoolinfo/medezeggenschapsraad