Mooie presentatieavond profielwerkstukken en stages

Eindelijk kon het dan weer: de uitgestelde presentatieavond van de profielwerkstukken en stages kon dan eindelijk weer eens live op school plaatsvinden. ’s Middags waren de leerlingen al druk aan het oefenen en bijschaven en werden de lokalen ingericht en vanaf 19.00 uur was het dan eindelijk weer zover: het publiek stroomde toe in de diverse lokalen en de presentaties konden beginnen.

Het was weer als vanouds: de stages en de onderwerpen van de profielwerkstukken boden een bonte mengeling aan onderwerpen en het publiek, bestaande uit ouders, voorexamenleerlingen, docenten en andere belangstellenden luisterde en keek geïnteresseerd naar het aanbod dat in elk lokaal werd voorgeschoteld.

Na afloop waren er in de aula nog twee presentaties te zien en horen die zich goed leenden voor een groot publiek en toen was het tijd voor de prijsuitreiking. De prijs voor beste presentatie mavo ging naar Reno. Op de havo eindigden twee leerlingen ex aequo bij de beste presentaties: Neva en Feline. Op het vwo ging de prijs naar Björn.

Helaas waren bij de mavo nog niet alle verslagen ingeleverd en beoordeeld, dus daar kon geen prijs uitgereikt worden voor het beste verslag. Op de havo ging de prijs voor het beste verslag naar Assia en op het vwo deelden twee leerlingen de prijs: Ella en Florine.

Wat vooral bijbleef waren de blijdschap en het plezier die van alle aanwezigen afstraalden omdat er eindelijk weer eens een gezamenlijke activiteit op school kon plaatsvinden. Het was mooi om zoveel gelukkige gezichten te zien!