3e klas sluit drama af met voorstellingen voor groep 5 en 6

De derde klassen van havo en vwo hebben de dramalessen afgesloten in de onderbouw. Het komende halfjaar zullen zij ook de beeldende vorming lessen afsluiten in de onderbouw. De mogelijkheid bestaat voor de leerlingen om de vakken ook in de bovenbouw te kiezen. De dramalessen werden afgesloten met een doelgroeptheaterproject. Iedere klas maakt voor groep 5 /6 een voorstelling. Dit deden ze door na te denken over de thema’s die passen bij de doelgroep of door te vertrekken vanuit een kinderboek dat bij de doelgroep hoort. Wij willen de Emmaschool en de Park16Hoven hartelijk bedanken voor de gastvrijheid en ook volgend jaar maken we weer een voorstelling voor een doelgroep.

De tweede klassen zullen later in het jaar scènes presenteren op school. Zij gaan in het derde trimester aan de slag met teksten van Esther Gerritsen. We kijken uit naar deze presentaties.