Inschrijven

Wolfert Dalton is een echt Rotterdamse daltonschool. Leerlingen halen bij ons het beste uit zichzelf. Dat stimuleren wij ook: ons daltononderwijs geeft kinderen de vrijheid en verantwoordelijkheid zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Wij dagen onze leerlingen uit een stap verder te gaan dan ze normaal zouden doen.

Je kunt je inschrijven voor:

  • mavo
  • havo
  • vwo (atheneum/gymnasium)

Wie kiest voor Wolfert Dalton kan zich inschrijven op een van de inschrijfdagen.
Van maandag 04-03-2019 t/m vrijdag 08-03-2019 kunt u tussen 09.00 en 16.30 naar binnen lopen met uw kind om zich in te schrijven.

Het makkelijkst is als u vooraf een afspraak maakt via onderstaand formulier voor één van de volgende dagen

Woensdag 06-03-2019, 14.00-20.00

Donderdag 07-03-2019, 14.00-20.00

of via: 010- 892 83 00, dat voorkomt wachttijden.

Voordat een nieuwe leerling kan worden aangemeld hebben we veel gegevens nodig. U kunt die gegevens alvast online op deze website invullen. Dat scheelt u tijd op de inschrijfdagen.

Het invullen van gegevens is niet hetzelfde als aanmelden. Voor het daadwerkelijk aanmelden van uw kind moet u op één van de inschrijfdagen op Wolfert Dalton langskomen, samen met uw kind. Daar nemen we alle informatie met u door en ondertekent u de aanmelding.

Tijdens het intakegesprek zal de Belofte (ons document met wederzijdse afspraken) ondertekend worden door ouder(s), kind en een vertegenwoordiger van de school en zal de gymkleding voor het aankomende schooljaar besteld en contant of per pin betaald kunnen worden. Dit laatste wordt geregeld door sporthuis ‘Bob van der Heijden’. De aanschaf van een shirt, een broekje/rokje en een windjack zijn verplicht. De overige aangeboden materialen zijn optioneel.

Om toegelaten te worden, moet je voldoen aan de toelatingscriteria.

Benodigde documenten bij inschrijving brugklas

Wanneer u op school langskomt voor het inschrijven van uw kind moet u onderstaande zaken meenemen. Inschrijven kan alleen wanneer kind en minimaal één ouder/verzorger (in ieder geval de betalingsplichtige) op school komen.

1. Officieel schooladvies basisschool (formulier aanmeldingsgegevens)

Voor onze school is een schooladvies op minimaal MAVO (VMBO-TL)- niveau noodzakelijk. Op de adviesbrief staat ook de door de basisschool verstrekte unieke code en moet één van de brugklastypen van Wolfert Dalton vermeld staan.

2. Kopie legitimatiebewijs van zowel vader, moeder als leerling, indien de leerling niet de Nederlandse nationaliteit bezit.

Bij gebruik van een ID-kaart verzoeken wij u voor- en achterkant te kopiëren.

3. Kopie van eventuele testrapporten

Hierbij valt te denken aan een dyslexie- of dyscalculieverklaring of andere resultaten van testen (bijv. intelligentieonderzoeken) die tijdens de basisschooltijd zijn afgenomen.

4. Mogelijkheid om het burgerservicenummer (voorheen sofinummer) van uw kind te kunnen controleren

5. Indien het item ‘datum in Nederland’ is ingevuld op het inschrijfformulier:

Kopie van een uittreksel gemeentelijke basisadministratie met vermelding datum in Nederland.

Schrijf je nu in voor Wolfert Dalton

Op vrijdag 16 maart 2018 sluit in heel Rotterdam de inschrijving voor het schooljaar 2018/2019, dus nog zoveel tijd te gaan:

0Weken0Dagen0Uren0Minuten0Seconden