Onze school doet mee aan het landelijke Lead Your Future programma

Lead your Future is een initiatief dat als misse heeft om de kansen van een nieuwe generatie jonge vrouwen te vergroten. Ontwikkelen van ambities en contacten met bedrijven zijn onderdelen van het programma. Dit alles om te bouwen aan een succesvolle toekomst. Het talentenprogramma duurt twee jaar, dat lijkt lang, maar het is een unieke kans die onze meiden helpt om de leiding over haar eigen toekomst te nemen. De kick-off van dit programma is door een afvaardiging van onze school bezocht en was een mooie start. In januari 2018 zullen wij met alle meiden die zich op hebben gegeven, zowel uit 2M, 3H als 3V, voor dit programma van start gaan.