Nieuwbouw Wolfert Dalton

Wolfert Dalton krijgt een nieuw gebouw

Begin 2021 zal er gestart worden met de bouw van het nieuwe schoolgebouw van Wolfert Dalton, zodat medio 2022 het nieuwe schoolgebouw in gebruik genomen kan worden. Voordat het zover is, wordt er tijdelijke huisvesting naast het bestaande schoolgebouw geplaatst en worden er paviljoens en de gymzaal afgebroken om plek te maken voor de nieuwbouw. Op deze pagina houden we u op de hoogte over de nieuwbouw van Wolfert Dalton.

Tijdelijke huisvesting

Naast het bestaande schoolgebouw wordt tijdelijke huisvesting gerealiseerd. Dit gebouw, dat verbonden zal zijn met het bestaande schoolgebouw, is modern en van alle faciliteiten voorzien, die we van een schoolgebouw mogen verwachten. De tijdelijke huisvesting wordt in maart 2020 opgeleverd en in gebruik genomen. Hieronder twee artist impressions van de tijdelijke huisvesting.

Sloop paviljoens en gymzaal

Om de locatie van de nieuwbouw gereed te maken voor de bouw, worden er paviljoens en de gymzaal gesloopt. In de zomer van 2020 worden de paviljoens, die niet meer gebruikt worden, afgebroken en de sloop van de gymzaal staat gepland voor december 2020.

Nieuwbouw

“Om je te ontwikkelen, het hoogst haalbare te bereiken, heb je een stimulerende omgeving nodig waarin je uitgedaagd wordt. Maar ook een omgeving waarin je je veilig en gekend voelt, waar onderling vertrouwen is, waar je trots op jezelf en je werk kunt zijn.”

“Het realiseren van een nieuw schoolgebouw voor Wolfert Dalton is een prachtige kans om de onderwijsvisie te ondersteunen en de identiteit van de school te vertalen in het nieuwe gebouw. Hierbij is geput uit de bijzondere aspecten van Wolfert Dalton: de positieve en informele sfeer, de eigenheid van Wolfert Dalton en de kernwaarden van het daltononderwijs, samen met veel ruimte voor creativiteit en de betrokkenheid en gemoedelijkheid, waarin Wolfert Dalton zich onderscheidt.”

Richelle de Jong, architect directeur DP6

Groene campus

De leerlingen en medewerkers van Wolfert Dalton en de VSO afdeling van Mytylschool De Brug kunnen zich verheugen op een groene campus met twee bijzondere gebouwen. Dit is het mooie vooruitzicht na de architectenselectie, gehouden door de gemeente Rotterdam. Op de hoek van de Jasonweg en de Argonautenweg in de Rotterdamse wijk Hillegersberg-Schiebroek staat nu nog het sterk verouderde schoolgebouw van het Wolfert Dalton. Dit gebouw zal plaats maken voor twee duurzame nieuwe onderwijsgebouwen met sportvoorzieningen naar het ontwerp van architectenbureau DP6.

Schetsontwerp

Het ontwerp van DP6 en Bureau B+B toont een aantrekkelijke campus met twee moderne schoolgebouwen met ieder een eigen karakter, die samen in de groene omgeving één geheel vormen. De groene buitenruimte biedt alle ruimte voor allerlei activiteiten voor de leerlingen en medewerkers. Van ontmoetingen tot sporten, van tuinieren tot ontspannen. Het parkeren en de verkeersafhandeling vindt plaats aan de oostelijke rand van het terrein, rekening houdend met de bewoners en het verkeer van de omliggende woonwijken.

Aanbesteding

Gemeente Rotterdam en stichting BOOR selecteerden de architect op basis van een Europese aanbestedingsprocedure. Na een voorselectie op basis van relevante ervaringen kregen vijf bureaus de mogelijkheid om een schetsontwerp voor de gebouwen en de buitenruimte te maken. Het ontwerp van DP6 in samenwerking met Bureau B+B sloot het beste aan op het programma van eisen van beide scholen en de stedenbouwkundige randvoorwaarden.

Duurzaamheid

De duurzaamheidsambities van zowel gemeente Rotterdam als DP6 komen samen in het ontwerp dat compact, flexibel, onderhoudsarm en energiezuinig is. De nieuwe schoolgebouwen worden bijna volledig energieneutraal (naar BENG eisen) en krijgen een gezond binnenklimaat (naar de hogere Rotterdamse standaard ‘frisse scholen’). Door de principes van circulair bouwen toe te passen, wordt de milieudruk beperkt. Zo wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van demontabele ‘monomaterialen’, herbruikbare en onderhoudsarme materialen en bouwsystemen. Het komende jaar worden al deze ambities verder uitgewerkt tot het definitieve ontwerp.

Meer informatie over deze gebiedsontwikkeling is te vinden op: www.rotterdam.nl/argonautenweg55