Nieuwbouw Wolfert Dalton

De leerlingen en medewerkers van het Wolfert Dalton en de VSO afdeling van Mytylschool De Brug kunnen zich verheugen op een groene campus met twee bijzondere gebouwen. Dit is het mooie vooruitzicht na de architectenselectie, gehouden door de gemeente Rotterdam. Op de hoek van de Jasonweg en de Argonautenweg in de Rotterdamse wijk Hillegersberg-Schiebroek staat nu nog het sterk verouderde schoolgebouw van het Wolfert Dalton. Dit gebouw zal plaats maken voor twee duurzame nieuwe onderwijsgebouwen met sportvoorzieningen naar het ontwerp van architectenbureau DP6.

 

Danielle Wuisman, locatiedirecteur Wolfert Dalton:
“We zijn heel erg blij met het ontwerp en zien er enorm naar uit om straks ons Dalton onderwijs in dit prachtige nieuwe pand te gaan verzorgen.”

 

Remco Schouten, afdelingsleider VSO vmbo-havo Mytylschool De Brug:
“Dit ontwerp biedt de leerlingen van de mytylschool de mogelijkheid om een echte brug te slaan naar de samenleving. Het unieke gebouw is een veilige haven én zorgt voor goede mogelijkheden om samen te kunnen werken.”

 

Aanbesteding
Gemeente Rotterdam en stichting BOOR selecteerden de architect op basis van een Europese aanbestedingsprocedure. Na een voorselectie op basis van relevante ervaringen kregen vijf bureaus de mogelijkheid om een schetsontwerp voor de gebouwen en de buitenruimte te maken. Het ontwerp van DP6 in samenwerking met Bureau B+B sloot het beste aan op het programma van eisen van beide scholen en de stedenbouwkundige randvoorwaarden.

 

Schetsontwerp
Het ontwerp van DP6 en Bureau B+B toont een aantrekkelijke campus met twee moderne schoolgebouwen met ieder een eigen karakter, die samen in de groene omgeving één geheel vormen. De groene buitenruimte biedt alle ruimte voor allerlei activiteiten voor de leerlingen en medewerkers. Van ontmoetingen tot sporten, van tuinieren tot ontspannen. Het parkeren en de verkeersafhandeling vindt plaats aan de oostelijke rand van het terrein, rekening houdend met de bewoners en het verkeer van de omliggende woonwijken.

 

Duurzaamheid
De duurzaamheidsambities van zowel de gemeente Rotterdam als DP6 komen samen in het ontwerp dat compact, flexibel, onderhoudsarm en energiezuinig is. De nieuwe schoolgebouwen worden bijna volledig energieneutraal (naar BENG eisen) en krijgen een gezond binnenklimaat (naar de hogere Rotterdamse standaard ‘frisse scholen’). Door de principes van circulair bouwen toe te passen, wordt de milieudruk beperkt. Zo wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van demontabele ‘monomaterialen’, herbruikbare en onderhoudsarme materialen en bouwsystemen. Het komende jaar worden al deze ambities verder uitgewerkt tot het definitieve ontwerp.

 

Planning:
De planning van het project is als volgt:
Ontwerp uitwerken Q2 2019 t/m Q1 2020
Omgevingsvergunning aanvraag Q1 t/m Q3 2020
Start sloop Q4 2020
Start bouw Q1 2021
Oplevering Wolfert Dalton 2022
Oplevering Mytylschool Q1 2023

Meer informatie over de ontwikkeling is te vinden op www.rotterdam.nl/argonautenweg55.

De gemeente organiseert in juni een inloop informatiebijeenkomst om omwonenden te informeren en in gesprek te gaan over het ontwerp en de realisatie van de huisvesting aan de Argonautenweg.

Beeldimpressie van het Mijn Rotterdamproject

Jubileumboek Wolfert Dalton

De Wolfert van Borselen scholengroep viert dit schooljaar zijn 50-jarige jubileum. Daar hoort natuurlijk een jubileumboek bij en dat komt er ook! Het rijk geïllustreerde boek van meer dan 500 pagina’s (geschreven door Arthur Roza en Henk May) over de geschiedenis van de Wolfert loopt vanaf de tijd dat er van een Wolfert van Borselen nog helemaal geen sprake was, via de tijd van de openbare scholengemeenschap tot aan de periode waarin we nu zijn aanbeland, het tijdperk van de Wolfert van Borselen scholengroep.

Het eerste exemplaar van het boek wordt feestelijk uitgereikt op de reünie van Wolfert College, Wolfert Tweetalig, RISS en haar voorlopers op zaterdag 25 mei a.s. en is daarna voor alle geïnteresseerden beschikbaar voor een prijs van €15.
Wilt u alvast een exemplaar reserveren, stuur dan een e-mail aan wolfert50jaar@wolfert.nl.

Uitnodiging 3e editie Mijn Rotterdam expositie

Onze leerlingen uit 3H, 3HV en 3V zijn de uitdaging aangegaan om het project “Mijn Rotterdam” vorm te geven. Dit project is twee jaar geleden ontstaan door een samenwerking tussen de vakken beeldende vorming en Nederlands.

De leerlingen zijn op zoek gegaan naar wat hen met Rotterdam verbindt. Er werd van de leerlingen gevraagd om dit beeldend te maken en er een procesverslag over te schrijven. Dit beeld, plus hun persoonlijke verhaal hierachter, gaan zij na de meivakantie met ons delen.

De expositie is toegankelijk voor ouders van het Wolfert Dalton. U bent hierbij van harte uitgenodigd om te komen kijken en luisteren naar de werkstukken en persoonlijke verhalen van onze leerlingen rondom het thema “Mijn Rotterdam”.

Woensdag 15 mei exposeert 3H van 14:30u tot 15:30u > in H5

Donderdag 16 mei exposeert 3V van 9:00u tot 10:00u > in de stilteruimte

Vrijdag 24 mei exposeert 3HV van 14:30u tot 15:30u > H5

Naar de Rocktown Studio

Zoals elk jaar mochten ook na de afgelopen talentenavond enkele deelnemers naar de professionele Rocktown Studio om een paar nummers op te nemen. Dit keer viel de keuze op Nisa en Ella die als begeleiders Rik en Abe meenamen. Hieronder het verslagje dat Nisa maakte.

Vrijdag 26 april om half 10 waren we allemaal aanwezig bij de Rocktown Studio. De dag begon rustig: Ella en ik begonnen met inzingen en al snel gingen we opnemen. Na wat giechelen en enorm vals zingen, kregen we door hoe het eigenlijk moest.

Na het nummer ‘Lay me down’ van Sam Smith en John Legend gezongen te hebben, begonnen we aan ‘To be with you’ van Mr Big. Abe en Rik begonnen met de instrumenten, wat eigenlijk bijna meteen goed ging (in tegenstelling tot het zingen). Om het af te maken hebben we samen met Iris en Ronald nog shakers en een triangel toegevoegd aan het nummer.

Nadat alles was opgenomen gingen we alles beluisteren en de beste opnames kozen we uit. Het is nog niet helemaal perfect, maar we zijn blij  met het eindresultaat.

Voor we het wisten was het alweer 19.00 uur. De tijd was voorbij gevlogen zonder dat we het doorhadden. Het was tijd om naar huis te gaan.

Wij willen graag nog een aantal mensen bedanken: Ocki (van Rocktown Studio) voor alle hulp tijdens het opnemen, Edwin voor alle steun, geloof en tijd die hij  in ons heeft gestoken met het repeteren van de nummers, Iris en Ronald voor hun support en natuurlijk de school voor het mogelijk maken van deze speciale dag.

De link naar de aftermovie (met ‘Lay me down’ als achtergrondsong) vind je HIER.
De link naar ‘To be with you’ vind je HIER.