Maak de wijk schoon

Leerlingen van het Wolfert Dalton hebben samen met de gebiedscommissie, de bewonersorganisatie en de Albert Heijn de wijk schoongemaakt. Veel plastic, verloren papiertjes en pakjes drinken werden in de afvalbak gestopt. De leerlingen van Wolfert Dalton geven dus om de omgeving.

 

Kraak de kluis

Onder leiding van de Capo’s van 2H en 2V hebben de leerlingen hun universalis project afgerond.
Gedurende 4 lesuren moesten ze opdrachten uitvoeren die hen de uitvoering mogelijk maakte om de Wolfert kluis te beroven van €16.000.000 (en er mee weg te komen).

 

De enthousiaste aspirant kluisrovers moesten meten en berekeningen maken om de bewaking te omzeilen, de kluiscode te kraken, de grootte en het gewicht van de buit te bepalen. Ze moesten nadenken over het vervoer hiervan en tenslotte rennen met de buit in een race tegen . de klok.
Mocht u de komende tijd een aantal kinderen missen, dan zijn zij waarschijnlijk op de Bahama’s.

Debatstrijd tussen basisscholen

Zoals de laatste jaren gebruikelijk, gaven ook dit jaar weer leerlingen van ons debatteam debatlessen aan enkele basisscholen. Om het helemaal spannend te maken, wilden die scholen dan ook wel een echte wedstrijd tegen elkaar debatteren. Dat gebeurde op maandag 15 april op het Wolfert Dalton.
Leerlingen van de Emmaschool en Park16Hoven gingen in debat met elkaar over de stellingen ‘Iedereen moet vegetariër worden’ en ‘Onder 16 jaar mag je niet meedoen aan talentenshows’. Het waren spectaculaire debatten, waarin goed teamwork te zien was, waarin leerlingen allerlei feitenkennis paraat hadden, en waarin ze lieten zien dat ze in enkele lessen ook al diverse debattrucs hadden geleerd. De jury had het dan ook erg moeilijk en had het liefst twee winnaars uitgeroepen, maar dat is tegen de regels. Uiteindelijk werd op details besloten om Park16Hoven tot winnaar uit te roepen.
Hanna, Elike, Taco, Lucas en Toon bedankt voor de lesjes en de hulp bij de wedstrijd!

Wethouder Kasmi bezoekt Wolfert Dalton

Afgelopen 4 april heeft wethouder S. Kasmi het Wolfert Dalton bezocht. Hier ging hij in gesprek met docenten en leerlingen. Daarnaast heeft hij een wandeling door het gebouw gemaakt samen met de directeur D. Wuisman. Wat leuk is om te weten is dat dhr. S. Kasmi zelf zijn opleiding heeft gevolgd bij Wolfert van Borselen, onze scholengroep die dit jaar 50 jaar bestaat.

Ouderthema-avond 16 april 2019 – door de ouderraad

Ex-Leerling Noah Bos in Jury van IFFR

Noah Bos, ex-leerling van Wolfert Dalton, heeft dit jaar plaatsgenomen in de jongerenjury van het IFFR. We zijn trots dat leerlingen van het Wolfert Dalton ook na de schoolcarière de verantwoordelijkheid nemen. Wil jij ook naar het IFFR? Dat kan! Klik op de link hier. 

Als je de code IFFRYOUNGNETWORK gebruikt krijg je vijf euro korting en een gratis drankje.

Do you already miss IFFR? We have good news for you: IFFR Young Network will screen the winning film of the IFFR Youth Jury Award 2019: Lazzaro Felice. This mesmerising Italian film which won the Best Screenplay at the Cannes Film Festival will be screened with English subtitles. After this special screening we will the IFFR Youth Jury will host a panel to discuss the various themes that make the film so special, and why it deserved to win the Youth Jury Award 2019. After the film and discussion, you can head to the bar to collect your free drink of choice and socialize with other IYN members and fellow film enthusiasts!

Stel je verkiesbaar voor de Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van de Wolfert van Borselen scholengroep zoekt personeels- en leerlingvertegenwoordigers. Wil je meedenken over het schoolbeleid? Stel je dan kandidaat voor de verkiezingen.
Tussen 22 mei en 11 juni a.s. vinden de verkiezingen plaats voor de medezeggenschapsraad. We roepen je graag op om je verkiesbaar te stellen als MR-kandidaat! Dat kan vanaf nu tot en met 26 april.

De Wolfert van Borselen Scholengroep heeft één medezeggenschapsraad die alle zes locaties vertegenwoordigt. Ze bestaat uit acht personeelsleden: vier ouders en vier leerlingen. We denken positief kritisch mee met de centrale directie over het schoolbeleid van de scholengroep en van individuele locaties. In veel zaken heeft de MR een adviserende bevoegdheid in een aantal gevallen het recht op instemming. Dat wil zeggen dat de school bepaalde zaken alleen kan invoeren als de MR een akkoord heeft gegeven. Daarmee kan de MR een doorslaggevende invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. Het gaat over onderwerpen als het leerlingenstatuut, de bevorderingsnormen, de schoolgids, de ouderbijdrage, het formatieplan of de vakantieregeling.

Bij deze komende verkiezingen is er plek voor één nieuwe leerling, twee nieuwe personeelsleden en vier nieuwe ouders.

Vragen of interesse? We zijn bereikbaar via mrsecretariswvb@wolfert.nl .

Op de Wolfert-website staat meer over de MR: https://www.wolfert.nl/schoolinfo/medezeggenschapsraad