Boottocht voor examenleerlingen 2020

Ze zaten in het jaar met de eerste lockdown, de lockdown die ervoor zorgde dat ze ineens thuis kwamen te zitten, waarin ze hun laatste schoolexamens voor een groot deel online moesten doen, waarin hun centrale examens kwamen te vervallen, waarin de traditionele gezamenlijke diploma-uitreiking op school werd vervangen door bezorging aan huis en waarin niemand in de gelegenheid was geweest om op een normale manier afscheid te nemen van elkaar. Ook de traditionele boottocht vlak voor de meivakantie was geschrapt.

Maar de school had beloofd dat die boottocht ooit nog zou doorgaan! Na twee keer uitstel wegens weer een lockdown was het afgelopen vrijdag 11 maart 2022 dan eindelijk zover. En het was te merken dat er naar uitgekeken werd! Vrijwel alle examenleerlingen uit 2020 (helaas waren er enkele oud-leerlingen met een positieve test of met een tentamen die moesten afzeggen) verzamelden zich op tijd op het Noordereiland om aan boord te gaan van de Smaragd 1.

Het was een fantastisch weerzien met de mentoren en andere personeelsleden van toen en natuurlijk vooral met elkaar. Veel leerlingen vonden het eigenlijk nog veel leuker dan wanneer het in het examenjaar had plaatsgevonden, “want toen zagen we elkaar elke dag” en “toen waren we waarschijnlijk bij ons eigen clubje gaan staan en nu spreken we veel meer mensen”.  Het bootpersoneel bevestigde wat we al wisten: wat een makkelijke en beschaafde groep is dit!