Wolfert College werkt met het Xpo-principe. Xpo betekent Xtra projectonderwijs. In vakoverstijgende projectblokken maak je kennis met realistische vraagstukken. Om door middel van goed onderzoek tot resultaten te komen. worden specifieke leervaardigheden toegepast in combinatie met kennis, inzicht, oplossend vermogen en creatief ondernemerschap.

Sleutelbegrippen bij Xpo

  • analyseren
  • creëren
  • evalueren
  • presenteren.

Mede door Xpo word je stapsgewijs voorbereid op de doorstroom naar de bovenbouw van vwo, havo en mavo.

Hieronder een foto-impressie van eerdere oriëntatiemiddagen.