Prettige vakantie aan iedereen

Fijne zomervakantie. We zien jullie weer op dinsdag 2 september!

 

Gefeliciteerd

Op 9, 10 en 11 juli ontvingen alle geslaagden het diploma. Iedere leerling ontving weer een persoonlijke speech van een docent. Het waren geweldige jaren met jullie en we wensen jullie alle goeds op de vervolgstudie. Bij deze nogmaals gefeliciteerd.

Video uit Blijdorp – gedragsonderzoek

In de bovenbouw is het gedrag van dieren onderzocht. In dit bericht een filmische weergave van deze dag!

Geslaagd debattoernooi

Het toekomsttoernooi, zo werd het genoemd. Want de examenleerlingen fungeerden als gespreksleider en jurylid en droegen zo hun kennis over op de nieuwe lichting debaters. En die nieuwe lichting kon zo alvast warmdraaien voor het nieuwe schooljaar. Wolfert Dalton organiseerde het toernooi voor in totaal 8 deelnemers en met de hulp van velen liep alles gesmeerd. Het eigen team was zeer verjongd en bestond voor meer dan de helft uit derdeklassers, dus dat we keurig in de middenmoot eindigden (na telling van de punten bleken we als vijfde geëindigd), daar konden we best mee leven.

We namen afscheid van een bijzondere generatie debaters, van wie de meesten al vanaf de tweede klas meededen en die nu als ervaren juryleden hun oordeel gaven over de diverse debatten. Met een taart werd hun afscheid nog een beetje draaglijk: bedankt Joris, Toon, Lucas, Jaro, Dana (en Anouk)!

In de finale versloeg Dalton Barendrecht het team van Dalton Voorburg, waardoor het toekomsttoernooi volgend jaar in Barendrecht plaatsvindt.

Dank aan alle leerlingen die hielpen met de organisatie: Lizzy, Janne, Neva, Floortje, Emma en Maarten.
En natuurlijk dank aan alle debaters: Freek, Tjeu, Maartje, Madelief, Taco, Fem, Misha, Juliette, Iris, Florine, Laura, Nena en Beyza.

De Straatweg in Hillegersberg is langer dan een maand afgesloten

Nieuwsbericht

 

De Straatweg is afgesloten in noordelijke richting van 3 juni tot en met 21 juli. Dit omdat de RET werkt aan de tramsporen op de Straatweg. In de richting van station Rotterdam Noord, dat is in zuidelijke richting, blijft de weg open voor verkeer.

Omrijden in noordelijke richting kan via de volgende routes:

  • Gordelweg – Rozenlaan – Ringdijk – Jasonweg – Argonautenweg
  • Kleiweg – Ringdijk – Jasonweg – Argonautenweg
  • Boezemlaan – Bosdreef – Terbregseweg – Molenlaan

Tram

tramlijn 4 rijdt niet tussen haltes Station Noord en Molenlaan. De lijn rijdt vanaf halte Marconiplein de bestaande route naar halte Station Noord, vervolgens langs haltes Kootsekade, Bergpolderplein met als eindstation Kleiweg en daarna dezelfde route terug. Pendelbus 704 wordt ingezet als vervangend vervoer voor reizigers tussen de Kootsekade en de Molenlaan en rijdt één richting op. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de weg.

Groetjes van 6 vwo

Een groot deel van de leerlingen uit 6 vwo, aangevuld met enkele leerlingen uit 5 havo, zijn na alle (in)spanningen van de examenperiode even gaan bijtanken aan een zonnig strand. Twee groepen zaten op Kreta en een groep in Spanje. Hier van alle groepen een foto met veel zonnige groeten van de examenleerlingen.

Nieuwbouw Wolfert Dalton

De leerlingen en medewerkers van het Wolfert Dalton en de VSO afdeling van Mytylschool De Brug kunnen zich verheugen op een groene campus met twee bijzondere gebouwen. Dit is het mooie vooruitzicht na de architectenselectie, gehouden door de gemeente Rotterdam. Op de hoek van de Jasonweg en de Argonautenweg in de Rotterdamse wijk Hillegersberg-Schiebroek staat nu nog het sterk verouderde schoolgebouw van het Wolfert Dalton. Dit gebouw zal plaats maken voor twee duurzame nieuwe onderwijsgebouwen met sportvoorzieningen naar het ontwerp van architectenbureau DP6.

 

Danielle Wuisman, locatiedirecteur Wolfert Dalton:
“We zijn heel erg blij met het ontwerp en zien er enorm naar uit om straks ons Dalton onderwijs in dit prachtige nieuwe pand te gaan verzorgen.”

 

Remco Schouten, afdelingsleider VSO vmbo-havo Mytylschool De Brug:
“Dit ontwerp biedt de leerlingen van de mytylschool de mogelijkheid om een echte brug te slaan naar de samenleving. Het unieke gebouw is een veilige haven én zorgt voor goede mogelijkheden om samen te kunnen werken.”

 

Aanbesteding
Gemeente Rotterdam en stichting BOOR selecteerden de architect op basis van een Europese aanbestedingsprocedure. Na een voorselectie op basis van relevante ervaringen kregen vijf bureaus de mogelijkheid om een schetsontwerp voor de gebouwen en de buitenruimte te maken. Het ontwerp van DP6 in samenwerking met Bureau B+B sloot het beste aan op het programma van eisen van beide scholen en de stedenbouwkundige randvoorwaarden.

 

Schetsontwerp
Het ontwerp van DP6 en Bureau B+B toont een aantrekkelijke campus met twee moderne schoolgebouwen met ieder een eigen karakter, die samen in de groene omgeving één geheel vormen. De groene buitenruimte biedt alle ruimte voor allerlei activiteiten voor de leerlingen en medewerkers. Van ontmoetingen tot sporten, van tuinieren tot ontspannen. Het parkeren en de verkeersafhandeling vindt plaats aan de oostelijke rand van het terrein, rekening houdend met de bewoners en het verkeer van de omliggende woonwijken.

 

Duurzaamheid
De duurzaamheidsambities van zowel de gemeente Rotterdam als DP6 komen samen in het ontwerp dat compact, flexibel, onderhoudsarm en energiezuinig is. De nieuwe schoolgebouwen worden bijna volledig energieneutraal (naar BENG eisen) en krijgen een gezond binnenklimaat (naar de hogere Rotterdamse standaard ‘frisse scholen’). Door de principes van circulair bouwen toe te passen, wordt de milieudruk beperkt. Zo wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van demontabele ‘monomaterialen’, herbruikbare en onderhoudsarme materialen en bouwsystemen. Het komende jaar worden al deze ambities verder uitgewerkt tot het definitieve ontwerp.

 

Planning:
De planning van het project is als volgt:
Ontwerp uitwerken Q2 2019 t/m Q1 2020
Omgevingsvergunning aanvraag Q1 t/m Q3 2020
Start sloop Q4 2020
Start bouw Q1 2021
Oplevering Wolfert Dalton 2022
Oplevering Mytylschool Q1 2023

Meer informatie over de ontwikkeling is te vinden op www.rotterdam.nl/argonautenweg55.

De gemeente organiseert in juni een inloop informatiebijeenkomst om omwonenden te informeren en in gesprek te gaan over het ontwerp en de realisatie van de huisvesting aan de Argonautenweg.

Beeldimpressie van het Mijn Rotterdamproject

Jubileumboek Wolfert Dalton

De Wolfert van Borselen scholengroep viert dit schooljaar zijn 50-jarige jubileum. Daar hoort natuurlijk een jubileumboek bij en dat komt er ook! Het rijk geïllustreerde boek van meer dan 500 pagina’s (geschreven door Arthur Roza en Henk May) over de geschiedenis van de Wolfert loopt vanaf de tijd dat er van een Wolfert van Borselen nog helemaal geen sprake was, via de tijd van de openbare scholengemeenschap tot aan de periode waarin we nu zijn aanbeland, het tijdperk van de Wolfert van Borselen scholengroep.

Het eerste exemplaar van het boek wordt feestelijk uitgereikt op de reünie van Wolfert College, Wolfert Tweetalig, RISS en haar voorlopers op zaterdag 25 mei a.s. en is daarna voor alle geïnteresseerden beschikbaar voor een prijs van €15.
Wilt u alvast een exemplaar reserveren, stuur dan een e-mail aan wolfert50jaar@wolfert.nl.

Uitnodiging 3e editie Mijn Rotterdam expositie

Onze leerlingen uit 3H, 3HV en 3V zijn de uitdaging aangegaan om het project “Mijn Rotterdam” vorm te geven. Dit project is twee jaar geleden ontstaan door een samenwerking tussen de vakken beeldende vorming en Nederlands.

De leerlingen zijn op zoek gegaan naar wat hen met Rotterdam verbindt. Er werd van de leerlingen gevraagd om dit beeldend te maken en er een procesverslag over te schrijven. Dit beeld, plus hun persoonlijke verhaal hierachter, gaan zij na de meivakantie met ons delen.

De expositie is toegankelijk voor ouders van het Wolfert Dalton. U bent hierbij van harte uitgenodigd om te komen kijken en luisteren naar de werkstukken en persoonlijke verhalen van onze leerlingen rondom het thema “Mijn Rotterdam”.

Woensdag 15 mei exposeert 3H van 14:30u tot 15:30u > in H5

Donderdag 16 mei exposeert 3V van 9:00u tot 10:00u > in de stilteruimte

Vrijdag 24 mei exposeert 3HV van 14:30u tot 15:30u > H5