Start architectenselectie voor nieuwe schoolgebouwen Argonautenweg

De gemeente Rotterdam start in april 2018 met de voorselectie van mogelijke ontwerpteams voor de twee nieuwe schoolgebouwen aan de Argonautenweg in de wijk Honderdentienmorgen. Het gaat om de huidige onderwijslocatie van het Wolfert Dalton op de hoek van de Jasonweg en de Argonautenweg.

 

Het bestaande schoolgebouw is sterk verouderd en niet meer geschikt voor het hedendaags onderwijs. Daarom zal het bestaande gebouw plaats maken voor nieuwe, meer energiezuinige en duurzame huisvesting, waar naast het Wolfert Dalton ook de VSO-vmbo/mavo/havo/vwo van Mytylschool De Brug onderdak zal krijgen.

 

De gemeente en het schoolbestuur BOOR zoeken een team van architecten en landschapsontwerpers om het ontwerp te gaan maken voor zowel de gebouwen als de buitenruimte. In de voorselectie worden op basis van relevante ervaringen en voorbeeldprojecten vijf potentiële teams geselecteerd. Deze doen na de zomervakantie een ontwerpvoorstel, op basis waarvan de uiteindelijke winnaar zal worden gekozen.

 

De ontwerpfase voor de onderwijslocatie start naar verwachting in het vierde kwartaal van 2018. Op dat moment zullen de belanghebbenden, waaronder ook omwonenden, geïnformeerd worden over de beoogde planning van het ontwerp- en bouwproces en de bijbehorende communicatiemomenten. Naast het ontwerp van de nieuwbouw zal ook de tijdelijke huisvesting van de Wolfert Dalton op de locatie Argonautenweg onderwerp zijn van de communicatie.

 

Meer informatie:
Voor vragen kunt u contact opnemen met Stefan Herwig, communicatieadviseur van het project: stefanherwig@conversation-next.nl of 06 538 438 60.