Verslag Thema-avond Verslavende middelen

Yes, we did it! Rennen voor Pakistaanse jongeren.

Yes, we did it!

Dit schooljaar deden wij samen met alle derde klassen (3M, 3H en 3V) mee aan Dance4Life 2018 met als thema: ‘Stop seksueel geweld in Pakistan!’ In totaal hebben wij € 2063,71 opgehaald. Dankzij deze inzet kunnen meer dan 400 jongeren in Pakistan leren op te staan tegen seksueel geweld. Een geweldig resultaat!

 

De organisatie van Dance4Life mocht ter afsluiting prijzen weggeven (gesponsord door bedrijven) voor zeer opvallende prestaties en wij zijn driemaal in de prijzen gevallen. DJ Barry Paf kwam vorige week langs om deze prijzen te overhandigen.

 

1. Team4Life Wolfert Dalton als de beste Team4Life van heel Nederland. Het tourteam van Dance4Life was ontzettend enthousiast over ons tijdens de gastlessen en natuurlijk de sponsorloop die wij hebben georganiseerd!
2. Louka van Pelt (3Va) ontvangt een prijs als beste leerling, omdat zij van alle deelnemende leerlingen van heel Nederland het meeste geld heeft ingezameld.
3. Wytske van Loon (3Va), als automatische deelnemer van de loterij.

 

Klik op deze video en zie hoe scholen, en natuurlijk ook Wolfert Dalton, in actie kwamen en ontdek hoeveel er in totaal is ingezameld!

 

Chandra Sheombar
Mede namens Team4Life Wolfert Dalton
Yes, we’ve changed lives!

Gedragsonderzoek in Diergaarde Blijdorp

Dinsdag 17 april zijn 93 leerlingen uit 3M, 4H en 4V en 9 collega’s naar Blijdorp geweest. Dit i.v.m. het PTA-onderdeel ‘Biologisch onderzoek doen’. Leerlingen begonnen goed gehumeurd aan de opdrachten, maar aan het einde van de dag gaven ze aan moe te zijn. Goede zaak, dus. Het zonnetje dat was besteld kregen wij in overvloed! Al met al hebben wij een leuke, leerzame en gezellige dag met elkaar gehad.

 

Docenten biologie
Dhr. Oeseburg en Mw. Vermeulen

Stel je verkiesbaar voor de Medezeggenschapsraad!

De Medezeggenschapsraad van de Wolfert van Borselen scholengroep zoekt personeels- en leerling vertegenwoordigers. Wil je meedenken over het schoolbeleid? Stel je dan kandidaat voor de verkiezingen. Tussen 28 mei en 15 juni a.s. vinden de verkiezingen plaats voor de Medezeggenschapsraad (MR). We roepen je graag op om je verkiesbaar te stellen als MR-kandidaat! Dat kan vanaf nu tot en met 17 mei.

 

De Wolfert van Borselen Scholengroep heeft één Medezeggenschapsraad die alle 6 locaties vertegenwoordigt. Ze bestaat uit 8 personeelsleden, 4 ouders en 4 leerlingen. We denken positief kritisch mee met de centrale directie over het schoolbeleid; van de scholengroep en van individuele locaties. In veel zaken heeft de MR een adviserende bevoegdheid in een aantal gevallen het recht op instemming. Dat wil zeggen dat de school bepaalde zaken alleen kan invoeren als de MR een akkoord heeft gegeven . Daarmee kan de MR een doorslaggevende invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. Het gaat over onderwerpen als het leerlingenstatuut, de bevorderingsnormen of de schoolgids, ouderbijdrage, formatieplan of vakantieregeling.
Bij deze komende verkiezingen is er plek voor twee nieuwe leerlingen en vier nieuwe personeelsleden.
Vragen of interesse? We zijn bereikbaar via mrsecretariswvb@wolfert.nl.

 

Op de Wolfert-website staat meer over de MR: https://www.wolfert.nl/schoolinfo/medezeggenschapsraad

Expositie van kunstvak beeldend

Op dit moment wordt er door de examenkandidaten hard gewerkt aan de afronding van hun afstudeercollectie. Volgende week na de leerlingenvergadering is de officiële opening van hun expositie in de Chill, u bent allen van harte welkom vanaf drie uur.

Start architectenselectie voor nieuwe schoolgebouwen Argonautenweg

De gemeente Rotterdam start in april 2018 met de voorselectie van mogelijke ontwerpteams voor de twee nieuwe schoolgebouwen aan de Argonautenweg in de wijk Honderdentienmorgen. Het gaat om de huidige onderwijslocatie van het Wolfert Dalton op de hoek van de Jasonweg en de Argonautenweg.

 

Het bestaande schoolgebouw is sterk verouderd en niet meer geschikt voor het hedendaags onderwijs. Daarom zal het bestaande gebouw plaats maken voor nieuwe, meer energiezuinige en duurzame huisvesting, waar naast het Wolfert Dalton ook de VSO-vmbo/mavo/havo/vwo van Mytylschool De Brug onderdak zal krijgen.

 

De gemeente en het schoolbestuur BOOR zoeken een team van architecten en landschapsontwerpers om het ontwerp te gaan maken voor zowel de gebouwen als de buitenruimte. In de voorselectie worden op basis van relevante ervaringen en voorbeeldprojecten vijf potentiële teams geselecteerd. Deze doen na de zomervakantie een ontwerpvoorstel, op basis waarvan de uiteindelijke winnaar zal worden gekozen.

 

De ontwerpfase voor de onderwijslocatie start naar verwachting in het vierde kwartaal van 2018. Op dat moment zullen de belanghebbenden, waaronder ook omwonenden, geïnformeerd worden over de beoogde planning van het ontwerp- en bouwproces en de bijbehorende communicatiemomenten. Naast het ontwerp van de nieuwbouw zal ook de tijdelijke huisvesting van de Wolfert Dalton op de locatie Argonautenweg onderwerp zijn van de communicatie.

 

Meer informatie:
Voor vragen kunt u contact opnemen met Stefan Herwig, communicatieadviseur van het project: stefanherwig@conversation-next.nl of 06 538 438 60.